Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phượng
Ngày gửi: 13h:13' 02-04-2016
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 0 người
TỔ XÃ HỘI
LỊCH SỬ 7
GV: Nguyễn Thị Phượng
Hãy tường thuật diễn biến trận
chiến Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Rạch Gầm
– Xoài Mút để quyết chiến với quân Xiêm?
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Sau khi tiêu diệt quân Xiêm,
các thủ lĩnh Tây Sơn
tính đến việc gì?
Quân Trịnh ở thành
Phú Xuân có thái độ
ra sao?
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Trước tình thế đó,
nghĩa quân Tây Sơn
đã làm gì ?
Nêu những hoạt động
của Nguyễn Huệ trong
cuộc tiến quân ra Bắc Hà
lần thứ nhất?
a. Diễn biến
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
Thành Phú Xuân
Thành Phú Xuân
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
21/7/1786
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
a. Diễn biến
Tháng 7/1786,Nguyễn Huệ tiến đánh
Thăng Long, lật đổ chính quyền họ
Trịnh .
Vì sao khi tiến quân ra
Bắc, Nguyễn Huệ nêu danh
nghĩa “phù Lê, diệt Trịnh”?
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
b. Ý nghĩa
Tháng 6/1786, nghĩa quân Tây Sơn đã
hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn
bộ đất Đàng Trong.
- Giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của các thế lực phong kiến.
- Tạo điều kiện cơ bản thống nhất đất nước.

Từ 1773-1786, Nghĩa quân Tây Sơn đã lập được những chiến công gì? Ý nghĩa của những chiến công đó?

THẢO LUẬN
- Chiến công:Lật đổ chúa Nguyễn, đánh tan quân Xiêm, lật đổ chúa Trịnh, dẹp tan các lực lượng phản loạn.
- Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của các thế lực phong kiến + cơ bản thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân.
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
a. Diễn biến
b. Ý nghĩa
1. Sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, mục tiêu tấn công trước tiên của quân Tây Sơn là đâu? Em hãy chọn đáp án đúng.
A Hạ thành Phú Xuân
B Kéo quân ra Bắc, giải phóng Thăng Long
C Ra Bắc diệt Chỉnh
D Ra Thăng Long diệt Nhậm
BÀI TẬP
Bài tập
Điền các sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian sau sao cho đúng với phong trào Tây Sơn
Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ
Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong
Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút
Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài
Nguyễn Huệ
Nguyễn Nhạc
Nguyễn Lữ
=>
1788
Theo em, 3 anh em Tây Sơn chia nhau kiểm soát 3 vùng của Đàng Trong có tác dụng gì?
Có tác dụng kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của Đàng Trong, thi hành các chính sách tốt hơn trong vùng mình cai quản.
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Sau khi Nguyễn Huệ
về Nam,
tình hình Bắc Hà
như thế nào?
Sau khi đánh tan tàn dư
họ Trịnh, Nghuyễn Hữu
Chỉnh có thái độ
như thế nào?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
chống lại Tây Sơn.
ĐÔI ĐIỀU VỀ NGUYỄN HỮU CHỈNH
  Chỉnh vốn là môn hạ của Hoàng Ngũ Phúc, rồi trở thành bộ tướng của Hoàng Đình Bảo (con nuôi của Hoàng Ngũ Phúc). Khi Bảo bị kiêu binh giết, Chỉnh đem gia quyến chạy vào hàng ngũ Tây Sơn và khuyên Tây Sơn nên đem quân ra đánh chiếm phú Xuân. Tiếp đó Chỉnh được Nguyễn Huệ giao việc chỉ huy môt đạo thủy quân tiến ra Thăng Long. Khi trở về Nam,Tây Sơn không muốn cho Chỉnh theo, lo ngại Chỉnh có thể phản trắc, Nguyễn Huệ cho Chỉnh ở lại Nghệ An giúp Nguyễn Văn Duệ…Quả nhiên, sau khi Tây Sơn trở về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh ra sức xây dựng thế lực riêng và mưu đồ phản bội Tây Sơn.
Vốn là một võ tướng có tài, sống vào thời kì “Vua Lê, Chúa Trịnh”thối nát cực độ, Chỉnh không theo vua Lê mà cũng không theo chúa Trịnh mà chạy sang hàng ngũ Tây Sơn. Điều đó cho thấy hắn là kẻ cơ hội trong thời loạn, nhưng đó cũng là hành động tích cực nhất trong cuộc đời của hắn. Trước khí thế của phong trào Tây Sơn, lại chịu sự chỉ huy của Nguyễn Huệ. Chỉnh đã có sự đóng góp nhất định cho phong trào Tây Sơn trong buổi đầu quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc Hà. Nhưng khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, Chỉnh lộ rõ bản chất của kẻ cơ hội, gian hùng, tự mình li khai đối lập với phong trào Tây Sơn. Chỉnh cũng không che giấu bản chất của mình khi nghĩ rằng “ cờ đã đến tay”
“Đường trời mở rộng thênh thênh,
Ta đây cũng một triều đình kém ai” (Lịch sử VN từ thế kỉ X-1858)
Em có nhận xét gì về con người
Nguyễn Hữu Chỉnh?
Là kẻ cơ hội, gian hùng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Trước sự lộng quyền
của Chỉnh, Nguyễn Huệ
đã có hành động gì?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc
diệt Chỉnh, sau đó Nhậm lại lộng
quyền
Trước sự lộng quyền
của Nhậm, Nguyễn Huệ
đã có hành động gì?
- 1788: Nguyễn Huệ ra Bắc Hà diệt
Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Tiết 52 Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Vì sao Nguyễn Huệ
thu phục được
Bắc Hà?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
Chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc
diệt Chỉnh, sau đó Nhậm lại lộng
quyền
- 1788: Nguyễn Huệ ra Bắc Hà diệt
Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Được sự giúp sức của nhân dân cả nước + các sĩ phu yêu nước + lực lượng Tây Sơn hùng mạnh + Chính quyền thống trị suy yếu.
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
Từ cuối năm 1786-1788, Tây Sơn đã mấy lần tiến
quân ra Bắc? Nhiệm vụ của mỗi lần?
Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Tây Sơn đã 3 lần tiến
quân ra Bắc tiêu diệt tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, diệt
Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm lộng quyền.
* Nguyễn Hụê đem quân ra Bắc lần II là để :
1 Mở rộng vùng chiếm đóng nâng cao thanh thế
2 Tiếp tục giúp đỡ nhà Lê (Lê chiêu Thống) cai trị
Bắc Hà
3 Dẹp mầm loạn ở Thăng Long (Nhậm) ngăn chặn
nguy cơ cát cứ.
* Nguyễn Huệ nêu danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh trong thời gian nào?
A. Giữa 1786 C. 1788
B. 1787 D.1789
2. Em hãy chọn đáp án đúng.
BÀI TẬP
1. Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi trong quá trình lật đổ các thế lực phong kiến của nghĩa quân Tây Sơn?
A Do các thế lực phong kiến Nguyễn,Trịnh – Lê suy yếu.
B Được sự ủng hộ của nhân dân, các sĩ phu yêu nước.
C tài năng Nguyễn Huệ cung bộ chỉ huy nghĩa quân.
D Tất cả các câu trên đều đúng.
BÀI TẬP
BÀI TẬP
2. Ý nghĩa lịch sử lịch sử của phong trào Tây
Sơn 1771 - 1788
A D?p tan cc th? l?c phong ki?n ph?n d?ng.
B Th?ng nh?t d?t nu?c.
C Dp ?ng nguy?n v?ng c?a nhn dn.
D C? 3 cu trn d?u dng.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà diệt họ Trịnh như thế nào?
- Tập trình bày diễn biến trên lược đồ.
1. Bài vừa học:
2. Bài sắp học: Bài 25 (tt) IIITây Sơn Đánh tan quân Thanh
- Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long.?
- Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì?
- Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh
vào dịp tết Kỉ Dậu?
Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá Quân Thanh
như thế nào?

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
 
Gửi ý kiến