Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Huynh Phong Dinh
Người gửi: Nguyệt Minh
Ngày gửi: 15h:33' 04-01-2018
Dung lượng: 21.6 MB
Số lượt tải: 585
Số lượt thích: 2 người (Vũ Thị Thanh Nga, bùi thu mai)
Lesson 2: A Closer Look 1
MY FAVOURITE SALAD
Unit 7:
RECIPES & EATING HABITS
chop
slice
grate
marinate
dip
whisk
sprinkle
spread
1. Don’t ______ the cucumber into chunks. ______ it
thinly.
2. My mother usually ______ some cheese and ______
it over the pasta.
3. ______ the chicken in white wine for one hour
before roasting.
4. To make this cake successfully, you should ______
the eggs lightly.
5. ______ the prawns into the batter.
6. Can you ______ the butter on this slice of bread
for me?
2. Complete the sentences with the correct form
of the verbs in 1 .
chop
Slice
grates
sprinkles
Marinate
whisk
Dip
spread
*NEW WORDS
- Stir-fry
- deep-fry
- roast
- grill
- bake
- steam
- stew
- simmer
tomato sauce
onion
cheese
bacon
apple
pizza base
Pizza
Do you think you can make a pizza yourself?
Chop
Grate
Spread
Sprinkle
Spread
Bake
You don’t like pasta?
Don’t like pasta?
Add some salt?
 
Gửi ý kiến