Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thanh Vân
Ngày gửi: 21h:28' 18-11-2018
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Hà)
chào mừng quý thầy cô về dự giờ
GV: TRÞNH THÞ THANH V¢N
Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Lớp 10D – Trường THPT Nguyễn Huệ
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố nào? Hậu quả do sâu, bệnh gây ra cho cây trồng là gì?
Đáp án:
+ Sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố:
- Nguồn sâu, bệnh hại
- Điều kiện khí hậu
- Điều kiện đất đai
- Giống cây trồng
- Chế độ chăm sóc
+ Hậu quả do sâu, bệnh gây ra cho cây trồng là:
- Làm cho cây trồng sinh trưởng, phát triển kém
- Năng suất và chất lượng nông sản giảm
- Thậm chí không cho thu hoạch
I. KHÁI NIỆM VỀ PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP
DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
Hãy kể các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh mà các em đã được học ở chương trình công nghệ lớp 7.
II. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
Nghiên cứu SGK phần II, cho biết các nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng và giải thích từng nguyên lí?
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
1. Biện pháp kỹ thuật
2. Biện pháp sinh học
3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh
4. Biện pháp hóa học

5. Biện pháp cơ giới, vật lí

6. Biện pháp điều hòa
Dựa vào SGK phần III, em hãy kể tên các biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
1. Biện pháp kỹ thuật:
Em hãy nêu các biện pháp kĩ thuật cụ thể.
Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp trên là gì?
1. Biện pháp kỹ thuật:
Ưu, nhược điểm của biện pháp kĩ thuật là gì?
Biện pháp này thực hiện theo nguyên lí nào?
Nhược điểm: Không loại trừ được triệt để dịch hại cây trồng
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
2. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh
Một số giống cây trồng chống chịu sâu bệnh
Hạn chế của biện pháp này là gì?
Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh nghĩa là như thế nào?
Giống khoai tây chuyển gen kháng vius xoăn lá, virus vàng lá
Mỗi giống cây không thể kháng được tất cả các loại sâu, bệnh
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
3. Biện pháp sinh học:
Một số loại thiên địch
Nội dung của biện pháp sinh học là gì?
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
3. Biện pháp sinh học:
Một số loại thuốc trừ sâu sinh học
Ưu, nhược điểm của biện pháp sinh học là gì?
Hãy kể tên các loài thiên địch mà em biết?
Để bảo tồn thiên địch chúng ta cần làm gì?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
HẾT GIỜ
- Hạn chế sử dụng thuốc hóa học
- Không bắt giết thiên địch
- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch
- Nhân nuôi thiên địch thả ra đồng
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
4. Biện pháp cơ giới, vật lí
Ưu, nhược điểm của biện pháp này là gì?
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
5. Biện pháp hóa học:
Thế nào là biện pháp hoá học?
Vì sao chỉ sử dụng biện pháp này khi các biện pháp khác không hiệu quả?
Một số hình ảnh về tác hại của thuốc trừ sâu
=> Chỉ sử dụng biện pháp này khi dịch hại tới ngưỡng gây hại mà những biện pháp khác không có hiệu quả và chỉ sử dụng các loại thuốc nằm trong danh mục do Bộ NN & PTNN quy định.
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
6. Bieän phaùp ñieàu hoøa
Là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhất định nhằm giữ cân bằng sinh thái bằng cách phối hợp các biện pháp trên một cách hợp lí.
III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
1. Biện pháp kỹ thuật
2. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh
3. Biện pháp sinh học
4. Biện pháp cơ giới, vật lí
5. Biện pháp hóa học
6. Biện pháp điều hòa
Trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nên lấy biện pháp nào là chủ yếu, biện pháp nào nên hạn chế? Vì sao?
Trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nên lấy biện pháp kĩ thuật và sử dụng giống chống chịu sâu, bệnh là chủ yếu, ưu tiên biện pháp sinh học, biện pháp cơ giới vật lí để tiêu diệt dịch hại, hạn chế sử dụng thuốc hoá học.
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có ưu điểm gì?
- Giảm chi phí mua thuốc và công phun thuốc trừ sâu
Tránh được ô nhiễm môi trường
- Giữ cân bằng sinh thái
Bảo vệ sức khỏe con người
Vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản
Xác định câu trả lời đúng (Đ) , Sai (S) cho câu hỏi sau

Để phòng trừ dịch hại cây trồng chúng ta nên

A. Làm sạch cỏ, đốt rơm rạ trên đồng ruộng.

B. Gieo trồng đúng thời vụ

C. Phun thuốc hóa học trừ sâu cho cây giống trước
khi gieo trồng.

D. Bắt và tiêu diệt hết các loài côn trùng trên đồng ruộng.

E. Tưới tiêu và bón phân hợp lý

G. Sử dụng giống có khả năng kháng sâu bệnh.
Đ
Đ
S
S
Đ
Đ
1
!1
2
!2
3
!3
4
!4
5
!5
6
!6
7
!7
8
!8
Câu 1: Làm việc này sẽ giúp người nông dân phát hiện kịp thời dịch hại và có biện pháp ngăn chặn kịp thời giúp làm giảm thiệt hại do dịch hại gây ra?
Câu 2: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá là những loại sâu, bệnh gây hại chủ yếu cho đối tượng nào?
Câu 5: Đối tượng nào trực tiếp tham gia phòng trừ dịch hại cây trồng?
Câu 6: Sử dụng biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và quần thể sinh vật?
Câu 7: Cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng trừ dịch hại cho nông dân?
Câu 3: Một loại dụng cụ được sử dụng để bắt côn trùng gây hại?
Câu 4: Đây là một trong các nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
Câu 8: Để thực hiện biện pháp hoá học nông dân phải làm việc này?
T H Ă M Đ Ồ N G
C Â Y L Ú A
V Ợ T
T R Ồ N G C Â Y K H Ỏ E
N Ô N G D Â N
H Ó A H Ọ C
B Ồ I D Ư Ỡ N G K I Ế N T H Ứ C
P H U N T H U Ố C
P H Ò N G T R Ừ D Ị C H H Ạ I
Trò chơi ô chữ
cảm ơn quý thầy cô và các em
 
Gửi ý kiến