Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 44. Rượu etylic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 25-05-2020
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 334
Số lượt thích: 0 người
Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
HIĐROCACBON
CH4 ; C2H4 ; C2H2
C6H6 …..
HỢP CHẤT HỮU CƠ
DẪN XUẤT HIĐROCACBON
C2H5OH; CH3COOH, C12H22O11 …
Trang bị cho HS những kiến thức về cấu tạo, tính chất và ứng dụng của một số hợp chất:
Hợp chất có nhóm chức quan trọng ( rượu etylic, axit axetic, chất béo).
MỤC TIÊU CHƯƠNG 5:
Hợp chất có nhóm chức quan trọng ( rượu etylic, axit axetic, chất béo).
Trang bị cho HS những kiến thức về cấu tạo, tính chất và ứng dụng của một số hợp chất:
MỤC TIÊU CHƯƠNG 5:
Hợp chất thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống con người(Glucozơ; saccarozơ; tinh bột; xenlulozơ; protein).
Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
Tiết 14-Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTPT : C2H6O
PTK: 46
Sơ đồ
I / Tính chất vật lí
Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
Tiết 14-Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTPT : C2H6O
PTK: 46
Quan sát mẫu rượu etylic và kết hợp với TT trong sgk nêu tính chất vật lí của rượu etylic?
Con số ghi trên chai rượu cho biết điều gì?.
45 ml
100 ml
Nước
Rượu etylic
Rượu 450
Rượu etylic
CÁCH PHA CHẾ RƯỢU 450
Rượu 450 :
Trong 100ml rượu có 45ml rượu etylic nguyên chất.
Vậy độ rượu là gì?
Tương tự:
Rượu 200: Trong 100ml rượu có 20ml rượu etylic nguyên chất.
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
Áp dụng: Trong 200ml dung dịch rượu có 50ml rượu etylic. Dung dịch rượu này bao nhiêu độ?
Trong 200ml dd rượu
Vậy trong 100ml dd rượu

Vậy độ rượu = 250.
Bài giải:
50ml ru?u etylic
?
x ml ru?u etylic
?
Rút ra công thức tính độ rượu ?
x =
100 . 50
200
= 25 (ml)
Công thức tính độ rượu:
Đr: Độ rượu (độ.)
Vr: Thể tích rượu etylic (ml).
Vhh: Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml).
a. Dạng rỗng
b. Dạng đặc
II. Cấu tạo phân tử
Mô hình phân tử rượu etylic
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Công thức cấu tạo:
Hay CH3 – CH2 – OH
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Trong phân tử rượu etylic có nhóm -C2H5 liên kết với nhóm – OH , chính nhóm này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng .
1 . Phản ứng cháy
Rượu etylic cháy với ngon lửa màu xanh ,tạo khí cacbonic và hơi nước
1. Rượu etylic có cháy không ?
I / Tính chất vật lí
II / Cấu tạo phân tử
III Tính chất hoá học
C2H6O +3O2 2CO2+ 3H2O
tttaaatttttttt
ee
to
1 . Phản ứng cháy
2. Phản ứng với natri
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Rượu etylic tác dụng được với Natri , giải phóng khí.
I / Tính chất vật lí
II / Cấu tạo phân tử
III Tính chất hoá học
Na
Na
H
2
+
+
Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
Natri etylat
Phản ứng trên là phản ứng thế
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1.Rượu etylic có cháy không?
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Natri etylat
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
IV. ỨNG DỤNG
RƯỢU ETYLIC
C2H5OH
ỨNG DỤNG
- Dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa học (sản xuất cao su tổng hợp, axit axetic,dược phẩm…), làm dung môi (pha vec ni, pha nước hoa..)

V. ĐIỀU CHẾ
I / Tính chất vật lí
II / Cấu tạo phân tử
III/ Tính chất hoá học
IV/ Ứng dụng

Ở địa phương em, người ta điều chế rượu bằng cách nào?
V/ Di?u ch?:
Quy trình điều chế rượu etylic bằng phương pháp lên men rượu
Tinh bột hoặc đường Rượu etylic
Lên men
-Cho etilen tác dụng với nước:
-Lên men tinh bột hoặc đường:
Sơ đồ
Bài tập 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
1/ Ru?u etylic ph?n ?ng du?c v?i Na vỡ:
A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.
B. Trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.
C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi.
D. Trong phân tử có nhóm - OH
A. CH3 - OH
D. CH3 - CH2 - Cl
B. CH3 - O - CH3
E. CH3 - CH2 - COOH
C. CH3 - CH2 - CH2 - OH

2/ Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại ru?u?
3/ Trong 450ml dung dòch röôïu coù 90ml röôïu etylic. Dung dịch rượu có ñoä röôïu là:
Bài tập 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
Cho Na (du) tỏc du?ng vo?i ruo?u etylic 900. Cỏc phuong trỡnh húa h?c xa?y ra l:
A. 2CH3 - CH2 - OH + 2Na 2 CH3 - CH2 - ONa + H2
B. 2Na + 2H2O 2NaOH + H2
C. C? A v B
D. Khụng cú ph?n ?ng no
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 Đối với tiết học này:
- Học bài
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 139
 Đối với tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài Axit axetic
- CTCT và đặc điểm cấu tạo của axit axetic
- Axit axetic có tính chất hoá học của axit không ?
 
Gửi ý kiến