Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Sự nổi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Tuyết
Ngày gửi: 13h:48' 16-05-2015
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT VŨ THƯ- THÁI BÌNH
?
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng
Môn : Vật lí 8
Bài 12: SỰ NỔI
Giáo viên: Mai Thị Tuyết
Trường: THCS Thị Trấn – Vũ Thư Thái Bình
Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét lên một vật nhúng ngập trong chất lỏng?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Một vật ở trong lòng chất lỏng (như hình vẽ) chịu tác dụng của những lực nào? Phương và chiều?
Vẽ các véc tơ lực tác dụng lên vật?
HS1:
HS2:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hòn bi thép
Tàu bằng thép
Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép thì chìm?
Bi 12
SỰ NỔI
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
a) P > FA
b) P = FA
c) P < FA
Vật sẽ.....................
Vật sẽ.......................
Vật sẽ......................
- Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với ba trường hợp trên hình vẽ?
- Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ở các câu phía dưới
BÀI 12: SỰ NỔI
Thảo luận nhóm
M?t v?t ? trong lũng ch?t l?ng ch?u tỏc d?ng c?a 2 l?c cựng phuong, ngu?c chi?u.
+ Tr?ng l?c P: hu?ng t? trờn xu?ng.
+ L?c d?y c-si-một FA: hu?ng t? du?i lờn.
00:00
Hết giờ
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
THỜI GIAN
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
đứng yên
(lơ lửng trong
chất lỏng)
chuyển động
lên trên
(nổi lên mặt thoáng)
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
chuyển động
xuống dưới
(chìm xuống đáy bình)
a) P > FA
b) P = FA
c) P < FA
Vật sẽ . . . . .
Vật sẽ . . . . .
Vật sẽ . . . . .
Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực cùng phương, ngược chiều.
+ Trọng lực P: hướng từ trên xuống.
+ Lực đẩy Ác-si-mét FA: hướng từ dưới lên.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi : . . .
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : . . .
+ Vật nổi lên khi : . . .
BÀI 12: SỰ NỔI
Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực cùng phương, ngược chiều.
+ Trọng lực P: hướng từ trên xuống.
+ Lực đẩy Ác-si-mét FA: hướng từ dưới lên.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi :
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi :
+ Vật nổi lên khi :
BÀI 12: SỰ NỔI
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
P > FA
P = FA
P < FA
Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực cùng phương, ngược chiều.
+ Trọng lực P: hướng từ trên xuống.
+ Lực đẩy Ác-si-mét FA: hướng từ dưới lên.
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Hình 12.2
Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét FA của nước tác dụng lên miếng gỗ.
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi : P > FA
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét FA của nước tác dụng lên miếng gỗ.
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
P = FA
miếng gỗ nổi trên mặt nước
P < FA
miếng gỗ nổi lên
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Hình 12.2
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao ?
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng của nó và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau, vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.
?
?
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét FA của nước tác dụng lên miếng gỗ.
BÀI 12: SỰ NỔI
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
+ Khi vật nằm yên thì các lực tác dụng lên vật phải cân bằng nhau
+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì: P = FA
+ Khi vật nằm yên ở đáy bình:
BÀI 12: SỰ NỔI
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
+ Khi vật nằm yên thì các lực tác dụng lên vật phải cân bằng nhau
+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì: P = FA
+ Khi vật nằm yên ở đáy bình thì : P = FA+ F/
( Trong đó F/ là lực của đáy bình tác dụng lên vật.)
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức: FA=d.V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?
V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ.
B. V là thể tích của cả miếng gỗ.
C. V là thể trích phần miếng gỗ chìm trong nước.
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.
BÀI 12: SỰ NỔI
+ FA : là lực đẩy Ác-si-mét (N)
+ d : là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m3)
FA = d.V
V là thể tích của cả miếng gỗ
Hình 12.2
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Công thức :
+ FA : là lực đẩy Ác-si-mét (N)
+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m3)
FA = d.V
Trong đó:
?
?
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
?
BÀI 12: SỰ NỔI
III. VẬN DỤNG
Biết P = dv.V ( trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:
Vật sẽ chìm xuống khi : dv > dl.
Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl.
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl.
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
Công thức :
+ FA : là lực đẩy Ác si mét (N)
+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m3)
FA = d.V
Trong đó:
?
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Công thức :
+ FA : là lực đẩy Ác-si-mét (N)
+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng ( m3)
FA = d.V
Trong đó:
III. VẬN DỤNG
+ Vật chìm xuống khi:
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA => dv.V = dl.V => dv = dl
+ Vật nổi lên khi: P < FA => dv.V < dl.V => dv < dl
?
?
?
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi : P < FA
?
P > FA
=> dv.V > dl.V
=> dv > dl
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM.
BÀI 12: SỰ NỔI
Công thức :
+ FA : là lực đẩy Ác-si-mét (N)
+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng ( m3)
FA = d.V
Trong đó:
III. VẬN DỤNG
+ Vật chìm xuống khi: P > FA => dv.V > dl.V => dv > dl
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA => dv.V = dl.V => dv = dl
+ Vật nổi lên khi: P < FA => dv.V < dl.V => dv < dl
?
?
?
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
+ Vật chìm xuống khi: P > FA hay . . .
+ Vật lơ lửng khi: P = FA hay . . .
+ Vật nổi lên khi : P < FA hay . . .
?
dv > dl
dv = dl
dv < dl
Người nằm trên mặt nước Biển Chết
Hàng năm có rất nhiều người đến thăm Biển Chết ( nằm giữa I-xra-ren và Gioóc-đa-ni ).Biển mang tên này vì nước ở đây rất mặn, khiến các sinh vật không thể sống được. Người ta đến thăm Biển Chết không phải chỉ vì phong cảnh mà còn vì một điều kì lạ là mọi người đều có thể nổi trên mặt nước biển dù không biết bơi.
Em hãy giải thích tại sao?
Người nằm trên mặt nước Biển Chết
dngười khoảng 11214 N/m3 ; dnướcbiển khoảng 11740N/m3
=> dngười< dnước biển => người nổi trên mặt nước biển
BÀI 12: SỰ NỔI
III. VẬN DỤNG
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
- Vật sẽ chìm xuống khi : dv >dl.
- Vật sẽ lơ lửng khi: dv = dl.
- Vật sẽ nổi lên khi: dv < dl.
Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép thì chìm?
Tàu làm bằng thép,có nhiều khoảng trống =>Trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước
=> Tàu nổi trên mặt nước.
- Bi thép chìm vì dthép>dnước
Cho: dnước =10 000N/m3 d thép =78 000N/m3
BÀI 12: SỰ NỔI
III. VẬN DỤNG
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
- Vật sẽ chìm xuống khi : dv >dl.
- Vật sẽ lơ lửng khi: dv = dl.
- Vật sẽ nổi lên khi: dv < dl.
Tàu làm bằng thép,có nhiều khoảng trống =>Trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước
=> Tàu nổi trên mặt nước.
- Bi thép chìm vì dthép>dnước
Thép
Nu?c
Thủy ngân
BÀI 12: SỰ NỔI
III. VẬN DỤNG
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:
- Vật sẽ chìm xuống khi : dv >dl.
- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl.
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl.
- Bi thép chìm vì dthép>dnước
Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm?Tại sao?
dthủy ngân =136000N/m3 d thép =78000N/m3
Vì dthép < dthủy ngân
 Hòn bi thép sẽ nổi trên mặt thủy ngân
- Tàu làm bằng thép,có nhiều khoảng trống =>Trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước => Tàu nổi trên mặt nước.
Thép
Nu?c
Thủy ngân
Thép
BÀI 12: SỰ NỔI
III. VẬN DỤNG
Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình, còn vật N lơ lửng trong lòng chất lỏng. Gọi PM, là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu “=“, “<‘’, “>” thích hợp cho các chỗ trống.
+ Vì VM=VN ,hai vật M và N đều được nhúng ngập trong nước
+ Vật M chìm xuống đáy bình
+ Vật N lơ lửng trong chất lỏng
+ Từ (1); (2); (3)
?
M
N
Vì khí cầu và bóng bay có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng không khí
? Vì sao kinh khí cầu, bóng bay có thể bay được trên không trung?
Em hãy nêu tác dụng của phao đối với những người đi trên thuyền?
Tàu ngầm
Do ddầu < dnước  dầu sẽ nổi trên mặt nước.
 Biện pháp: Đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu
CÁ HEO CHẾT TẠI CÔN ĐẢO
Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO, CO2, SO2…) có trọng lượng riêng hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất.
Biện pháp: Lưu thông không khí (sử dụng quạt gió, xây dựng nhà xưởng thông thoáng, xây dựng các ống khói…). Hạn chế khí thải độc hại
Mỗi người chúng ta cần góp phần bảo vệ môi trường Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất
Hướng dẫn về nhà
Học kĩ phần ghi nhớ.
Làm bài tập trong sách bài tập.
Xem phần "Có thể em chưa biết"
D?c tru?c bài 13: Công cơ học
 
Gửi ý kiến