Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 22h:19' 29-03-2010
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 776
Số lượt thích: 0 người
Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài 31 -
I. Nước pháp trước cách mạng
Tình hình kinh tế, xã hội
a, Kinh tế
- Nông nghiệp
+ Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp với công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
+ Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
- Công thương nghiệp: phát triển.
+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim). Công nhân đông, sống tập trung.
- Ngoại thương: buôn bán mở rộng với nhiều nước.
Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờ
Phần còn lại của nông dân
Nộp thuế cho nhà nước PK
50%
25%
10%
15%
THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
15%
b. Chính trị - xã hội
- Chính trị: cuối thế kỉ XIX, Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu i XVI.
- Xã hội: chia thành 3 đẳng cấp
+ Tăng lữ, quý tộc: được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, không phải nộp thuế, giữ những chức vụ cao.
+ Đẳng cấp thứ ba: gồm tư sản, nông dân, bình dân. họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị và bị lệ thuộc.
Tình hình chính trị, xã hội nước Pháp cuối thế kỉ XIX diễn ra như thế nào?


Đẳng cấp 2
Quý tộc
* Có nhiều đặc quyền , đặc lợi
* Muốn duy trì chế độ phong kiến
Đẳng cấp 1
Tăng lữ

Đẳng cấp 3

Nông dân
Tư sản
Bình dân
Không có quyền lợi về chính trị, phải nộp mọi thứ thuế
Sơ đồ sự phân chia đẳng cấp ở pháp
Đẳng cấp
Giai cấp
Là những tầng lớp xã hội được hình thành dưới các chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến do luật pháp hoặc tục lệ quy định về vị trí xã hội, về quyền lợi và nghĩa vụ, mang tính chất cha truyền con nối.
Giữa các đẳng cấp có sự phân biệt đối xử rất sâu sắc.
Giai cấp là những tập đoàn người đông đảo trong xã hội, có địa vị và vai trò nhất định trong sản xuất xã hội, hưởng thụ của cải làm ra trong xã hội tùy theo việc chiếm hữu hay không chiếm hữu tư liệu sản xuất. VD: giai cấp nông dân, giai cấp công nhân, giai cấp tư sản...
Vậy trong xã hội Pháp xuất hiện những mâu thuẫn nào?

Đẳng cấp thứ ba >< đẳng cấp quý tộc và tăng lữ
gay gắt
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài 31 -
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
- Cuối thế kỉ XVIII, ở Pháp xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.
- Đại diện: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rut-xô.
- Nội dung: phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc hậu của chế độ phong kiến.
=> Tác dụng: dọn đường cho cách mạng bùng nổ, mở đường cho xã hội phát triển.
MONTESQUIEU
Kêu gọi thiết lập chế độ quân chủ lập hiến với tam quyền phân lập :
- Lập pháp
- Hành pháp
- Tư pháp.
- Xây dựng chính quyền quân chủ do một ông vua sáng suốt đứng đầu.
- Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu.
VOLTAIRE
- Xây dựng chế độ cộng hòa.
- Phản đối chế độ tư hữu lớn nhưng lại duy trì chế độ
tư hữu nhỏ.
ROUSSEAU
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài 31 -
II. Tiến trình của cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền Quân chủ lập hiến
a, Hoàn cảnh
- Ngày 5/5/1789, vua triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp để vay tiền và tăng thuế mới.

Hội nghị ba đẳng cấp (5/5/1789)
Ngày 17/6, dại biểu đẳng cấp 3 đã họp phản
đối nhà vua,tuyên bố thành lập Quốc hội Lập hiến.
Đẳng cấp 3 thành lập quốc hội
Nguyễn Thị Thanh
Ngày 14/7/1789, quần chúng tấn công và chiếm
ngục Baxti, mởđầu cách mạng Pháp. Chính
quyền của đại tư sản tài chính được thiết lập
(phái Lập hiến).
Quần chúng tấn công pháo đài ngục Ba–xti (14/7/1789)
Bên trong ngục Ba-xti
TRÍCH ĐOẠN BÀI CA “LA MARSEILLAISE” CỦA NƯỚC PHÁP
Hãy đứng lên những người con tổ quốc,

Ngày vinh quang đã đến rồi!

Chống lại chúng ta, bọn bạo tàn…
“Và lớn bé, đàn ông, đàn bà
Tất cả chiếm mỗi người đôi khí giới
Anh hàng thịt vung con dao sáng chói
Người lính già quấn thước múa chuôi gươm
Và anh hàng dày quần áo rách tươm
Anh hàng dệt ngồi sau cửa xưởng
Cũng trỗi dậy uy nghi như võ tướng
Giật thanh dao khẩu súng nhẩy sà vào
Những thằng con bé bỏng đứng dương oai
Phồng má thổi kèn vang sau gót bố”
Tố Hữu


Sau khi lên nắm quyền phái Lập hiến đã có
những chính sách gì?
b,Chính sách của phái Lập hiến
- Tháng 8/1789, Quốc hội Lập hiến thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.Nêu nội dung của bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?
TUYÊN NGÔNNHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN
Tuyên ngôn gồm 17 điều,
thừa nhận quyền tự do,
bình đẳng của con người
Và khẳng định chủ
Quyền của nhân dân,
đồng thời tuyên bố
Quyền sở hữu là quyền
Thiêng liêng và bất khả Xâm phạm
Nêu lên khẩu hiệu nổi tiếng
“Tự do – Bình đẳng – Bác ái”
Bác ái
Bình đẳng
Tự do
- Ban hành chính sách hạn khuyến khích công thương nghiệp phát triển như bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán.
- Tháng 9/1791, thông qua Hiến pháp xác lập nền chuyên chính tư sản dưới hình thức Quân chủ lập hiến.
- Vua tìm cách chống phá cách mạng, xúi giục phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài tấn công nước Pháp.
- Tháng 4/1792, chiến tranh giữa Pháp và liên minh phong kiến Áo – Phổ bùng nổ.
- Ngày 11/7/1792, Quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy, quần chúng tự vũ trang bảo vệ đất nước.
Trước những việc làm của phái Lập hiến, các thế lực phong kiến đã có phản ứng ra sao?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài tập củng cố
Câu 1: Nước Pháp trước cách mạng là nước có nền kinh tế:
a. Nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển
b. Công thương nghiệp phát triển
c. Nông nghiệp và công thương nghiệp phát triển
d. Cả a và b
d.
Bài tập củng cố
Lãnh đạo
Nhiệm vụ
Động lực
Kết quả
Giai cấp tư sản
Lật đổ chế độ phong kiến
Quần chúng nhân dân
Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền
Mở đường cho nền kinh tế TBCN phát triển
 
Gửi ý kiến