Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mình tự làm mời mọi người tham khảo nhé!
Người gửi: Phạm Nguyễn Ngọc Nữ
Ngày gửi: 16h:02' 06-02-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Tiếng Anh lớp 9
 Unit 7
A Closer Look 1 
RECIPES AND EATING HABITS
Từ vựng
- a packet of biscuits:
1 hộp bánh quy
- fried beef :
- steamed fish: 
thịt bò chiên
- tasty (adj):
- unhealthy (adj):
không lành mạnh 
ngon
- overweight (adj):
thừa cân
- cereal (n):
- slices (n): 
- nutritious (adj):
ngũ cốc
 giàu dinh dưỡng
lát 
cá hấp
1. Work in pairs. One of you looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 17. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.
Picture A: A boy is eating chocolate. On the table there are junk foods such as crisps, a hamburger, soft drinks, and sweets. The boy looks fat.
Picture B: A girl is having rice. On the table we can see soup, fish, vegetables, and watermelon. The girl looks slim and fit.
Meaning: They show the contrast between healthy eating and unhealthy eating.
2. 4 Teen Radio is asking two students about their eating habits. Listen to what they say and decide if the statements are true (T) or false (F).
3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.
 Biscuits
Hamburger
Crisps
 fried beef
vegetables
 a banana
cereal
slices of bread
steamed fish
boiled egg
4. Work in pairs. Ask and answer questions about each other`s eating habits. Take notes of your partner`s answers in the table. 
Do you think your partner has healthy eating habits? Why/Why not?
Is there anything he/she should change if he/she wants to be healthier?
⇒ I think An and Linh have healthy eating habits because they eat diverse food and a lot of vegetables; but Binh’s diet is not really healthy because he eats too much meat and rarely vegetables, he should eat more fruit and vegetables.
An
Bread and milk
Rice, pork, vegetables
Rice, vegetables, fruit, pork.
Rice, fish, vegetable
Linh
Binh
Noddles
Bread
Rice, beef, pork
Bread, egg, milk
Noddle
5.a. Write about your partner`s eating habits. Include information about his/her meals, your opinion about his/her eating habits and possible changes.
My friend, Trang, does not have healthy eating habits. She sometimes skips breakfast. When she has it, she usually buys a hamburger and a soft drink from a café near our school. For lunch, her favourite is fried rice  and deep-fried chicken. The good thing is that she prefers to have dinner at home. However, she likes eating a lot of rice and fatty pork for dinner. She rarely eats vegetables, but loves fruits.
I think Trang should change her diet. First, if she wants to have more energy for the day, she should never skip breakfast. Second, she must reduce the amount of fast food she eats. Also, eating more vegetables -vould be good for her. She should also eat less rice for dinner. These changes will definitely keep her fit.
 
Gửi ý kiến