Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mười
Ngày gửi: 08h:07' 19-02-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Adverbs of frequency.
Always
Usually
Sometimes
Never
Often
UNIT 12
SPORTS AND PASTIMES
C. How often ? (C5,C6)
MATCHING
1.Go to the park.
C5.
2.Have a picnic
3.Play sports.
5.Go camping.
4.Go to the zoo.
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
5. Go camping
4. Go to the zoo
1. Go to the park
3. Play sports
2. Have a picnic
How often do Nga and Lan do these things?
A
C
B
D
E
always
usually
often
sometimes
never
often
A
C
B
D
E
Nga and Lan never go camping.
They sometimes go to the zoo.
They often go to the park.
They often play sports.
They usually have a picnic in the park.
New words:
- Wear (v) : put on:
- Warm clothes:
- Strong boots:
- Camping stove :
- Overnight (adv):
Ex: I learn English from the evening to the morning.
 I learn English overnight.
- On the weekend: at weekends: on Saturday and Sunday
3
wear
warm clothes
strong boots
camping stove
overnight
Matching:
1
4
5
2
Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. They always wear warm clothes and strong boots. They always take food and water and a camping stove. Sometimes, they camp overnight.
Read.
Read and Answer the questions
a. What does Minh like doing ?
b. What do they always wear ?
c. When does he go ?
Minh likes walking. On the weekend, he often goes walking in the mountains. He usually goes with two friends. They always wear warm clothes and strong boots. They always take food and water and a camping stove. Sometimes, they camp overnight.
d. Who does he usually go with ?
e. Where does he often go ?
f. What do they take ?
LUCKY NUMBER
1
6
7
8
5
2
3
4
a/ He likes walking.
b/ They always wear strong boots and warm clothes.
c/ He goes on the weekend.
d/ He usually goes with two friends.
e/ He often goes walking in the mountains.
f/ They take food, water and a camping stove.
HOMEWORK
- Learn by heart new words.
- Do exercises in exercise book.
- Prepare Unit 13 . (A1 – A2)
GOOD BYE !
_What does Minh like doing ?
He likes walking .
NUMBER 2
NUMBER 1
_ What do Minh and his friend always wear ?
They always wear strong boots and warm clothes .
LUCKY NUMBER
_When does Minh go ?
He goes on the weekend.
NUMBER 6

NUMBER 4
_Who does Minh usually go with?
He usually goes with two friends.
LUCKY NUMBER
NUMBER 7
_Where does Minh often go?
He often goes walking in the mountains.
NUMBER 8
_What do Minh and his friends take?
They take food, water and a camping stove.
 
Gửi ý kiến