Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan thao
Ngày gửi: 10h:36' 04-03-2022
Dung lượng: 143.8 KB
Số lượt tải: 549
Số lượt thích: 0 người
Tiết 58 + 59: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:
Giá trị tuyệt đối của một số a
kí hiệu:  a VD: ǀ3ǀ=3 ; ǀ-5ǀ = 5
* Ví dụ 1: (SGK - Tr.50 )
Giải: a, x  3 ta có x - 3  0
nên x - 3  = x - 3
A =  x - 3  + x - 2 = x - 3 + x - 2
= 2x - 5
b, Khi x > 0 ta có -2x < 0
nên  -2x  = -(-2x) = 2x
Vậy B = 4x + 5 +  -2x  = 4x + 5 + 2x = 6x + 5
?1 (SGK - Tr.50 )
Giải: a, Khi x  0 thì -3x  0
nên  -3x  = -3x
Vậy C =  -3x  + 7x - 4
= -3x + 7x – 4 = 4x - 4
b, Khi x < 6 thì x - 6 < 0
nên  x - 6  = 6 - x
Vậy D = 5 - 4x +  x - 6
= 5 - 4x + 6 - x
= 11 - 5x
2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
* Ví dụ 2 : (SGK - Tr. 50)
Ta có  3x  = 3x khi 3x  0 hay x  0
 3x  = -3x khi 3x < 0 hay x < 0
Để giải phương trình  3x  = x + 4 (1) ta giải hai phương trình sau :
a, 3x = x + 4 với điều kiện x  0
3x = x + 4  3x - x = 4  2x = 4
x = 2 thoả mãn điều kiện x  0 nên x = 2 là nghiệm của phương trình ( 1 )
b) -3x = x + 4 với điều kiện x < 0
-3x = x + 4  -3x - x = 4  -4x = 4
 x = -1
x = -1 thoả mãn điều kiện x < 0
nên x = -1 là nghiệm của PT ( 1 )
Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là
S = -1; 2
* Ví dụ 3 : (SGK - Tr. 50)
Giải:Ta có : x - 3  0  x  3
nên  x - 3  = x - 3
x - 3 < 0  x < 3 nên  x - 3  = 3 - x
Để giải phương trình  x - 3  = 9 - 2x (2) ta giải hai phương trình sau :
a) x- 3 = 9 - 2x với điều kiện x  3
 x + 2x = 9 + 3  3x = 12
 x = 4 thoả mãn điều kiện x  3 nên x = 4 là nghiệm của phương trình ( 2 )
b) 3 - x = 9 - 2x với điều kiện x < 3
 -x + 2x = 9 - 3  x = 6
x = 6 không thoả mãn điều kiện x < 3 nên x = 6 không là nghiệm của p.t(1)
Vậy tập nghiệm của p. t (2) là S=  4 
?2( SGK - Tr. 51 )
Giải: a,  x + 5  = 3x + 1 (1)
 x + 5  0  x  -5
nên  x + 5  = x + 5
Từ (1) x + 5 = 3x + 1
 x - 3x = 1 - 5
 -2x = -4  x = 2 ( tm ĐK)
 x + 5 < 0  x < -5
nên  x + 5  = -x - 5
Từ (1) -x - 5 = 3x +1
 -x -3x = 1 +5
 -4x = 6  x = -1,5(Không TM)
Vậy tập nghiệm của pt (1) là S =  2 
b,  -5x  = 2x + 21 (2)
 Nếu -5x  0  x  0
nên  -5x  = -5x
Từ (2)= > -5x = 2x + 21
 -5x - 2x = 21
 -7x = 21  x = -3 ( TM ĐK )
 Nếu -5x < 0  x > 0 nên  -5x  = 5x
Từ (2)= > 5x = 2x + 21
 5x - 2x = 21
 3x = 21  x = 7 ( Thoả mãn ĐK)
Vậy tập nghiệm của phương trình (2) là S = -3; 7
BT 35a),b) (SGK-51)
*Đáp án
a) Nếu x ≥0 , ta có:
Nếu x ≤0, ta có:
b) Nếu x≤ 0 =>ǀ-4xǀ=-4x ta có:

Nếu x > 0 =>ǀ-4xǀ=4x , ta có:

Bài 36 ( SGK – 51)
a) (1)
Nếu , ta có pt(1)
 2x = x – 6  2x - x = – 6
 x = – 6 ( không t/m đk )
Nếu , ta có pt(1)
 -2x = x – 6  -2x - x = – 6
 -3x = – 6  x = 2 ( không t/m đk )
Vậy pt (1) vô nghiệm
d) (2)
- Nếu -5x≥0  x≤0, ta có pt(2)
 -5x – 16 = 3x
 -5x - 3x = 16
 -8x = 16  x = -2(t/m đk )
- Nếu -5x <0  x>0, ta có pt(2)
5x – 16 = 3x
 5x - 3x = 16
 2x = 16  x = 8( t/m đk )
Vậy: Pt (2) có tập nghiệm S=
Bài 37 ( SGK – 51)
a) ǀx-7 ǀ =2x+3 (1)
Nếu x-7≥0 x ≥7, ta có pt(1)
x-7=2x+3
x - 2x = 7+ 3
 x =- 10 ( không t/m đk )
Nếu x-7<0 x <7, ta có pt(1)
-x+7=2x+3
-x - 2x = -7+ 3
-3x = -4
x =4/3 ( t/m đk )
Vậy pt (1) có nghiệm: x=4/3
b) ǀx+4ǀ=2x-5 (2)
Nếu x+4≥0 x ≥ -4 Ta có phương trình:
x+4= 2x-5
 x-2x = -5-4
 -x = -9
 x= 9 ( tm đk)
- Nếu x+4<0 x < -4 Ta có phương trình:
-x-4= 2x-5
 -x-2x = -5+4
 -3x = -1
 x= 1/3 ( không tm đk)
c) (3)
Nếu x + 3 ≥ 0 , pt (3)

(T/m đk)
Nếu x + 3 < 0  x< -3 , pt (3)
 -x-3 = 3x+1
 -x-3x = 1+3
 -4x = 4  x= -1 ( Không t/m đk)
d) ǀx -4 ǀ + 3x = 5 (4)
- Nếu x -4 ≥ 0  x ≥ 4 thì ǀx -4 ǀ = x - 4
(4)  x - 4 + 3x = 5
4x = 9
 x = 9/4 (không tm đk)
- Nếu x -4 < 0  x < 4 thì ǀx -4 ǀ = 4 – x
(4)  4 - x + 3x = 5
 2x = 1
 x = 1/2 ( tm đk)
Vậy pt (4) có nghiệm x=1/2
* Củng cố: Nhắc lại cách giải pt chứa dấu giá trị tuyệt đối
* Hướng dẫn học ở nhà:
Làm BT 38-45 (sgk)
Chuẩn bị bài “ Ôn tập chương IV “
 
Gửi ý kiến