Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 11 >


Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thoát hơi nước (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật (164 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo) (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hô hấp ở động vật (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Tuần hoàn máu (232 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cân bằng nội môi (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Ôn tập chương I (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hướng động (275 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Ứng động (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Thực hành: Hướng động (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Điện thế nghỉ (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Truyền tin qua xináp (120 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tập tính của động vật (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Hoocmôn thực vật (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật (215 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) (86 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật (262 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật (278 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giấm, chiết, ghép (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (346 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail