Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Sports and games. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: mie99
Người gửi: Bùi Minh Huệ
Ngày gửi: 10h:00' 07-03-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Unit 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 6: SKILLS 2
BY:BUI THI TUYET MAI
Who is this?
Unit 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 6: SKILLS 2
i.Vocabulary
ice skating (n): môn trưỢt băng

Individual (n): cá nhân
Equipment : trang thiết bị
Club ( n ): CÂU LẠC BỘ
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Practice (n) : thực hành
Hai
Alice
Bill
Trung
A
B
C
D
1. Listening to the passages. Who are they about? And then write true (T) or fales (F) for each sentence.
1. Hai plays chess every saturday . __F__
2. `Angry Birds` is Bill`s favourite game. ___T_
3. Alice doesn`t like doing sports very much. __T__
4. Trung is very good at playing football. __F__
5. Bill`s dream is to create a new game. __T__
3.Listen to the passages again and Choose the correct answer A , B or C to complete the sentences .

1. Hai practices at the ................three times a week.
a: Judo club b:Football club c: Chess club
2. Trung can ......................the guitar.
a: Watching b: Playing c: play
3. Alice likes.......................ice skating.
a: going b: Watching c: Playing
4..........is Rosemarric Lower Secondary school.
A: Trung b: Alice c: Bill
5. Trung ................swimming on hot days.
a: Goes b: Go c: to goII. Writing:
* Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues.
- Name of the sport/game.
- Is it a team or an individual sport/game?
- How long does it last?
- How many players are there?
- Does it need any equipment?
ii.Writing
My favorite sport is football. It’s a team sport. It usually lasts for 90 minutes for an offical football match but we play only for 30 minutes. There are 11 player on each team.It’s very easy to play because we need only one ball and sport shoes to play. I usually play football with my friends in the afternoon. I love football very much because it’s fun and good for health.
 
Ex4: Put the sentences in order to make meaning a passage.
c: My favourite sport is badminton.
b: It’s an individual sport and a team sport.
a: It may last about 90 minutes.
d: There are about 2 or 4 player.
f: It needs some equipment: racket, shuttlecock, net .
e: I love badminton very much because it’s fun and good for health.
x
My favourite sport is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 90 minutes. There are about 2 or 4 player. It needs some equipment: racket, shuttlecock, net . I love badminton very much because it’s fun and good for health.
1. Sport is a foot to kick.
2. An underwater sports.
3. Sport is a ball each ball by hand.
4. A sport with a skateboard.
F
O
O
T
B
A
L
L
S
W
I
M
M
I
N
G
V
O
L
L
E
Y
B
A
L
L
S
K
A
T
E
B
O
A
R
D
I
N
G
 
Gửi ý kiến