Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: châu chi
Ngày gửi: 14h:03' 22-02-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Soda, Orange, Egg, Fish, Water, Sandwich, Tea, Milk, Beef, Ice-cream.
Mini Game: Finding word (7 words)
Soda, Orange, Egg, Water, Tea, Beef, Sandwich
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Swim(v):
bơi
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Play Badminton (n):
Chơi Cầu Lông
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Play Soccer (n)= Play Football (n)
Chơi đá bóng
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Skip (v)
Nhảy Dây
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Play Volleyball (n)
Chơi Bóng Truyền
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Do aerobics (n)
Thể dục nhịp điệu
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Play Tennis (n)
Chơi quần vợt
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Jog (v)
Đi bộ thể dục
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Chơi bóng bàn
Play Table Tennis (n)
Period 73:
Unit 12: Sports and pastimes
Lesson 1: What are they doing? A1-A6
New words
Swim(v): Bơi
Play Badminton (n): Chơi cầu lông
Play Soccer (n)= Play Football (n) Chơi bóng đá
Skip (v) Nhảy dây
Play Volleyball (n) Chơi bóng truyền
Do aerobics (n) Tập thể dục nhịp điệu
Play Table Tennis (n) Chơi bóng bàn
Play Tennis (n) Chơi quần vợt
Jog (v) Đi bộ thể dục
Do aerobics
Play soccer
Skip
jog
swim
Play
volleyball
Play badminton
Play
table tennis
Play tennis
1.Listen and read
UNIT 12: Sports and pastimes
Period 73: What are they doing?A1-A6
He is swimming
They are playing badminton
They are playing soccer
She is skipping
They are playing volleyball
She is doing aerobics
They are playing tennis
He is jogging
They are playing table tennis
1.Listen and read
UNIT 12: Sports and pastimes
Period 73: What are they doing?A1-A6
2. Ask and answer.
d
What is he / she doing? ~ He / She is ….
What are they doing? ~ They are …
1.Listen and read
UNIT 12: Sports and pastimes
Period 73: What are they doing?A1-A6
2. Ask and answer.
3. Listen and repeat. Which sports do you play?
He plays soccer
He swims
She does aerobics
She skips
He jogs
He plays table tennis
I play soccer
I do aerobics
I jog
I play table tennis
I swim
I skip
1.Listen and read
UNIT 12: Sports and pastimes
Period 73: What are they doing?A1-A6
2. Ask and answer.
3. Listen and repeat. Which sports do you play?
4. Read. Then answer the questions.
Lan likes sports. She swims, she does aerobics
and she plays badminton.
Nam likes plays sports, too. He plays soccer, he jogs and he plays table tennis.
a. Which sports does Lan play?
b. Does Lan play tennis?
d. Does Nam play table tennis?
c. Which sports does Nam play?
1.Listen and read
UNIT 12: Sports and pastimes
Period 73: What are they doing?A1-A6
a. Which sports does Lan play?
b. Does Lan play tennis?
d. Does Nam play table tennis?
c. Which sports does Nam play?
1/ She swims, does aerobics and play badminton.
2/He plays soccer, jogs and plays table tennis
3/ Yes, he does.
4/ No, she doesn’t.
HOMEWORK
Homework :
Write sports you play.
Learn the structures
and vocabulary by heart.
Prepare for the next period :
Unit 12: Section B
 
Gửi ý kiến