Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Study habits

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Dự
Ngày gửi: 16h:20' 10-11-2021
Dung lượng: 814.0 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Unit 5:
STUDY HABITS
LANGUAGE FOCUS
1. Adverbs of manner :
She is beautiful.
Adjective
Well
Hard
Fast
Adverb of manner
Badly
Softly
Quickly
Beautifully
Happily
Simply
Adjective
* Dùng để diễn tả cách thức của hành động
* Đứng sau động từ thường để bổ nghĩa cho động từ thường
+
ly
=
Adverb of manner
She is a beautiful singer.
She sings beautifully.
beautifully.
Lan: That’s because he studies(1)………… .
Hoa: Ba always gets excellent grades..
Lan: Run (2)………… .and we might catch it.
Hoa: That’s our bus!
Lan: It’s all right.
Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3) ………………
Lan: Sorry, but I’m speaking (1)………… because I have a sore
throat
Hoa: I can’t hear you, Lan.
Exercise 1. Complete the dialogue.
Use the adverbs of manner in the box.
softly
hard
badly
fast
well
Hoa: Does Mrs. Nga speak English?
Lan: Oh, Yes. She speaks English (o)………...
a.
b.
c.
d.
e.
3.Commands, requests in reported speech :
“Miss Jackson asked me to give you this dictionary”
Miss Jackson asked me to give you this dictionary.
Or Miss Jackson told me to give you this dictionary.
“Please give Tim this dictionary?”
“Can you give Tim this dictionary?”
Miss Jackson said :
command
request
Tim’s mother reported it to Tim :
S + ASKED / TOLD + O + to - V ( INF )
Exercise 3 : Work with a partner . Report Miss Jackson’s comands and requests in her conversation with Tim’s mother :
a. “Please wait for me outside my office.”
- Miss Jackson told/asked me to wait for her outside her office.
- Miss Jackson told/ asked me to give you your report card for this semester.
b. “Please give Tim his report card for this semester.”
- Miss Jackson asked/ told me to help you with your Spanish pronunciation.
c. “Can you help Tim with his Spanish pronunciation?”
d. “Can you meet me next week?”
- Miss Jackson asked/ told me to meet her the next week.
S + ASKED / TOLD + O + to -V ( INF )
4.Advice in reported speech :
“Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation”
“Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation”
“Tim should work harder on his Spanish pronunciation ”
Miss Jackson said :
advive
Tim’s mother reported it to Tim :
S1 + said (that) + S2 + should + V-infinitive…
a. “Tim should spend more time on Spanish pronunciation.”
b. “Tim should practice speaking Spanish everyday.”
c. “Tim should listen to Spanish conversations on TV.”
d. “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”
e. "Tim should use this dictionary to find out how to
pronounce Spanish words.”
“ Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.”
“Miss Jackson said you should practice speaking Spanish everyday.”
“ Miss Jackson said you should listen to Spanish
conversations on TV.”
“Miss Jackson said you should practice reading aloud
passages in Spanish.”
“ Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”
4- Work with a partner. Report Miss Jackson’s advice
she gave in her conversation with Tim’s mother :
1. Adverbs of manner
Adjective
+
ly
=
Adverb of manner
3. Report Miss Jackson`s commands and requests.
S+
asked/ told +
O +
to V …
4. Report Miss Jackson`s advice.
S1 + said (that) + S2 + should + V-infinitive
* Dùng để diễn tả cách thức của hành động.
* Đứng sau động từ thường để bổ nghĩa cho động từ thường
Guessing game: What is my request or advice?
“ You should practice English everyday.”
“ You should brush your teeth twice a day “
“ Can you close the door , please? “
“ Can you open the window, please? “
“ You should study English harder ”
-> The teacher said I should study English harder.
Homework:
- Write 5 commands and requests. Then change into Reported Speech.
-Rewrite the exercises in Language Focus
- Prepare : Unit 6 . Getting Started + Listen and Read
Thank you very much
 
Gửi ý kiến