Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Sports and games. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ thị thanh hường
Ngày gửi: 20h:28' 16-02-2021
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 536
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Write down the names of the sports you remember.
Let`s play a game!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
lamp
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Which sports can you remember?
Unit 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 5 : Skill 1
What is his name?
Pelé, The King of Football
How old is he?
Where does he come from?
Do you know him?
Vocabulary
- (be) regarded: coi là
- professional (n): chuyên nghiệp
- teach –taught (v): dạy
- career (n): sự nghiệp
- cheer (v): reo hò
- vote (v): bỏ phiếu, bầu chọn
- hero (n) : anh hùng
- well – known (n): nổi tiếng
I. Reading:
1. True (T) or False (F)
Pelé is 75 years old.
2. He was born in the countryside of Vietnam.
3. His father taught him how to play at a very young age.
4. He won the 1st World Cup when he was 15.
5. He won three World Cups.
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
GUESS
ANSWER
Edson Arantes do Nascimento, better known as Pelé, is widely regarded as the best football player of all time. Pelé was born on October 21, 1940 in the countryside of Brazil. Pelé’s father was a professional football player and taught Pelé how to play at a very young age.
Pelé began his career at the age of 15 when he started playing for Santos Football Club. In 1958, at the age of 17, Pelé won his first World Cup. It was the first time the World Cup was shown on TV. People around the world watched Pelé play and cheered.
Pelé won three World Cups and scored 1,281 goals in his 22-year career. In 1999, he was voted Football Player of the Century. Pelé is a national hero in Brazil. During his career he became well-known around the world as “The King of Football”.
2. Read again and True (T) or False (F)
Pelé is 75 years old.
2. He was born in the countryside of Vietnam.
3. His father taught him how to play at a very young age.
4. He won the 1st World Cup when he was 15.
5. He won three World Cups.
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
GUESS
ANSWER
T
F
T
F
T
Brazil.
17
1. When was Pele’ born?
2. Why do people call him “The King of football”?
3. When did he become Football player of the century?
4. How many goals did he score in total?
5. Is he regarded as the best football player all the time?
- He was born on October 21st 1940.
- Because he is the best football player.
- He became Football player of the century in 1999
- He scored 1281 goals in total.
- Yes, he is..
3.Answer the questions:
4. How often do you do go/do/play these sports ?
Check √ to the correct column.
finish
Start
Exercise: go / do / play
Go jogging
Go swimming
Play badminton
Play football
Do morning exercise
Do skipping
Play chess
Go cycling
Go skateboarding
Go skiing
Adverbs of frequency
often √√
Make up the dialogues to ask and answer the question
“How often do you….?
Go jogging
Always / usually /often/ sometimes / never
Do morning exercise
Always / usually / often/ sometimes / never
Play chess
Always / usually /often/ sometimes / never
Do skipping
Always / usually /often/ sometimes / never
Go skiing
Always / usually /often/ sometimes / never
5. Group work.
What kind of sports/games do you do most often? Why?
6.Work in pairs. Ask and answer the following questions.
Do you like football?
Do you play football or only watch it?
What other sports do you play?
Do you play them well?
4. Do you belong to any clubs?
Home assignments
Review the lesson
Prepare Unit 8: Skill 2
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
Thanks for your attention!
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
 
Gửi ý kiến