Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương Lam
Ngày gửi: 16h:43' 15-05-2019
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ
Sinh sản vô tính ở động vật là gì ?
Ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính?
BÀI 45
SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT.
Sao biển
Quan sát hình và cho
biết đâu là sinh sản vô
tính, đâu là sinh sản hữu
tính.
A
B
Gà mái
Gà trống
Thủy tức (Hydra)
Sư tử giao phối
Sử tử con
Sinh sản hữu tính: A, D
Sinh sản vô tính: B, C
C
D


Hình thành giao tử
Sự thụ tinh
Sự phát triển của phôi
2n
2n
2n
Giảm phân
Thụ tinh
Nguyên phân
2n
2n
Hình 45.1. Sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà
Giai đoạn I
Giai đoạn II
Giai đoạn III
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Một số động vật đơn tính
Gà mái
Gà Trống
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Một số động vật đơn tính
Sư tử đực
Sư tử cái
Ốc sên
Giun đất
Một số ĐV lưỡng tính
THỤ TINH CHÉO Ở ỐC SÊN
THỤ TINH CHÉO Ở GIUN ĐÂT
Thụ tinh ngoài ở ếch
Một số loài động vật thụ tinh trong
So sánh sự thụ tinh ngoài và thụ tinh trong
III. Các hình thức thụ tinh
Bên ngoài cơ thể con cái Con cái đẻ trứng vào môi trường nước còn con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh.
Bên trong cơ quan sinh dục của con cái
Thấp
Cao
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
ít
Nhiều
Động vật đẻ trứng
Động vật đẻ con
So sánh hình thức đẻ con và đẻ trứng
So sánh hình thức đẻ con và đẻ trứng
Thụ tinh trong hoặc thụ tinh ngoài
Thụ tinh trong
Phôi phát triển nhờ chất dinh dưỡng trong noãn hoàng
Thai phát triển trong bụng mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhận từ mẹ qua nhau thai
Thấp
Cao
Ưu điểm của mang thai và sinh con ở Thú so với các ĐV đẻ trứng là gì ?
Noãn thai sinh (đẻ trứng thai)
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Hãy hoàn thiện sơ đồ thể hiện chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật ?
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật
Về cơ thể
Về hình thức thụ tinh
Về hình thức sinh sản
Cơ quan sinh sản chưa phân hoá
Cơ quan sinh sản đã phân hoá
Đơn tính
Lưỡng tính
Thụ tinh trong
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Đẻ con
Trứng, con non không được chăm sóc, bảo vệ
Trứng, con non được chăm sóc, bảo vệ
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1 :Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài ĐV là quá trình gồm các giai đoạn theo thứ tự là:
Tạo tinh trùng, trứng=>Thụ tinh => phát triển phôi

Thụ tinh =>Tạo tinh trùng, trứng=> phát triển phôi

Phát triển phôi =>Thụ tinh =>Tạo tinh trùng, trứng

Thụ tinh=> Phát triển phôi =>Tạo tinh trùng, trứng

A
B
C
D
A
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Câu 2: Thụ tinh là quá trình

Hình thành giao tử đực và cái

Hợp nhất con đực và con cái.

Hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái.

Hình thành con đực và con cái.
A
B
C
D
C
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Câu 3 : Động vật đẻ trứng và xuất tinh trùng vào nước, các giao tử gặp nhau ngẫu nhiên . Đây là hiện tượng :
A
B
C
D
Tự thụ tinh.


Thụ tinh trong

Trinh sản


Thụ tinh ngoài
D
Good !
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Cu 4: Hình th?c th? tinh ? C Voi l :
Tự thụ tinh

Thụ tinh trong

Thụ tinh ngoài

Cả A và C đúng.
A
B
C
D
B
Good!
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Câu 5 : Điều nào sau đây là không đúng ?
A
B
C
D
Khả năng sống sót của phôi trong hình thức đẻ con cao hơn đẻ trứng.

Hiệu suất thụ tinh ở Thỏ cao hơn ở Ếch.

Ở động vật đẻ con chỉ có thụ tinh trong


Hiệu suất thụ tinh ở Ếch cao hơn ở Thỏ

D
Good !
BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh!
 
Gửi ý kiến