Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Personal experiences

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Phượng Tú
Ngày gửi: 14h:20' 11-09-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1063
Số lượt thích: 0 người
Unit 2: Personal Experience
Teacher: To Phuong Tu
What tenses do you use
to tell story?
Present tenses
Why?
To make it more realistic
Unit 2: LANGUAGE FOCUS
REVIEW OF TENSES
Present simple indicating past time
The past simple, past progressive and past perfect
yesterday
At five o’clock yesterday, they (play) ______ football
The action was happening at a point of time
were playing
S+ were/was + Ving
Mary (wake) _______ when the alarm clock (go) ______ off.
woke
went
Two short actions, one right after another
She (meet) ______________ her teacher when she (walk) ______________ to school.
met
was walking
One short action (simple past) interrupted one continuing action (past progressive)
He (do) _________________ his homework while they (read)__________________ a book
was doing
were reading
Two long actions were happening at the same time in the past
When she (get) ______________ to her class, the teacher (start) _______________ the lesson.
got
had started
One action happened after a completed action in the past
Notes:
1. To describe what happened and ended in the past
Past simple (V2-ed)
2. One action was happening at a point of time in the past
Past progressive (were/was+Ving)
3. One action happened right after another
S+ V2-ed + when + S + V2-ed
as soon as
4. One short action interrupted one continuing action
S+ Were/was + Ving + when+S+ V2-ed
while
as
5. Two long actions were happening at the same time in the past
S+ Were/was + Ving + while /as +S +
were/was + Ving6. One action happened after a completed action in the past
S+ had+V3-ed + before +S + V2-ed
when
by the time
S+ V2-ed + after + S + had + V3-ed

Exercise 2(p.30): Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive
1. broke, was playing
2. wrote, was
3. was working, broke
4. started, were walking
5. told, were having
6. didn’t listen, was thinking
7. phoned, didn’t answer, were… doing
8. wasn’t wearing, didn’t notice, was driving
Exercise 2(p.30): Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive
1. had eaten , arrived
2. found , had taken
3. got , had closed
4. got , had left
5. got, had arrived
6. paid, had phoned
7. went, said, hadn’t arrived
8. had looked, asked , cost
Have a nice day!
No_avatar

thay cho tâiem phan D waitinh cua unit2 duoc ko?

 

No_avatar
thay co the giang ro hon cach dung ve qua khu hoan thanh va qua khu don khi su dung trong mot cau
 
Gửi ý kiến