Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 20. Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập - Nguyễn Trãi)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Hồng Thúy
Ngày gửi: 00h:51' 05-06-2013
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Thư dụ Vương Thông lần nữa
- Nguyễn trãi -
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả Nguyễn Trãi (1380 - 1442):
- Nhân vật toàn tài, danh nhân văn hoá thế giới
- Vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh: chiến lược "công tâm".
2. Tác phẩm Thư dụ Vương Thông lần nữa:
- Quân trung từ mệnh tập: khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc dùng thư từ dụ hàng địch.
Các bức thư này có sức mạnh của mười vạn quân (Bùi Huy Bích )
- Thư số 35 (thư dụ hàng thứ 13 gửi Vương Thông)
- Viết tháng 2 năm 1427 (phân tích tình hình, khó khăn mọi mặt của quân Minh, vạch rõ nguy cơ bại vong nếu chúng vẫn ngoan cố giữ thành)
Vương Thông tự ý giảng hoà, kéo quân về nước.
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả
2. Tác phẩm
I. Tìm hiểu chung:
Ii. đọc hiểu văn bản:
1. Đọc - tìm hiểu chú thích:

1. Đọc - tìm hiểu chú thích:
Thư (biểu, tấu): bàn việc nước, việc chiến hoà -> mang tính chất chính luận.
Bố cục: 3 đoạn:
Đ1: Nguyên lí dùng binh và mắng phủ đầu quân Minh trong thành.
Đ2: Nêu và phân tích cụ thể những nguyên nhân dẫn đến bại vong của địch.
Đ3: Khuyên giặc đầu hàng, những lời hứa mang đầy nhân nghĩa là một cách sỉ nhục tướng giặc
Ii. đọc hiểu văn bản:
I. Tìm hiểu chung:
Ii. đọc hiểu văn bản:
1. Đọc - tìm hiểu chú thích:

2. Phân tích:
2.1. Hệ thống luận điểm:
a. Đoạn 1: Nguyên lí của người dùng binh:
Người giỏi dùng binh: hiểu biết thời thế
+ Được thời có thế: mất -> còn, nhỏ -> lớn.
+ Mất thời không thế: mạnh -> yếu, yên -> nguy.
Giặc không hiểu thời thế, dối trá, che đậy
Vạch rõ sự dối trá của giặc.
Đoạn văn đầu, nêu chủ đề, mở ra hướng lập luận cho toàn bài.
Ii. đọc hiểu văn bản:
2. Phân tích :

a. Đoạn 1:
Ii. đọc hiểu văn bản:
b. Đoạn 2: Thời và thế của giặc ở Đông Quan
Cái thế của người Minh ở Trung Quốc
- Chính sách hà khắc -> diệt vong (mệnh trời)
- Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe doạ.
Trong nước có nội loạn ở Tầm Châu
=> 3 điều bất lợi.
Cái thế của người Minh ở Đông Quan
- Thành bị vây, không viện binh, không lương thực
- Dân Việt trong thành căm ghét chống lại.
- Quân lính oán trách chống lại tướng.
=> 3 điều bất lợi
6 nguyên nhân bại vong
Nước lụt tường đổ, lương thiếu, ngựa chết
Viện binh đều gặp binh tướng, đồn đóng
Binh khoẻ ngựa béo còn phải phòng thủ p Bắc
Tinh thần quân lính mỏi mệt, nhao nhao thất vọng.
Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến
Nghĩa quân trên dưới một lòng, anh hùng tận lực, quân khí cùng luyện, khí giới càng tinh
Lí lẽ giàu sức thuyết phục + dẫn chứng cụ thể
Am hiểu về thời thế, niềm tin tất thắng
I. Tìm hiểu chung:
Ii. đọc hiểu văn bản:
1. Đọc - tìm hiểu chú thích:

Ii. đọc hiểu văn bản:
2. Phân tích :

a. Đoạn 1:
b. Đoạn 2: Thời và thế của giặc ở Đông Quan
Cái thế của người Minh ở Trung Quốc
- Chính sách hà khắc -> diệt vong (mệnh trời)
- Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe doạ.
Trong nước có nội loạn ở Tầm Châu
=> 3 điều bất lợi.
Cái thế của người Minh ở Đông Quan
- Thành bị vây, không viện binh, không lương thực
- Dân Việt trong thành căm ghét chống lại.
- Quân lính oán trách chống lại tướng.
=> 3 điều bất lợi
I. Tìm hiểu chung:
Ii. đọc hiểu văn bản:
1. Đọc - tìm hiểu chú thích:

Ii. đọc hiểu văn bản:
2. Phân tích :

a. Đoạn 1:
b. Đoạn 2: Thời và thế của giặc ở Đông Quan
6 nguyên nhân bại vong
Nước lụt tường đổ, lương thiếu, ngựa chết
Viện binh đều gặp binh tướng, đồn đóng
Binh khoẻ ngựa béo còn phải phòng thủ p Bắc
Tinh thần quân lính mỏi mệt, nhao nhao thất vọng.
Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến
Nghĩa quân trên dưới một lòng, anh hùng tận lực, quân khí cùng luyện, khí giới càng tinh
Lí lẽ giàu sức thuyết phục + dẫn chứng cụ thể
Am hiểu về thời thế, niềm tin tất thắng
b. Đoạn 2:
Mạch lập luận
a. Đoạn 1: Nguyên lí của người dùng binh: hiểu biết thời thế
Được thời có thế: mất - còn, nhỏ - lớn >< Mất thời không thế: mạnh -> yếu, yên -> nguy.
Giặc không hiểu thời thế, dối trá, che đậy
Cái thế của người Minh ở Trung Quốc
Chính sách hà khắc -> diệt vong
Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe doạ.
Trong nước có nội loạn ở Tầm Châu
3 điều bất lợi.
Cái thế của người Minh ở Đông Quan
Thành bị vây, không viện binh, lương thực
Dân Việt trong thành căm ghét chống lại.
Quân lính oán trách chống lại tướng.
3 điều bất lợi
b. Đoạn 2: Thời và thế của giặc ở Đông Quan
Nước lụt tường đổ, lương thiếu, ngựa chết
Viện binh đều gặp binh tướng, đồn đóng
Binh khoẻ ngựa béo còn phải phòng thủ p Bắc
Tinh thần quân lính mỏi mệt, nhao nhao thất vọng.
Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến
Nghĩa quân trên dưới một lòng, anh hùng tận lực, quân khí cùng luyện, khí giới càng tinh
6 nguyên nhân bại vong
c. Đoạn 3: Khuyên hàng
Tiếc mọi con đường chống lại đều bị chặn, chỉ ngồi chờ chết
Giết Mã Kì-Phương Chính, rút quân về nước: hoà hiếu, yên ổn - trước mắt, lâu dài
Quyết chiến: tất bị tiêu diệt
 
Gửi ý kiến