Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:06' 08-05-2021
Dung lượng: 185.0 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Điền nội dung thích hợp vào (…..)
1/ x – 3 ≥ 0 x ….. 3
2/ x ≤ -5 x + ….. ≤ 0
3/ -2x ≥ 0 x ….. 0
4/ 3x ≥ 0 x …..0

5/

6/


|a| =
……… nếu a ≥ 0
……… nếu a < 0
|x-3| = 9 x – 3 = ….. hoặc x – 3 = …….
x = …… hoặc x = ……..5
a
- a
9
-9
12
-6
|x-3| = 9 x – 3 = ….. hoặc x – 3 = …….
x = …… hoặc x = ……..
9
-9
12
-6
Ta biết cách giải pt chứa dấu GTTĐ :
|x-3| = 9 có dạng |A| = k với k là hằng số .
Vậy còn pt dạng |A(x)| = B(x) với B(x) là biểu thức chứa x
( chẳng hạn |x-3| = 9 – 2x ) thì giải như thế nào ?
TIẾT 64
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
Giá trị tuyệt đối của số , kí hiệu là được định nghĩa
như sau:
Tìm các giá trị sau:
?
?
?
Áp dụng: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức sau:
a/ Khi x  3, ta có x - 3 …..0
nên x - 3= ……..
Vậy: A = …... + x - 2 =……..
Giải

x - 3
x - 3
2x - 5
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức sau:
Giải
b/ Khi x > 0, ta có …….
nên -2x = ………. = ……
Vậy: B = 4x + 5 + …. = …….
- 2x < 0
-(- 2x )
2x
2x
6x + 5
Rút gọn các biểu thức sau:
?1
GIẢI
b) - Khi x ≤ 0 ta có:
-3x ≥ 0 (nhân hai vế với số âm)
nên |-3x| = -3x
Vậy
C = -3x + 7x – 4
= 4x -4
Rút gọn các biểu thức sau:
?1
GIẢI
Bài 35. SGK/51
Bỏ dấu GTTĐ và rút gọn các biểu thức:
a) A = 3x + 2 + |5x|
trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0;
b) B = |-4x| - 2x + 12
trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0;
c) C = |x - 4| - 2x + 12 khi x > 5;
d) D = 3x + 2 + |x + 5|.
a) A = 3x + 2 + |5x|
trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0
a) Khi x ≥ 0 ta có 5x ≥ 0 nên |5x| = 5x
Vậy A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2
- Khi x < 0 ta có 5x < 0 nên |5x| = -5x
Vậy A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2
b) B = |-4x| - 2x + 12
trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0
b) - Khi x ≤ 0 ta có -4x ≥ 0 (nhân hai vế với số âm)
nên |-4x| = -4x
Vậy B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12
- Khi x > 0 ta có -4x < 0 nên |-4x| = -(-4x) = 4x
Vậy B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12
c) C = |x - 4| - 2x + 12 khi x > 5
c) - Khi x > 5 ta có x - 4 > 1 (trừ hai vế cho 4)
hay x - 4 > 0 nên |x - 4| = x - 4
Vậy C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8
d) D = 3x + 2 + |x + 5|.
d) Ta có: |x + 5| = x + 5 khi x + 5 ≥ 0 hay x ≥ -5.
|x + 5| = -(x + 5) khi x + 5 < 0 hay x < -5.
Vậy:
+ Với x ≥ -5 thì D = 3x + 2 + x + 5 = 4x + 7.
+ Với x < -5 thì D = 3x + 2 – (x + 5)
= 3x + 2 – x – 5 = 2x – 3.
Câu hỏi:
Điều kiện để :

375
|x – 375 | = x – 375 là:

x ….

 
Gửi ý kiến