Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bình Minh
Ngày gửi: 16h:31' 31-03-2011
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
BÀI 53 :
SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
TL Câu 1: Trong bốn nguồn sáng thì nguồn không phát ra ánh sáng trắng là
Câu 1: Trong bốn nguồn sáng sau đây nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?
A. Bóng đèn pin đang sáng.
B. Bóng đèn ống thông dụng.
C. Một đèn LED
D. Một ngôi sao
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Hãy ghép các mỗi phần a, b, c, d. với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng
a. Bút laze khi hoạt động bình thường thì phát ra ánh sáng
b. Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm kính mầu xanh thì ta được ánh sáng
c. ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng
d. Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng
1. trắng
2. xanh
3. đỏ
4. vàng

Hình 1
nguồn sáng trắng
Hình 2
nguồn sáng trắng
Hình 3
nguồn sáng trắng
Hãy nêu tên các nguồng phát ra ánh sánh trắng?
2. Hãy cho biết màu của chùm sáng mà ta thu được sau tấm lọc màu trong các thí nghiệm biểu diễn bằng các hình vẽ sau:
Kiểm tra bài cũ:
Nguồn sáng trắng
Nguồn sáng trắng
Nguồn sáng trắng
1. Nguồng phát ra ánh sánh trắng:
Bãng ®Ìn pin, bãng ®Ìn èng th«ng dông, mặt trời, mét ng«i sao….
2. Chùm sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu theo thứ tự là:

Trong bài trước, chúng ta đã chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc mu ta sẽ được một chùm sáng mu. Phải chăng chùm sáng trắng có chứa chùm sáng mu?
D? tỡm hi?u v?n d? ny chúng ta nghiên cứu tiếp bài hôm nay
bài 53 :

Sự phân tích

áNH Sáng TRắNG
Quan sát một khe sáng qua một lăng kính.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
1. Thí nghiệm 1
Lăng kính là một khối chất lỏng trong suốt có dạng như hình bên. Ba đường gờ song song với nhau gọi là 3 cạnh của lăng kính.
Cách làm thí nghiệm: Đặt lăng kính sao cho các cạnh của nó song song với một khe sáng trắng. Đặt mắt sau lăng kính và quan sát khe sáng của lăng kính .
Màn chắn sáng cú khe h?p
THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG
A
P
B
Nguồn sáng trắng
Tấm chắn khe sáng
Lăng kính
Màn
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
C1 Hãy mô tả mầu sắc của dải nhiều mu nói trên.
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
1. Thí nghiệm 1
TLC1 Dải mu có nhiều mầu nằm sát nhau. ở bờ này là mầu đỏ, rồi đến mu da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
1. Thí nghiệm 1
2. Thí nghiệm 2
a. Lần lượt chắn trước khe sáng một tấm lọc mu đỏ, rồi tấm lọc mu xanh và quan sát, dự đoán hình ảnh sẽ quan sát được.
b. Chắn sáng bằng tấm lọc nửa trên mầu đỏ, nửa dưới mu xanh. Dự đoán hiện tượng xảy ra. Tiến hành quan sát.
C2 Mô tả hình ảnh quan sát được trong hai trường hợp trên.
Tr? l?i C2
Khi chắn khe h?p bằng tấm lọc mu đỏ ta thấy có vạch đỏ, bằng tấm lọc mu xanh ta thấy có vạch xanh; hai vạch này không cùng nằm một chỗ.


Khi chắn khe hẹp bằng tấm lọc nửa xanh đỏ ta thấy đồng thời cả hai vạch đỏ và xanh nằm lệch nhau.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
C3 Em hãy dựa vào các kết quả quan sát được ở trên để nhận định đúng sai ở hai ý kiến sau: .
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
1. Thí nghiệm 1
+ Lăng kính đã nhuộm các mu khác nhau cho ánh sáng trắng.
2. Thí nghiệm 2
+ Chùm sáng trắng có chứa sẵn các ánh sáng mu. Lăng kính chỉ có tác dụng tách các chùm ánh sáng đó ra, cho mỗi chùm đi theo một phương vào mắt.
Trả lời C3
B¶n th©n l¨ng kÝnh lµ mét khèi chÊt láng kh«ng màu, nªn kh«ng thÓ ®ãng vai trß nh­ tÊm läc màu ®­îc.
NÕu l¨ng kÝnh cã t¸c dông nhuèm màu cho chïm tia s¸ng th× t¹i sao chç nµy chØ nhuèm mÇu xanh, chç kia chØ nhuèm màu ®á? Trong khi ®ã c¸c vïng mµ tia s¸ng ®i qua trong l¨ng kÝnh cã tÝnh chÊt hoµn toµn gièng nhau.
VËy chØ cã ý kiÕn thø hai ®óng.
Đ
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
C4 Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng?.
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
1. Thí nghiệm 1
2. Thí nghiệm 2
Trả lời C4
Tr­íc l¨ng kÝnh chØ cã mét d¶i tr¾ng. Sau l¨ng kÝnh ta thu ®­îc nhiÒu d¶i màu. Nh­ vËy l¨ng kÝnh ®· ph©n tÝch tõ d¶i tr¾ng nãi trªn ra nhiÒu d¶i s¸ng màu, nªn ta nãi TN1 lµ TN ph©n tÝch AS tr¾ng.
3. Kết luận
Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua một lăng kính thì ta sẽ thu được nhiều chùm sáng mầu khác nhau nằm sát cạnh nhau, tạo thành một dải mầu như cầu vồng. Mầu của dải này biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng mầu có sẵn trong chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
1. Thí nghiệm 3
Quan sát mặt ghi của một đĩa CD dưới dạng ánh sáng trắng.
C5 Hãy mô tả hiện tượng quan sát được.
Tr? l?i C5
Khi chiếu AS trắng vào mặt ghi của một đĩa CD và quan sát AS phản xạ, ta thấy nhìn theo phương này có AS mu này, theo phương khác có AS mu khác.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
1. Thí nghiệm 3
C6:
+ AS chiếu đến đĩa CD là AS mầu gì?
+ AS từ đĩa CD đến mắt ta có những mu nào?
+ Tại sao có thể nói TN3 là TN phân tích AS trắng?
Trả lời C6 .
+ AS chiÕu ®Õn ®Üa CD lµ AS tr¾ng
+ Tuú theo ph­¬ng nh×n ta cã thÓ thÊy AS tõ ®Üa CD ®Õn m¾t ta cã màu nµy hay mÇu kia.
+ Tr­íc khi ®Õn ®Üa CD, chïm s¸ng lµ chïm s¸ng tr¾ng. Sau khi ph¶n x¹ trªn ®Üa CD, ta thu ®­îc nhiÒu chïm s¸ng màu kh¸c nhau truyÒn theo ph­¬ng kh¸c nhau. VËy TN 3 còng lµ TN ph©n tÝch AS tr¾ng.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
IiI. Kết luận chung
Có thể có nhiều cách phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng mu khác nhau.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
IiI. Kết luận chung
IV. Vận dụng
C7:
Có thể coi dùng tấm lọc mầu như một cách phân tích AS trắng thành AS mu được không?
Trả lời C7:
ChiÕu chïm AS tr¾ng qua tÊm läc màu ®á ta ®­îc AS ®á. Ta cã thÓ coi tÊm läc màu ®á cã t¸c dông t¸ch khái chïm s¸ng ®á ra khái chïm s¸ng tr¾ng. NÕu thay tÊm läc màu ®á b»ng tÊm läc màu xanh th× ta l¹i ®­îc AS xanh. Cø nh­ thÕ thay tÊm läc màu kh¸c, ta sÏ biÕt chïm s¸ng tr¾ng cã nh÷ng AS nµo.
§©y còng lµ mét c¸ch ph©n tÝch AS tr¾ng.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
IiI. Kết luận chung
IV. Vận dụng
C8:
Đặt một gương nằm chếch một góc khoảng 300 vào khay nước. Đặt trước trán một mảnh giấy nhỏ trên có vạch một vạch đen nằm ngang. Bố trí sao cho vạch đen nằm song song với đường giao nhau của mặt gương và mặt nước.
Hãy nhìn ảnh của vạch đen qua gương trong nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được.
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
IiI. Kết luận chung
IV. Vận dụng
C8:
Đặt một gương nằm chếch một góc khoảng 300 vào khay nước. Đặt trước trán một mảnh giấy nhỏ trên có vạch một vạch đen nằm ngang. Bố trí sao cho vạch đen nằm song song với đường giao nhau của mặt gương và mặt nước.
Hãy nhìn ảnh của vạch đen qua gương trong nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được.
Phần nước nằm giữa mặt nước và mặt gương tạo thành lăng kính nước
Gương
I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính
sự phân tích áNH Sáng TRắNG
Ii. Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa cd
IiI. Kết luận chung
IV. Vận dụng
Phần nước nằm giữa mặt nước và mặt gương tạo thành lăng kính nước
TLC8:
Xét dải sáng hẹp phát ra từ vạch đen trên trán, chiếu xuống mặt nước.
Dải này khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ ra ngoài không khí và đi vào mắt người quan sát.
Dải này coi như đi qua lăng kính nước, nên nó bị phân tích thành nhiều dải sáng mu sắc như mu cầu vồng.
Do đó khi nhìn vào phần gương trong nước ta sẽ không thấy vạch đen mà thấy một dải nhiều mu.
GHI NHớ
* Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng mu khác nhau bằng cách cho chùm AS trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD.
* Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng mu khác màu.
Dặn dò
Học kỹ bài làm tiếp C9.
Làm bài tập 53-54.1 sbt
Giờ học đã kết thúc
Cám ơn các em!
 
Gửi ý kiến