Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tam giác cân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tẻo (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 20-01-2016
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 7B

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tẻo
Tổ: Toán - Lí - Tin
Thứ 5 ngày 21 tháng 01 năm 2016
Các dạng tam giác đã biết
Các tam giác trên đều có điểm chung gì đặc biệt ?
Tam giác nhọn
Tam giác tù
Tam giác vuông
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
Vậy muốn vẽ một tam giác cân, ta vẽ như thế nào?
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC cân tại A
C
B
A
§6. TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa
+ Vẽ đoạn thẳng BC
+ Vẽ (B; r), (với r )
+ Vẽ (C; r), (với r )
Hai cung tròn này cắt nhau tại A. Nối đoạn thẳng AB, AC ta được ABC cân tại A.
* Cách vẽ tam giác cân
1. Định nghĩa
Góc ở đỉnh
Cạnh bên
Góc ở đáy
Cạnh đáy
Tam giác ABC cân tại A <=> AB = AC
§6. TAM GIÁC CÂN
Tìm các tam giác cân trên hình. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của các tam giác cân đó.
ADE
ABC
ACH
§6. TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa
§6. TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa
ABC
ADE
ACH
AB; AC
AD; AE
AH; AC
DE
BC
HC
Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Hãy so sánh
§6. TAM GIÁC CÂN
Xét ∆ABD và … ta có:
… = AC (gt)

… là cạnh chung
Do đó … = ∆ACD (c.g.c)
Vậy (2 góc tương ứng)
Chứng minh
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
* Định lý 1:
∆ABC cân tại A
GT
KL
2. Tính chất:
§6. TAM GIÁC CÂN
Bài 48 (sgk/127): Cắt tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sau cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.
Nếu một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
∆ABC có
∆ABC cân tại A
GT
KL
* Định lý 2:
2. Tính chất:
§6. TAM GIÁC CÂN
Bài 44 (sgk/125): Cho ∆ABC có B = C. Tia phân giác của A cắt BC tại D. Chứng minh rằng
a) Δ ADB = Δ ADC
b) AB = AC
A
C
D
B
1
2
Xét ? ADB và ? ADC có:
A1 = A2 (gt)
AD: chung
D1 = D2 (cmt)
Trong Δ ADB cã: D1 = 1800 – (B + A1)
Δ ADC cã: D2 = 1800 – (C + A2 )
B = C (gt); A1 = A2 (gt)
=> D1 = D2
1
2
Do đó Δ ADB = Δ ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)
Chứng minh (Bài 44/sgk/125)
§6. TAM GIÁC CÂN
* Định lý 2:
Bài tập: Cho tam giác như hình vẽ, ΔGHI là tam giác gì ? Vì sao ?
Vậy ∆GHI cân tại I
70
°
§6. TAM GIÁC CÂN
C
B
A
3. Tam giác vuông cân
* Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.
* Tính chất: Trong tam giác vuông cân mỗi góc nhọn có số đo bằng 450.
§6. TAM GIÁC CÂN
4. Tam giác đều
* Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
§6. TAM GIÁC CÂN
Vẽ tam giác đều ABC
Vì sao ?
Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC.
C
B
A
4. Tam giác đều
§6. TAM GIÁC CÂN
Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600
* Hệ quả:
Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.
4. Tam giác đều
§6. TAM GIÁC CÂN
Bài tập 49/127 - sgk
a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 400.
§6. TAM GIÁC CÂN
b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400.
Học định nghĩa, tính chất, các dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.
Làm các bài tập 46, 47,48,49,50.
Chuẩn bị bài tập phần luyện tập.
Đọc bài đọc thêm SGK/128.
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác cân là tam giác có .... bằng nhau.
hai cạnh
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.) Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác .
cân
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác cân có hai góc.....
ở đáy bằng nhau
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác .
cân
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
C
Câu5: Hãy chọn một đáp án đúng
Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là tam giác
A. cân
B. đều
C. vuông cân
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
B
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác . là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
đều
Thời gian:
Rung chuông với điểm
9
10
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (.)
Tam giác có ba góc ...... là tam giác đều.
bằng nhau
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
A
Câu 9: Mệnh đề sau đúng hay sai Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều
A. Dúng
B. Sai
Thời gian:
Rung chuông với điểm
Hết giờ
5
4
3
2
1
Trò chơi
A
Câu10: Mệnh đề sau đúng hay sai Nếu hai tam giác đều có một cạnh bằng nhau thỡ hai tam giác đều đó bằng nhau
A. Dúng
B. Sai
.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến