Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Quảng
Ngày gửi: 10h:13' 06-11-2021
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ( 1919-1930)
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
II
Phần hai : Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Chương I: VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930
Tiết 19 - Chủ đề 3 ( Tiếp)
HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919-1930 VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I
II - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
a. Bối cảnh:
+ 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp khác phát triển mạnh.
+ Tháng 3/1929, Chi bộ cộng sản đầu tiên thành lập tại số nhà 5D - Hàm Long (HN).
Gồm 7 Đảng viên: Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính và Kim Tôn.
Tiết 19 - Chủ đề 3 ( Tiếp)
HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919-1930 VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- 17. 6. 1929, Đông Dương Cộng sản đảng thành lập ở Bắc Kì
b. Qúa trình thành lập và hoạt động:
a. Bối cảnh:
1. Sự xuất hiên các tổ chức cộng sản năm 1929
- 8.1929, An Nam Cộng sản đảng thành lập ở Nam Kì
- 9.1929, Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập ở Trung Kì
Quá trình ra đời của 3 tổ chức CS (1929)
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925)
Phân hóa
Các đại biểu của VNCMTN ở Bắc Kì
Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929)
Phân hóa
Các đại biểu của VNCM TN ở Nam Kì
An Nam Cộng sản đảng (8-1929)
Tác động
Tân Việt cách mạng đảng (12-1927)
Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929)
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiên các tổ chức cộng sản năm 1929
a. Bối cảnh
b. Qúa trình thành lập và hoạt động
c. Ý nghĩa sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản:
- Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường CMVS.
- Là bước chuẩn bi trực tiếp cho việc thành lập Đảng sau này.
Tiết 19 - Chủ đề 3 ( Tiếp)
HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919-1930 VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng
a. Hoàn cảnh:
- 1929, 3 tổ chức CS ra đời, hoạt động riêng lẻ, ảnh hưởng sự phát triển chung của phong trào cách mạng VN…> - Yêu cầu cấp thiết là thống nhất các tổ chức cộng sản
- Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Trung Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long – Hương Cảng từ ngày 6/1/1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiên các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung hội nghị:
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng)
Tiết 19 - Chủ đề 3 ( Tiếp)
HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919-1930 VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trích dẫn một số nội dung của Cương lĩnh đầu tiên
Chánh cương vắn tắt của đảng

“….nên chủ trương làm tư sản dân quyền c.m và thổ địa c.m để đi tới xã hội cộng sản…
…B - Về phương diện chính trị đ đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến
Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.
Dựng ra chính phủ công nông binh.
Tổ chức ra quân đội công nông….”

- Văn kiện đảng toàn tập, NXB CTQG,
Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung hội nghị
* Nội dung Cương lĩnh chính trị:
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng)
Đường lối chiến lược CMVN
Nhiệm vụ CM
Lực lượng CM
Lãnh đạo CM
Đường lối chiến lược CMVN
Tiến hành CMTS dân quyền và thổ địa CM để đi tới xã hội cộng sản.
Nhiệm vụ CM
Đánh đổ đế quốc Pháp, bọn PK và tư sản phản CM, làm cho nước VN độc lập tự do…
Lực lượng CM
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì trung lập họ
Lãnh đạo CM
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị
=> Đây là Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị thành lập Đảng
a. Hoàn cảnh:
b. Nội dung hội nghị
c. Nội dung Cương lĩnh chính trị
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mác-Lê nin với phong trào CN và phong trào yêu nước
Tiết 19 - Chủ đề 3 ( Tiếp)
HỌAT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919-1930 VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

+
=
=> ĐCS Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn sâu sắc giữa 3 yếu tố trên.
+

QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CÁC CỘNG SẢN
Quy luật chung

CHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN
PHONG
TRÀO
CÔNG NHÂN
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
+ Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo CMVN.
+ Từ đây CMVN có đường lối đúng đắn, khoa học và sáng tạo.
+ CMVN trở thành một bộ phận cách mạng thế giới.
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên, có tính chất quyết định cho những bước nhảy vọt mới của CMVN.
- Đảng ra đời là bước ngoặc vĩ đại của lịch sử CMVN.
d. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng
2. Hội nghị thành lập Đảng
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mác-Lê nin với phong trào CN và phong trào yêu nước
Mùa xuân Canh Ngọ năm nào,
Cờ đỏ búa liềm xuất hiện nơi nơi.
Từ khi có Đảng ra đời,
Dân ta biết rõ con đường đấu tranh.
Anh chị em ơi!
Ba mươi năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài…
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm
Mùa xuân đó, con chim én mới
Rộn đồng chiêm, chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa.

Trích Bài thơ:“Ba mươi năm đời ta có Đảng”
(Tố Hữu)

Đông Dương Cộng sản đảng
thành lập
An Nam Cộng sản đảng thành lập
Đông Dương Cộng sản liên đoàn
thành lập
Tháng 06/1929
Tháng 09/1929
Tháng 08/1929
Tháng 06/1929
Tháng 08/1929
Tháng 09/1929
Hãy ghép các sự kiện và thời gian sao cho đúng
 
Gửi ý kiến