Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 31. Cây và hoa bên lăng Bác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị nhung
Ngày gửi: 21h:16' 11-03-2017
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Oanh Đào
Môn: Tập đọc
Kính chào quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp 2A8
Câu hỏi: Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất,
Bác bảo chú cần vụ làm gì?
Đọc đoạn 1 bài “ Chiếc rễ đa tròn”
Kiểm tra bài cũ:
Trả lời: Bác bảo chú cần vụ trồng cho
chiếc rễ mọc tiếp.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Đọc đoạn 2 bài “ Chiếc rễ đa tròn”
Kiểm tra bài cũ:
Đọc đoạn 3 bài “ Chiếc rễ đa tròn”
Câu hỏi: Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa
có hình dáng thế nào?
Trả lời: Chiếc rễ đa trở thành một cây đa
con có vòng lá tròn.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Tập đọc:
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi.
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc,
toả ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015

Luyện đọc:
Nở lứa đầu
Khoẻ khoắn
Reo vui

Tìm hiểu bài:
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi.
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc,
toả ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Luyện đọc đoạn:
Đoạn 1: Trên quảng trường ... hương thơm.
Đoạn 2: Ngay thềm lăng ... đã nở lứa đầu.
Đoạn 3: Sau lăng ... toả hương ngào ngạt.
Đoạn 4: Phần còn lại.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác mà gần gũi.
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc,
hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La vươn lên,
với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm
theo đoàn người vào lăng viếng Bác .
uy nghi
toả ngát
khoẻ khoắn
reo vui
tôn kính
thiêng liêng
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Uy nghi: trang nghiêm.
Tụ hội: từ khắp nơi họp lại.
Tam cấp: thềm nhà, lăng tẩm,… thường có ba bậc.
Non sông gấm vóc: đất nước tươi đẹp.
Tôn kính: hết sức kính trọng.
Chú giải:
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi.
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc,
toả ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác .
Câu hỏi:Tìm những từ ngữ hình ảnh cho thấy
cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp cho lăng Bác?
Trả lời: Tụ hội, đâm chồi, phô sắc, toả ngát
hương thơm.

Luyện đọc:
Nở lứa đầu
Khoẻ khoắn
Reo vui
Tìm hiểu bài:
Tụ hội
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Câu hỏi: Kể tên những loài cây được trồng phía
trước lăng Bác.
Trả lời: Cây vạn tuế, cây dầu nước, cây hoa ban.
Hoa ban
Cây dầu nước
Cây vạn tuế
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Câu hỏi: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp
miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.
Trả lời: Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam
Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.
Hoa đào
Hoa sứ đỏ
Hoa dạ hương
Hoa nhài
Hoa mộc
Hoa ngâu
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác .
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Câu hỏi: Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng
mang tình cảm của con người đối với Bác ?
Trả lời: Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng
niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng
viếng Bác.

Luyện đọc:
Nở lứa đầu
Khoẻ khoắn
Reo vui

Tìm hiểu bài:
Tụ hội
Tôn kính
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Nội dung chính: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Luyện đọc lại :
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, toả ngát hương thơm.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác .
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi.
Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc,
toả ngát hương thơm.
Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.
Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác .
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
* Củng cố - Liên hệ :
Câu hỏi: Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng
cho ai?
Trả lời: Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng cho nhân
dân Việt Nam luôn tỏ lòng tôn kính với Bác.
* Nhận xét - Dặn dò:
- Luyện đọc lại bài và trả lời câu hỏi; luyện đọc thêm bài Bảo vệ như thế là rất tốt.
- Chuẩn bị bài: Chuyện quả bầu.
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
Kính chúc quý thầy cô vui vẻ, sức khoẻ
 
Gửi ý kiến