Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tam giác cân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hiền
Ngày gửi: 02h:59' 18-01-2017
Dung lượng: 866.5 KB
Số lượt tải: 325
Số lượt thích: 0 người
1/ Điền vào các vị trí trong baỷng toựm taột:
Có 2 cạnh bằng nhau
Có một góc bằng 600
Có một góc vuông
Có 3 cạnh bằng nhau
Có 2 cạnh bằng nhau
Có 1góc vuông
Tam giác
Tam giác vuông
Tam giác vuông cân
Tam
giác
đều
Tam giác cân
Kiểm tra bài cũ:
(Cú hai gúc b?ng nhau)
(Cú ba gúc b?ng nhau)
3)
Kiểm tra bài cũ:
2)
A
B
C
D
C
Trong tam giác cân :
Góc ở đỉnh =
1800 - 2.số đo 1 góc đáy
Số đo 1góc đáy=
Trong tam giác thường:
Số đo 1góc =
Cách tớnh soỏ ủo goực
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./ Bài Tập tnh ton
Bài 50-SGK/127
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài giải
Vậy ABC = 17,50
LUYỆN TẬP
Tiết 36
I./Bài tập tính toán
Bài 50-SGK/127
Bài giải
Vậy ABC = 400
a/ ΔABC c©n t¹i A cã A = nªn
Bài 51-SGK/128
II./Bài Tập:
Bài 51:
I
1
1
2
2
GT: ? ABC cân ( AB = AC )
D ? AC; E ? AB.; (AD = AE )
BD cắt CE tại I
KL:a) So sánh ABD v ACE .
b) ? IBC là tam giác gì? Vì sao
Chứng minh
a)Xét ?ABD và ?ACE có:
AB = AC (gt)
A chung
AD = AE (gt)
?ABD = ?ACE (c - g - c)
ABD = ACE ( 2 góc tương ứng )
Hay
b) Ta c: ABC = ACB (v ?ABC cn t?i A
Vậy ? BIC cân tại I (định lí hai về tính chất của tam giác cân)
(B2 = ABC- B1; C2= ACB - C1)
ABC - B1 = ACB – C1
Hãy dự đoán xem tam giác AED là tam giác gì ?
Hãy dự đoán xem hai tam giác EIB và DIC
như thế nào với nhau?
Trắc nghiệm:
Cđng c
Trắc nghiệm:
D
E
F
Trắc nghiệm:
Bài học kinh nghiệm
Qua bài tập,ta cần nắm vững các khái niệm về :
*Tam giác cân, tính chất.
*Tam giác vuông cân.
*Tam giác đều và hệ quả.
*Công thức tính số đo góc ở đỉnh


và số đo 1 góc đáy của tam giác cân
Tam giác có 2 cạnh bằng nhau hoặc 2 góc bằng nhau
*Muốn chứng minh tam giác cân:
*Muốn chứng minh tam giác đều:
Tam giác có 3 cạnh hoặc 3 góc bằng nhau
Tam giác cân có 1 góc bằng 600
1) Nêu định nghĩa tam giác cân và các tính chất?
2)Nêu định nghĩa tam giác vuông cân? tam giác đều?
* Định nghĩa :Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
* Tính chất : Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
Ngược lại : Nếu trong một tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
* Định nghĩa : Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau
1. TAM GIÁC CÂN
2. Tam giác vuông cân
3. Tam giác đều
Bài 52:
Bài 52:
 
Gửi ý kiến