Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Technology and you

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Tan An
Ngày gửi: 20h:14' 08-11-2019
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Watch the video and try to remember the nouns and verbs.
computer
1. Do you know how to use a computer?
2. Is it easy for you to learn how to use a computer ?
3. Do you think it is difficult for old people to learn? Why or why not?
Work in pairs : Ask and answer the questions.
You are going to hear an old company director talking about his experience of learning how to use a computer.
Unit 5: TECHNOLOGY AND YOU
C. LISTENING
Vocabulary
VOCABULARY
worried [`wʌrid] (a):
memory [`meməri] (n):
VOCABULARY
refuse [rɪˈfjuːz] (v):
VOCABULARY
Make an excuse
VOCABULARY
He’s making an excuse for being late
I’m late because the traffic is bad today.
I don’t have to be on time.hihi
secretary [`sekrətri] (n):
VOCABULARY
shy [∫ai] (a):
VOCABULARY
a headache / ˈhedeɪk /
VOCABULARY
VOCABULARY
- worried [`wʌrid] (a):
- memory [`meməri] (n):
- refuse [rɪˈfjuːz] (v):
-make an excuse:
- secretary [`sekrətri ] (n):
- shy [ ∫ai ] (a):
- headache [ˈhedeɪk ] (n)
Match a word/phrase in A with its meaning in B.
TASK 1: Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false (F).


He wasn’t worried.
His son understood about computers and became his teacher.
He really didn’t understand at all.
He felt tired & suggested leaving the lesson.
TASK 2: Listen to the old man’s story again and write in the missing words.
The story is about an old man who doesn`t know how to use the computer. He became (1) ______ when his (2) ________ asked him for a computer in the (3) ______. He decided to take some (4) _______ lessons. His son understood about computer and he became his (5) ______. His son was (6) ______ but he didn`t (7) _________ at all. After a few (8) _____ he began to feel (9) _____ and he made an (10) _______, saying that he had a headache. Finally, he didn`t learn how to use a computer.
worried
secretary
office
computing
teacher
helpful
lessons
tired
excuse
understand
TASK 2: Listen to the old man’s story again and write in the missing words.
The story is about an old man who doesn`t know how to use the computer. He became (1) ______ when his (2) ________ asked him for a computer in the (3) ______. He decided to take some (4) _______ lessons. His son (5) _________ about computer and he became his (6) ______. His son was (7) ______ but he didn`t understand at all. After a few (8) _____ he began to feel (9) _____ and he made an (10) _______, saying that he had a headache. Finally, he didn`t learn how to use a computer.
worried
secretary
office
computing
teacher
helpful
lessons
tired
excuse
understood
We need a computer, sir.
Homework
Learn by heart the new words
- Prepare for the next lesson “ Unit 5 – Writing”
THANK YOU VERY MUCH!
 
Gửi ý kiến