Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Phương
Ngày gửi: 18h:45' 13-03-2012
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 1870
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Đức Độ, Nguyễn Nhật Minh)
LỚP
12A1
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG
TRU?NG THPT PH H?U
Kiểm tra bài cũ
1
2
4
5
3
6
Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh
1
Cánh cửa số
Đế quốc Mĩ đã sử dụng những loại hình chiến tranh chiến lược nào để xâm lược Việt Nam (1954 – 1975)?
ĐÁP ÁN
Chiến tranh đơn phương
Chiến tranh đặc biệt
Chiến tranh cục bộ
- Việt nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh
2
Cánh cửa số
Chiến thắng nào trên mặt trận ngoại giao ta đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “ đánh cho Mĩ cút”?
ĐÁP ÁN
Hiệp định Pari được kí kết ( 27/1/1973)
3
Cánh cửa số
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua những chiến dịch nào?
ĐÁP ÁN
Chiến dịch Tây Nguyên
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
- Chiến dịch Hồ Chí Minh
4
Cánh cửa số
Nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ?
ĐÁP ÁN
Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn sáng tạo…
5
Cánh cửa số
TP Sài Gòn – Gia Định được chính thức mang tên TP HCM từ thời gian nào?
ĐÁP ÁN
1976
6
Cánh cửa số
2 kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1985) đã được đề ra thực hiện tại những lần đại hội nào của Đảng?
ĐÁP ÁN
Đại hội lần thứ IV và thứ V.
BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
( 1986 - 2000)

Nội dung
bài học


Đường lối
đổi mới
của Đảng


Hoàn cảnh lịch sử mới


Đường lối đổi mới của Đảng
Quá trình
thực hiện
(1986 – 2000)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
( 1986 – 1990)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
(1991 - 1995)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
( 1996 – 2000)
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Hoàn cảnh lịch sử
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
Thời kì bao cấp
Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới trong bối cảnh đất nước như thế nào?
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Hoàn cảnh lịch sử
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng

Trong nước

Quốc tế
Nước ta còn gặp nhiều khó
khăn sau 2 kế hoạch 5 năm
( 1976 – 1985 )
Kinh tế - xã hội khủng hoảng
CMKH kĩ thuật phát triển mạnh
=> Tác động đến tình hình thế giới
Khủng hoảng ở Liên Xô và
các nước XHCN
Đòi hỏi Đảng và nhà nước tiến hành đổi mới
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
2. Đường lối đổi mới
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
Thảo luận
nhóm
N2:
Tìm hiểu nội
dung cơ bản của
đường lối đổi
mới?
N3:
Tìm hiểu nội
dung đổi mới
về kinh tế?
N4:
Tìm hiểu nội
dung đổi mới
về chính trị?
N1:
Tìm hiểu quan
điểm về đường
lối đổi mới?
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI ( THÁNG 12 – 1986)
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
2. Đường lối đổi mới
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
Đường lối đổi
mới được đề
ra tại Đại Hội VI,
điều chỉnh,
bổ sung,
phát triển
Tại Đại Hội VII,
Đại Hội VIII,
Đại Hội IX.
Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu
của CNXH
Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ.
Kinh
tế
Chính
trị
Tổ
chức

tưởng
Văn
hóa
Vì sao đổi mới về kinh tế là lĩnh vực trọng tâm?
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
Kinh tế
Xây dựng
nền kinh tế
quốc dân cơ cấu
nhiều ngành
nghề…
Phát triển
kinh tế hàng hóa
nhiều thành
phần…
Mở rộng
quan hệ kinh tế
đối ngoại.
Xóa bỏ cơ chế
quản lí kinh tế
tập trung
bao cấp…
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
Chính trị
Xây dựng
nhà nước của
dân do dân và
vì dân
Xây
dựng nền
dân chủ, quyền lực
thuộc về nhân dân
Thực
hiện chính sách
đại đoàn kết dân tộc,
mở rộng đối
ngoại
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
II.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
a.
Đại hội Đảng
VI ( 12/1986)
Thời kì quá độ lên CNXH lâu dài, khó khăn
trải qua nhiều chặng đường…
Nhiệm vụ, mục tiêu
Lương
thực – thực
phẩm
Hàng
tiêu
dùng
Hàng
xuất
khẩu
Hãy cho biết ý nghĩa của 3 chương trình kinh tế lớn?
a. Đại hội VI ( 12 – 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
II.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
a. Đại hội VI ( 12 – 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
b. Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới
Điền phiếu học tập sau
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
II.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
a. Đại hội VI ( 12 – 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
b. Kết quả của công cuộc đổi mới
Biểu đồ sản xuất lương thực – thực phẩm từ 1987 đến 1989
17,5
19,5
21,5
Năm
Triệu tấn
Thiếu ăn, nhập khẩu.
Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn
Năm 1989 XK 1,5 triệu tấn gạo


Sản xuất
hàng gốm sứ
Nhà máy dệt
Sản xuất
bao bì
Sản xuất
hàng hóa
Khan hiếm
Dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến bộ về mẫu mã và chất lượng.
Sản
xuất
hàng
xuất
khẩu
Mất cân đối.
Cân bằng xuất - nhập khẩu.
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
II.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
a. Đại hội VI ( 12 – 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
b. Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới
Biểu đồ thể hiện sự đẩy lùi lạm phát từ 1986 đến 1990
20
14
4,4
Năm
%
Tăng nhanh.
Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
Thời kì bao cấp
KT hàng hóa nhiều thành phần
Bao cấp.
Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
Cồng kềnh, quan liêu.
Sắp xếp lại, phát huy dân chủ.
Thiếu ăn, nhập khẩu.
Khan hiếm.
Mất cân đối.
Tăng nhanh.
Bao cấp.
Cồng kềnh, quan liêu.
Sắp xếp lại, phát huy dân chủ.
Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
Cân bằng xuất - nhập khẩu.
Dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến bộ về mẫu mã và chất lượng.
Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
Từ những kết quả trên, đã chứng minh điều gì về sự lãnh đạo của Đảng?“Những thành tựu nói trên chứng tỏ đường
lối đổi mới do Đại hội VI đề ra là đúng đắn,
bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản
là phù hợp.”
(Đại hội VII)
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
II.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
a. Đại hội VI ( 12 – 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
b. Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới
Biểu đồ thu nhập bình quân đầu người ở VN đến năm 2010
110
118
288
Năm
USD/người
420
638
1160
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
BỜ KÈ KÊNH XÁNG XÀ NO - HẬU GIANG
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XI ( THÁNG 1 – 2011)
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN
NHƯNG GIỮ VỮNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC
ĐỔI MỚI NHƯNG
KHÔNG ĐỔI MÀU
Mục tiêu
chủ nghĩa
xã hội
Nguyên tắc
CN Mác Lênin
và tư tưởng HCM
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1986 – 1990)
I.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 -2000)
Khó khăn
yếu kém
KT mất cân đối
Lạm phát còn cao
Lao động thiếu việc làm
Chế độ tiền lương bất hợp lí
Tham nhũng
Mất dân chủ
BÀI TẬP
CỦNG CỐ
Giải ô chữ
6
5
4
3
1
1.Thực hiện chính sách đại đoàn kết ... là một trong những chủ trương đổi mới của Đảng.
2. Cơ chế kinh tế nước ta trước khi tiến hành đổi mới.
2
3. Đây là lĩnh vực trọng tâm trong đường lối đổi mới
của Đảng.
4. Xây dựng nhà nước đảm bảo quyền lực thuộc
về nhân dân là nội dung đổi mới trong lĩnh vực nào?
6. Nước XHCN nào ở Châu Á tiến hành
cải cách năm 1978?
5.Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) được đề ra tại đại hội Đảng lần thứ mấy?
DẶN DÒ
- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK
Sưu tầm tranh ảnh về những thành tựu từ sau khi đổi mới đến nay.
- Xem trước 2 kế hoạch 5 năm tiếp theo.
Kết thúc tiết học
Cảm ơn quý Thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến