Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Đoan
Ngày gửi: 16h:15' 17-03-2015
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 7
1.Hãy nêu diễn biến trận đánh Phú Xuân và tiến ra Bắc diệt họ Trịnh của quân Tây Sơn?
2.Tình hình Bắc Hà như thế nào sau khi chúa Trịnh bị Tây Sơn lật đổ?
Kiểm tra bài cũ
Đáp án:
1.
-Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh Phú Xuân
-Tháng 6/1786, hạ thành Phú Xuân giải phóng đàng Trong
-Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh”
-Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long, chúa Trịnh bị nhân dân bắt nộp cho Tây Sơn. Họ Trịnh đã bị lật đổ. Giao quyền cho vua Lê và vào Nam
Đáp án:
2.
-Tình hình Bắc Hà rối loạn, vua Lê Chiêu Thống nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp sức sau đó Chỉnh lộng hành ra mặt chống Tây Sơn.
-Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra tiêu diệt Chỉnh
-Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nhậm.
-Các sĩ phu Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp, … hết lòng giúp đỡ xây dựng chính quyền ở Bắc Hà
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
IV.Tây Sơn đánh tan quân Thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta:
a.Hoàn cảnh:
-Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
-Năm 1788, 29 vạn quân Thanh tiến vào nước ta.
Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh
Vua Càn Long muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam
Vì sao nhà Thanh xâm lược nước ta?
Ghi bi
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
Tam Điệp
Biện Sơn
THĂNG LONG
Em suy nghĩ gì về hành động của Lê Chiêu Thống và âm mưu của nhà Thanh ?
So với cuộc kháng chiến chống Xiêm, lần này nhân dân ta phải chống lại thế lực xâm lược như thế nào ?
Em nhận xét gì về kế hoạch rút quân của Ngô Thì Nhậm ?
So sánh lực lượng trước khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
1.Quân Thanh xâm lược nước ta:
a.Hoàn cảnh:
-Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh.
-Năm 1788, 29 vạn quân Thanh tiến vào nước ta.
b.Chuẩn bị của nghĩa quân:
-Lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn và cho người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ
-Quân Thanh vào Thăng Long ra sức cướp bóc, đốt nhà, giết người tàn bạo.
Quân ta đã chuẩn bị như
thế nào ?
-Lập phòng tuyến Tam Điệp
Biện Sơn
-Cho người về Phú Xuân báo
vho Nguyễn Huệ
Ghi bi
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
2.Quang Trung đại phá quân Thanh:
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1:Sau khi nghe tin quân Thanh xâm lược nước ta Nguyễn Huệ đã làm gì?
TL: Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc
Nhóm 2:Việc lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
TL:Để được nhân dân ủng hộ và để nói cho nhà Thanh nước Nam ta đã có chủ
2.Quang Trung đại phá quân Thanh:
-Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và lấy hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc theo 5 đạo.
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
Từ Tam Điệp, Quang Trung chia 5 đạo:
Đạo chủ lực tiến thẳng hương Thăng Long.
Đạo thứ 2,3: đánh vào tây nam Thăng Long, yểm trợ cho đạo chủ lực.
Đạo thứ 4: tiến ra phía Hải Dương.
- Đạo thứ 5: Tiến lên Lạng Giang (Bắc Giang) chặn đường rút lui của địch.
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh

"Đánh cho để dài tóc
Đánh cho đ? đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
Em hãy trình bày diễn biến của trận Ngọc Hồi và Đống Đa
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
"Nay hãy ăn tết Nguyên Đán trước, đến sang xuân, ngày mùng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi hãy nhớ lời ta xem có đúng thế không?"
2.Quang Trung đại phá quân Thanh:
-Năm 1786, Nguyễn Huệ ngôi Hoàng đế và lấy hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc theo 5 đạo.
-Đêm 30, ta vượt sông Gián Khẩu diệt đồn tiền tiêu.
-Mồng 3 Tết ta đánh Hà Hồi
-Mồng 5 Tết ta đánh Ngọc Hồi.
-Cùng lúc đó, đô đốc Long đánh vào Đống Đa, Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử
-Trưa mồng 5 Tết, ta quét sạch 29 vạn quân Thanh.
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
Ghi bi
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa.
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
Thảo luận nhóm cho biết nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của
phong trào Tây Sơn
IV.Tây Sơn đánh quân Thanh
3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
a/Nguyên nhân:
-Đoàn kết của nhân dân sự chiến đấu anh dũng của quân lính.
-Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy đứng đầu là Quang Trung.
b/Ý Nghĩa:
-Tây Sơn lật đổ phong kiến Nguyễn-Trịnh-Lê thống nhất đất nước
-Đánh thắng quân Xiêm – Thanh
-Dập tan âm mưu xâm lược của phong kiến phương Bắc
Quang Trung
i
m
d
o
t
t
y
h
i
o
n
n
a
e
i
s
a
c
o
k
t
n
a
u
q
g
n
u
r
t
g
h
u
i
y
o
o
d
g
h
a
o
d
d
n
y
g
n
t
h
n
h
a
o
m
h
c
g
o
d
s
a
n
o
n
y
s
a
d
h
o
9. Nghĩa quân nào đã giành thắng lợi trong trận Đại phá quân Thanh?
7. Trong trận Ngọc Hồi, quân ta ghép các mảnh ván và lấy cái gì quấn ở bên ngoài để làm lá chắn?
10. Tên tướng giặc đã thắt cổ tự tử ở đồn Đống Đa?
2. Năm 1789 theo âm lịch được gọi là năm gì?
4,5. Mờ sáng mồng 5 tết năm Kỷ Dậu(1789),quân ta cùng một lúc đánh vào những đồn nào của địch?
8. Tên một đô đốc chỉ huy quân ta vượt biển tiến vào Hải Dương?
3. §ªm mång ba tÕt n¨m Kû DËu(1789), qu©n ta tÊn c«ng ®ån nµo?
6.Đây là tên tướng giặc đã chỉ huy quân Thanh sang xâm lược nước ta năm 1788.
Cuối năm 1788, hai mươi chín vạn quân nào kéo vào nước ta?
1
2
3
4
8
7
5
10
9
Giải ô Chữ
6
Chào tạm biệt quý thầy cô
 
Gửi ý kiến