Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần khánh linh
Ngày gửi: 10h:52' 14-05-2021
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN: LỊCH SỬ
LỚP: 8
BÀI 30:
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TỨ NHẤT
II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG
THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
THỨ NHẤT ( 1914-1918 )
TIẾT 49:
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
-Phan Bội Châu( 26/12/1867_ 29/10/1940)
tại Nam Đàn-Nghệ An.
Năm 1904, Ông lập ra hội Duy Tân( Do Cường
Để làm hội chủ ).
Năm 1912, thành lập Việt Nam quang phục hội
Năm 1925, Ông bị bắt và giam ở Huế.
Ông mất ở Huế vào năm 1940.
Hãy tóm tắt
tiểu sử của
Phan Bội Châu?
Thành lập:
Năm 1904 Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân
b. Mục đích: đánh Pháp giành độc lập
c.Biện pháp: Nhờ Nhật giúp đỡ khí giới và tiền bạc
d. Hoạt động:Đưa học sinh sang Nhật học.
Viết sách báo tuyên truyền’
Có lúc số học sinh lên đến 200 người
e. Kết quả:Năm 1908 Pháp cấu kết với Nhật giải
tán phong trào.
Phong trào tan rã.
Động cơ nào khiến Phan Bội Châu dựa vào Nhật?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
TIẾT 49:
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
Các em thảo luân nhóm ( 4 em )
?: Qua sự thất bại của phong trào Đông Du ,chúng ta rút ra bài học gì?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
2. Đông Kinh nghĩa thục (1907):
Hãy tóm tắt
tiểu sử của
Lương văn Can?
-Ông sinh năm 1854 ,tại Thường Tín- Hà Nội .
-Năm 17 tuổi Ông đổ thi hương,
-Năm 25 tuổi ,Ông mở trường dạy học .
-Năm 1908 ,Ông mở trường Đông Kinh nghĩa thục.
-Năm 1914,Ông bị bắt và đày sang Nam Vang( Cam- pu -Chia). Năm 1921,Ông được trả tự do.
-Ông mất năm 1927
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907 )
Đông Kinh nghĩa thục được ra đời và hoạt động như thế nào? Mục đích, ý nghĩa của tổ chức này là gì?
* Thành lập: Tháng 3/1907
* Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
Hoạt động: Mở trường dạy các môn phổ thông ,
Tổ chức các buổi nói chuyện bình văn
.* Mục đích: Truyền bá nếp sống mới, lòng yêu nước
Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệnh đóng cửa trường
Ý nghĩa: Cổ vũ cách mạng, phát triển văn hóa ,
Thức tỉnh lòng yêu nước.
I.PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
Thuế ở Trung Kì ( 1908)
Tóm tắt tiểu sử của Phan Châu Trinh?
-Phan Châu Trinh sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc Huyện Tiên Phước ( Nay là xã Tam lộc Huyện
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
-Những năm đầu TK XX Ông đi khắp nơi trong
nước để vận động Duy tân
-Năm 1907 Ông ra Hà Nội và tham gia giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục.
-Năm 1908 Ông bị bắt , đến năm1910 Ông ra tù.Từ năm 1911 đến 1924 Ông sang Pháp hoạt Động. Đến năm 1925 Ông về nước tiếp tục hoạt động .
-Ông mất ngày 4/4/1926 tại Sài Gòn.
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
Thuế ở Trung Kì ( 1908)
a. Cuộc vận động Duy Tân:
_ Lãnh đạo: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng
_ Hình thức: Mở trường dạy học, tuyên truyền, diễn thuyết
_ Nội dung: Đả phá các hủ tục cũ,lạc hậu , cổ vũ công thương nghiệp…
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung kì diễn ra như thế nào?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
Thuế ở Trung Kì ( 1908)
a. Cuộc vận động Duy Tân:
b. Phong trào chống thuế ở Trung kì:
Nguyên nhân dẫn đến phong trào chống thuế ở Trung kì? Diễn biến của phong trào?
* Nguyên nhân:
-Ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân -Do chính sách thuế nặng nề của Thực dân Pháp đối với nhân
dân ta.
* Diễn biến: Tháng 3/1908 phong trào nổ ra rầm rộ ở Quảng nam sau đó lan ra các tỉnhTrung kì.
Pháp đàn áp đẩm máu.
Phong trào chống thuế ở trung Kì có ý nghĩa như thế nào?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
Thuế ở Trung Kì ( 1908)
b. Phong trào chống thuế ở Trung kì
* Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước
Và năng lực cách mạng của nông dân
II- PHONG TRO YU NU?C TRONG TH?I K? CHI?N TRANH TH? Gi?I TH? NH?T (1914-1918):
1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến
- Từ chỗ chuyên canh cây lúa, nông dân VN chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp: thầu dầu, cao su...
- Hàng vạn tấn kim loại quý hiếm được khai thác
- Tăng cường bắt lính
- Ra sức vơ vét của cải: tổ chức ‘lạc quyên’, bắt dân mua công trái...
Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp trong thời chiến có tác động như thế nào đối với Việt Nam?
Trong thời gian 1914-1918, Pháp có những thay đổi gì trong chính sách cai trị về kinh tế xã hội ?
+ Sức người, sức của của nhân dân bị ném vào chiến tranh.
* Tác động đối với VN
+ Việc Pháp đầu tư vào các cơ sở công nghiệp khiến cho kinh tế VN khởi sắc. Giai cấp tư sản dân tộc có điều kiện vươn lên. Diện tích cây công nghiệp tăng...
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
Trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
- Phong trào Cần vương thất bại, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta vẫn được tiếp tục dưới nhiều hình thức mới (Đông Du, ĐKNT, Duy tân...) nhưng không thành công.
- Thực dân Pháp dùng nhiều thủ đoạn đàn áp làm cho phong trào rơi vào tình trạng bế tắc...
Động cơ nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm đường cứu nước?
Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.
Muốn tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do-Bình đẳng-Bác ái
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đi qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu.
- Năm 1917, ở pháp, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước. Người viết báo, truyền đơn…tố cáo tội ác của thực dân và tuyên truyền cho cách mạng việt Nam.
Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?
- Những hoạt động yêu nước của Người tuy chỉ mới bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Lng Sen qu n?i c?a Bc
Tu La-tu-so Tơ-r-vin
GIBUTI
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ NĂM 1911 ĐẾN NĂM 1917
Chọn ý
đúng
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian?
d
c
b
a
Ngày 5/ 6/ 1911
Ngày 6/ 6/ 1911
Ngày 6/ 5/ 1911
Ngày 5/ 5/ 1911
Củng cố
CU H?I C?NG C?
*Giống nhau : Mục đích giải phóng dân tộc.
*Khác nhau : -Mục tiêu :
+ Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, thiết lập lại chế độ phong kiến .
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Sau khi cách mạng thành công, các sĩ phu tiến bộ muốn đưa nước nhà tiến lên con đường TBCN.
-Hình thức đấu tranh :
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX : Khởi nghĩa vũ trang.
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Hình thức rất phong phú.
Phong trào chống Pháp của nhân ta trong những
năm cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX có điểm gì
giống và khác nhau?
CU H?I C?NG C?
3
1
2
Nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách
mạng của họ cho đúng:
1
P
H
A
N
B
Ô
I
C
H
Â
U
Câu 1: Ai là người lãnh đạo phong trào Đông Du ?
2
T
R
U
N
G
K

Câu 2: Phong trào chống thuế diễn ra sôi nổi ở đâu ?
3
Đ
Ô
N
G
K
I
N
H
Câu 3:Tên gọi cũ của Hà nội trước đây ?
4
Đ

T
H
Á
M
Câu 4:Tên của vị chỉ huy tối cao trong phong trào khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ?
5
P
H
Ú
G
I
A
Câu 5:Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi vượt dãy Trường Sơn ra Bắc, rồi lập căn cứ ở làng nào thuộc huyện Hương Khê (Hà Tỉnh) ?
6
L
Ư
Ơ
N
G
V
Ă
N
C
A
N
Câu 6: Ai là Hiệu trưởng trường Đông Kinh nghĩa thục ?
CK
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Học bài , nắm được các kiến thức:
-Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả phong trào Đông Du (1905-1909) ?
-Hoàn cảnh ra đời, chương trình hoạt động, tác dụng của phong trào
Đông Kinh Nghĩa Thục?
-Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chóng thuế ở Trung kì 1908 diễn ra
như thế nào ?
-Học thuộc bài cũ cả hai phần.


Tạm biệt quý thầy cô cùng các em học sinh
 
Gửi ý kiến