Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Lợi
Ngày gửi: 19h:06' 22-08-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 739
Số lượt thích: 0 người
Daïy toát

Hoïc toát

GV: NGUYỄN PHÚC LỢI

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP ***

LỚP 9
KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Mỗi nam châm có hai từ cực. Cực Nam (S) và cực Bắc (N).

1. Mỗi nam châm có mấy từ cực ? Kể tên các từ cực ? Kí hiệu ?

 Khi đặt hai nam châm gần nhau, các cực cùng tên đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

2. Khi đặt hai nam châm gần nhau, chúng sẽ tương tác với nhau như thế nào ?

BT1

22.3
TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN -

TÖØ TRÖÔØNG

BÀI 22
BAØI 22 :TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN

TÖØ TRÖÔØNG
N

S

N

S

Kim nam châm

Nam châm thẳng

Nam châm hình chữ U

BAØI 22 TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
I.Lực từ:
a/ Thí nghieäm
A

B
THÍ NGHIỆM Ơ-XTET

0

K

A

Bắc

Nam

Mục đích: Tìm hiểu xem dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có tác dụng từ không

A

B
NGUYỄN VĂN NGÃI - THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG - ĐÀ NẴNG

A
1.Trong thí nghiệm Ơ xtét dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

Tạo kim nam châm một góc tù

Song song với kim nam châm đang đứng yên

Vuông góc với kim nam châm

Tạo với kim nam châm một góc nhọn

A

C

D

B
On

Off

+ 1.5 V -

Hãy quan sát thí nghiệm ảo sau:

BAØI 22 TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
A

B
_Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau _

Dòng điện có………………… Vì nó gây ra tác dụng……………lên kim nam châm đặt gần nó

tác dụng từ

lực từ

Thaûo luaän
Năm 1820 nhµ b¸c häc ô-xtÐt ng­êi Đan M¹ch ph¸t kiÕn vÒ sù liªn hÖ giữa ®iÖn vµ tõ, (mµ hµng nghìn năm vÒ trư­íc con ng­êi vÉn coi lµ hai hiÖn t­ưîng t¸ch biÖt, kh«ng liªn hÖ gì víi nhau).

BAØI 22 TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
I.Lực từ:

+Doøng ñieän qua daây daãn thaúng hay daây daãn hình daïng baát kì ñeàu gaây ra taùc duïng löïc töø leân kim nam chaâm ñaët gaàn noù. nên doøng ñieän coù taùc duïng töø

II.Từ trường:
S

N

S

N

a/. THÍ NGHIỆM
Thaûo luaän

C2/Coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi kim nam chaâm?

C3/Nhaän xeùt höôùng cuûa kim nam chaâm sau khi ñaõ trôû laïi vò trí caân baèng ?
-Từ trường là môi trường tồn tại xung quanh …………, xung quanh………………..

-Từ trường có khả năng…………………lên kim nam châm đặt trong nó.

- Tại một vị trí nhất định trong………………. kim nam châm chỉ một hướng xác định.

_Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau _

nam châm

dòng điện.

tác dụng lực từ

từ trường

Thaûo luaän

_Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau _ BAØI 22:TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
I.Lực từ:

+Doøng ñieän qua daây daãn thaúng hay daây daãn hình daïng baát kì ñeàu gaây ra taùc duïng löïc töø leân kim nam chaâm ñaët gaàn noù. nên doøng ñieän coù taùc duïng töø

II.Từ trường:

+Từ trường là môi trường tồn tại xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện

+Tại một vị trí nhất định trong từ trường kim nam châm chỉ một hướng xác định.

+Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.
-Nôi naøo trong khoâng gian coù …………………..taùc duïng leân kim nam chaâm thì nôi ñoù coù töø tröôøng .

-Duøng ……………………………………….ñeå nhaän bieát töø tröôøng

_Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau _

kim nam chaâm

lực từ BAØI 22:TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
I.Lực từ:

+Doøng ñieän qua daây daãn thaúng hay daây daãn hình daïng baát kì ñeàu gaây ra taùc duïng löïc töø leân kim nam chaâm ñaët gaàn noù. nên doøng ñieän coù taùc duïng töø

II.Từ trường:

+Từ trường là môi trường tồn tại xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện

+Tại một vị trí nhất định trong từ trường kim nam châm chỉ một hướng xác định.

+Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.

III. Vận dụng :
C4

S

N

S

N

Hình a

Hình b

TL: Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.

Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ?
C5/ thí nghieäm chöùng toû xung quanh traùi ñaát coù töø tröôøng

TL: Đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam - Bắc
C6: Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với Nam - Bắc. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm ?

TL:Không gian xung quanh kim nam châm có từ trường khác từ trường trái đất
BAØI 22 TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN- TÖØ TRÖÔØNG
Từ trường được sớm ứng dụng trong y học và

phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực

chẩn đoán, điều trị, dược học... mà thành tựu tiêu

biểu là kỹ thuật ghi hình ảnh bằng cộng hưởng từ

Chữa bệnh bằng từ trường đã góp phần làm

phong phú ngành vật lý trị liệu

- phục hồi chức nǎng của con người.
- Từ trường giuùp giảm đau.

-Từ trường sẽ điều chỉnh dòng canxi chức năng tế bào.

-Từ trường cũng tác động đến các hormon, các enzym, ảnh hưởng tới các yếu tố tái tạo, tăng trưởng tế bào thần kinh.

- Người ta dùng từ trường tái tạo, phát triển các tế bào thần kinh, hồi phục lại chức năng tủy sống.
Camera nội soi có kích thước không lớn hơn viên kẹo, bệnh nhân nuốt nó và các bác sĩ sẽ điều khiển chuyển động của nó bằng từ trường
Töø tröôøng traùi ñaát cuõng laø moái hieåm hoïa gaây tuyeät chuûng
*Ngày nay theo nhiều nghiên cứu đáng tin tưởng cho thấy ô nhiễm điện từ trường là một trong những nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng:

Nhức đầu

Mất ngủ

Mệt mỏi mãn tính

Trầm cảm

Huyết áp thay đổi thất thường hay huyết áp cao

Sự mẫn cảm ngoài da

Ung thư máu ở trẻ em

Sảy thai hay quái thai
*ô nhiễm từ trường càng mạnh khi:

Cường độ điện trường càng mạnh

Tần số càng cao

Thời gian tác dụng càng dài

Khoảng cách giũa nguồn nhiễu điện từ trường và

đối tượng bị tác dụng càng ngắn.

Tác hại của nhiễu điện từ trường
- Không nên ngủ gần các thiết bị điện, đặt biệt là các thiết bị có motor

- Giữ khoảng cách với đầu máy video ít nhất là 4,5 mét,

- Không ngồi gần phiá sau hoặc bên cạnh màn hình vi tính

--Giữ khoảng cách vài mét đối với ti vi

-Tránh sử dụng mền điện và máy sấy tóc

Haïn cheá taùc haïi cuûa töø tröôøng

Đọc trước bài : Từ phổ - Đường sức từ

chuaãn bò ôû nhaø
 
Gửi ý kiến