Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày gửi: 21h:31' 13-07-2018
Dung lượng: 10.2 MB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 người
Địa lí kinh tế
Tiết6-Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I-Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới:
+ Nét đặc trưng của quá trình đổi mới n?n kinh t? nu?c ta?
1- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
2002
1997
1995
1991
29
27,5
31,5
43,5
26,5
38,5
23
27,2
28,8
44,0
25,8
32,1
42,1
23,0
38,5
Nam 1991: Kinh tế đang chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm
tỉ trọng cao ? Việt Nam là nước nông nghiệp.
Nam 1995: Bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ, gia nhập ASEAN ? Kinh tế đối ngoại phát triển.
Nam 1997: Khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu .
Nam 2002: Khoảng cách chênh lệch về tỉ trọng GDP của công nghiệp - xây dựng, dịch vụ với nông, lâm, ngư nghiệp là lớn nhất (15,5%).
? Qỳa trỡnh CNH - HDH nu?c ta cú hi?u qu?.
Địa lí kinh tế
Tiết6-Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I-Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới:
- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta? Xu hướng này thể hiện rõ ở nh?ng khu vực nào?
* Quan sát H6.2
- Xác định các vùng kinh tế nu?c ta?
- Nêu tên những vùng kinh tế giáp biển và không giáp biển?

- Hỡnh thnh cỏc vựng chuyờn canh nụng nghi?p, cỏc lónh th? t?p trung cụng nghi?p, d?ch v?, phỏt huy th? m?nh c?a t?ng vựng, t?o nờn cỏc vựng kinh t? phỏt tri?n nang d?ng.
- Tác dụng của việc phân chia thành các vùng kinh tế?
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí kinh tế
Tiết6-Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I-Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
Vùng KTTĐ Bắc Bộ
Vùng KTTĐ miền Trung
Vùng KTTĐ phía Nam
Đồng bằng Sông Hồng
Trung du Bắc Bộ
Tây Nguyên
Duyên hải
mi?n Trung
Đồng bằng sông Cửu Long
* Quan sát hình 6.2
+ Xác định các vùng kinh tế
trọng điểm?
+ Những vùng chịu tác động
mạnh của vùng kinh tế
trọng điểm?
Đông Nam Bộ
Địa lí kinh tế
Tiết6-Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I-Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
Bảng cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002, 2008
(Đơn vị %)

+ Nh?n xột v? s? chuy?n d?ch co c?u thnh ph?n kinh t?.
+ Thnh ph?n kinh t? no chi?m t? tr?ng cao nh?t?
Địa lí kinh tế
Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I-Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới:
1-Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Địa lí kinh tế
Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I- NÒn kinh tÕ n­íc ta trong thêi k× ®æi míi:
1-Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
2-Những thành tựu và thách thức:
TH?O LU?N
Những thành tựu nền kinh tế nước ta đã đạt được?
Những thách thức trong quá trình phát triển nước ta phải vượt qua?
Địa lí kinh tế
Bài 6:
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
I- Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới:
1-Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
2-Những thành tựu và thách thức:
+Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa
+ Có sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu .
Thách thức:
Thành tựu:
+ Vấn đề xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.
+ Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
+ Những bất cập trong phát triển giáo dục, văn hóa, y tế và những khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế Thế giới.
Nhớ nhanh, nói đúng
TRÒ CHƠI
Thể lệ: Có một số tranh ảnh nội dung nói về những thành tựu và thách thức (khó khăn) của nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới. Các em xem 1 lượt 4 tranh và nhớ nhanh, nói đúng bức tranh nào thuộc về thành tựu, bức tranh nào thuộc về khó khăn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bài tập:
Xỏc d?nh tờn cỏc vựng kinh t? Vi?t Nam theo th? t? t?: I, II, III, IV.. VII
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ
Tây Nguyên
Duyên hải Nam Trung Bộ
I
II
III
IV
V
VI
VII
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
+Học câu 1,3 SGK
+Làm bài tập 1,2,3,4 t?p b?n d?.
+Đọc trước bài 7 SGK.
Tính góc vẽ :
Số độ = Chỉ số % x 3,6
Hướng dẫn làm bài tập 2/23 SGK
38,4%
38,4
8,0
13,7
8,0
13,7
38,4
8,0
8,3
31,6
13,7
kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe
chúc các em học sinh chăm ngoan
kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe
chúc các em học sinh chăm ngoan
 
Gửi ý kiến