Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hoa
Ngày gửi: 22h:09' 28-09-2018
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Sinh học
bài ty thể lục lạp
Kiểm tra bài cũ
Đặc điểm chung của tế bào nhân thực?

2. Kể tên các cấu trúc (bào quan) đã học, cho biết, bao quan nào có 2 lớp màng (màng kép) bao bọc? Chức năng của nó?
TrongTBNT những bào quan nào tạo năng lượng?
TI THỂ
LỤC LẠP
BÀI 15
TẾ BÀO NHÂN THỰC (Tiếp theo)
V. Ty thể
1. Cấu trúc
a- Đặc điểm
- Ti thể do Flemming phát hiện năm 1882
- Vị trí: Là bào quan nằm trong tế bào chất của tế bào nhân thực.
Hình dạng: Hình cầu hoặc thể sợi ngắn, có khi hình hạt đậu.
Tuổi thọ vài ngày (10 ngày), được sinh ra từ ty thể trươc đó nhân đôi nhờ có hệ gen riêng.
Có nguồn gôc từ vi khuẩn hiếu khí sống cộng sinh trong TB nhân thực
b- Cấu trúc:
+ Bên ngoài : Là lớp màng kép gồm 2 lớp :
++ Màng ngoài - Trơn nhẵn.
- Có nguồn gốc từ lưới nội chất trơn
++ Màng trong: - Gấp nếp tạo ra các mào (crista), trên mào có enzim hô hấp.
- Màng trong chia ty thể thành 2 xoang. - Xoang ngoài (giữa 2 màng) chứa H+
+ Bên trong (xoang trong) : Chất nền bán lỏng chứa:
++ Axit nucleic (AND vòng nhỏ, ARN).
++ Riboxom 70S
++ Protein, lipit…
So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ty thể? Màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?
Khi ta hô hấp, phân tử O2 sẽ đi đâu? Và được sử dụng tại đâu?
2. Chức năng:
- Là nơi Thực hiện quá trình hô hấp tế bào, (chuyển hoá NL trong các hợp chất hữu cơ thành ATP) cung cấp NL cho mọi hoạt động sống của tế bào.

- Tạo nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất.
Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất, tế bào nào không có ty thể?

Tế bào biểu bì
Tế bào hồng cầu
Tế bào cơ tim
Tế bào xương

* Tế bào cơ tim- nhiều ty thể nhất
Hồng cầu không có ty thể
Tại sao người ta ví ti thể như 1 nhà máy cung cấp năng lượng?
Do chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hoá chất hữu cơ thành ATP cung cấp năng lượng cho tế bào
Ngoài ti thể trong tế bào còn “nhà máy”nào cung cấp năng lượng nữa không?
Enzim hô hấp
Lục lạp
-Có nguồn gốc từ VK QH hiếu khí (vi khuẩn lam) nội cộng sinh
-Có khả năng tự nhân đôi để tạo ra nhiều Lục Lạp mới
Lục lạp có ở tế bào nào?
Hình dạng lục lạp?
Cấu trúc lục lạp?
VI. Lục lạp:
AND vòng nhỏ
VI. Lục lạp:
1. Cấu trúc
- Vị trí: chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật

- Hình dạng: bầu dục, trứng…
- Cấu trúc:
- Ngoài: Là màng kép bao bọc( 2 màng đều trơn)
- Trong gồm:
+Khối cơ chất không màu gọi là chất nền (stroma)
+AND vòng nhỏ và RBX.
+Các hạt nhỏ (grana)
Cấu trúc hạt grana
+ Gồm nhiều túi dẹt (Tilacoit) xếp chồng lên nhau
+Trên màng tilacoit có hệ sắc tố (chất diệp lục và sắc tố phụ) và hệ enzim QH tạo thành các đơn vị cơ sở hình cầu gọi là đơn vị quang hợp
Đặc điểm không màu của chất nền có tác dụng gì?
- Để cho ánh sáng xuyên qua hệ sắc tố
Vì sao các tilacôit không nằm rải rác mà lại xếp chồng lên nhau ?
- Đạt được số lượng nhiều
- Để nhận được toàn bộ ánh sáng chiếu xuống —> quang hợp xảy ra mạnh
Tại sao lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật ?
- Vì thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ASMT mà chỉ có lục lạp mới có thể hấp thụ được nguồn năng lượng này
Vậy lục lạp có chức năng gì?
2. Chức năng
Là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào thực vật: chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lương hóa học trong các hợp chất hữu cơ .
Củng cố - Mở rộng
Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá có liên quan đến quang hợp không?
Vì: +Lá cây có chứa lục lạp, trong lục lạp có chứa clorophil
+ Do AS trắng có 7 gam màu: đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Khi chiếu vào lá thì clorophil hấp thu 6 tia, trừ tia lục phản xạ lại, nên khi nhìn vào lá ta thấy có màu xanh lục
+Màu xanh lục của lá không liên quan đến quang hợp
Quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng có đặc điểm nào khác với những lá nhận được ít ánh sáng?
Lục lạp là bào quan có ở tế bào nào?
Màng ngoài
Gờ (critsta) màng trong ty thể
Màng trong
Màng ngoài
Chất nền
Khoảng không màng trong ty thể
Gờ (critsta)
Màng trong
Màng ngoài
Chất nền
Cấu trúc ty thể
Màng ngoài
Màng trong
Dịch
TI THỂ
Đường phân
Chu trình Crep
Chuỗi truyền êlectrôn hô hấp
Nhiệm vụ ti thể
Mào (crista )
Màng trong
Màng ngoài
Chất nền

Chú thích cấu trúc của ty thể?
ADN
Enzim hô hấp
1
2
3
4
Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu trúc và chức năng?
đều là bào quan của tế bào nhân thực
đều có cấu tạo gồm lớp màng kép bao bọc bên ngoài
đều chứa AND, ARN, ribôxôm, các enzim, protein
có khả năng chuyển hóa vật chất và năng lượng
có thể tự nhân đôi độc lập- đều có nguồn gốc nội cộng sinh.

Giống nhau:
CỦNG CỐ- MỞ RỘNG
Khác nhau
- Dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn.

- Thường là hình bầu dục.
- Màng ngoài trơn nhẵn
- Màng trong gấp nếp tạo thành mào bề mặt có nhiều enzim hô hấp .
- 2 màng đều trơn nhẵn.
- Có tất cả các tế bào.
- Chỉ có trong tế bào quang hợp của thực vật.
DẶN DÒ
- Vẽ hình, chú thích, nêu chức năng các bào quan?
- Trả lời câu hỏi và bài tập
Chú ý :
- Số lượng ti thể ở các loại tế bào khác nhau không giống nhau.

- Hình dạng, số lượng, vị trí sắp xếp của ty thể thay đổi phụ thuộc vào đk môi trường và trạng thái sinh lí, nhu cầu của tế bào
Liên hệ
Cần có BPKT phù hợp để cây trồng có đk quang hợp tốt nhất
VD:
+ điều chỉnh mật độ.
+ loại cây ưa sáng, hay ưa bóng…
Cây phát triển tốt nhất
Cần có biện pháp kỹ thuật gì để cây trồng phát triển tốt nhất ?
 
Gửi ý kiến