Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần hoài anh
Ngày gửi: 19h:48' 29-01-2016
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 353
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class !
UNIT 7: TELLEVISION
SKILL 1:
READING AND SPEAKING
What is it?
I. Reading
1. Read the schedule for the World!
* New words 
documentary (n) : phim tài liệu
- pacific (n) : hòa bình
- race (n): cuộc đua
- test (v) : kiểm tra
2. Answer the following questions about the schedule
1.What is the event in the Sports programme today?

2. What’s the name of the comedy?

3. Can we watch a game show after 10 o’clock?

4. What is the content of the Animals programme?

5. Is jupiter the name of a science programme?

+ Wheelbarrow
+ The Parrot Instructor
+ Yes, we can
+ A documentary about the colorful living world in the Pacific
+ No, it isn`t.
3. Read the information about the people below and
choose the best programme for each.
* New words:
- universe (n)
- ocean (n)
- fish(n)
* Answer Key:
a. Phong: Science: Journey to Jupiter
b. Bob: Comedy: The Parrot Instructor
c. Nga: Game show : Children are always right
d. Minh: Sports: Wheel barrow Races
e. Linh: Animals: Ocean life
II. Speaking:
* Tell your group about your favorite TV programme. Your talk should include the following information:
the name of the programme
 the channel it is on
 the content of the programme
the reason you like it
Work in groups
- Write about a favorite programme.
- Learn new words by heart.
- Prepare next lesson
+ Look up new words
+ List the name of programmes on TV
 
Gửi ý kiến