Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thu Sương
Ngày gửi: 14h:10' 28-01-2015
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 483
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
LỚP: 7
MÔN: CÔNG NGHỆ
GV: VÕ THỊ THU SƯƠNG
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên

Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Hình 82. Một số loại thức ăn tự nhiên của tôm, cá.
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
- Là loại thức ăn có sẵn trong môi trường nước nuôi thuỷ sản, rất giàu dinh dưỡng
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Hình 82. Một số loại thức ăn tự nhiên của tôm, cá.
Hình 78. Một số sinh vật sống trong nước
Em hãy sắp xếp các loại thức ăn của tôm, cá theo các nhóm sinh vật có trong nước?
Động vật đáy
Động vật phù du
Thực vật đáy
Thực vật phù du
Tảo khuê
Tảo ẩn xanh
Tảo đậu
Bọ vòi voi
Rong đen lá vòng
Rong lông gà
Ốc củ cải
Trùng túi trong
Trùng hình tia
Giun mồm dài
Tảo khuê hình
Rong mái chèo
Tảo dung
Ấu trùng muỗi lắc
Chân kiếm
Trùng 3 chi
Tảo 3 góc
Rong tôm
Ốc, hến
1
2
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
- Là loại thức ăn có sẵn trong môi trường nước nuôi thuỷ sản, rất giàu dinh dưỡng
- Thức ăn tự nhiên bao gồm: Vi khuẩn, thực vật phù du, thực vật đáy, động vật phù du, động vật đáy, mùn bã hữu cơ…
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo

Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Hình 83. Một số loại thức ăn nhân tạo của tôm, cá
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo
- Là những thức ăn do con người tạo ra để cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo
- Là những thức ăn do con người tạo ra để cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.
- Có nguồn gốc từ các loại nông sản và phân hữu cơ, phân vô cơ,…
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Hình 83. Một số loại thức ăn nhân tạo của tôm, cá
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo
- Là những thức ăn do con người tạo ra để cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.
- Có nguồn gốc từ các loại nông sản và phân hữu cơ…
- Gồm 03 nhóm chính:
+ Thức ăn tinh.
+ Thức ăn thô.
+ Thức ăn hỗn hợp.
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo

Thảo luận nhóm đôi:
Thức ăn tinh gồm những loại nào?
Thức ăn thô gồm những loại nào?
Thức ăn hỗn hợp có đặc điểm gì khác so với thức ăn thô và thức ăn tinh?
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Thức ăn tinh
Thức ăn hỗn hợp
Thức ăn thô
Hình 83. Một số loại thức ăn nhân tạo của tôm, cá
Một số loại thức ăn nhân tạo của tôm, cá
1
2
3
Thảo luận nhóm: Em hãy cho biết thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo có ưu điểm và hạn chế gì ?
Rẻ tiền, dễ kiếm, giàu dinh dưỡng
Thủy sản tăng trưởng chậm, lâu thu hoạch, năng suất thấp
Thủy sản tăng trưởng nhanh, năng suất cao, chóng thu hoạch
Giá thành cao
Sơ đồ tổng quát về thức ăn tôm cá
Thực vật đáy
Thực vật phù du
Động vật đáy
Thức ăn
tự nhiên
Thức ăn
tôm cá
Thức ăn
nhân tạo
Thức ăn tinh
Thức ăn thô
Thức ăn hỗn hợp
Động vật phù du
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo
II/ QUAN HỆ VỀ THỨC ĂN
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
TV phù du - Vi khuẩn
TV đáy – TV bậc cao
ĐV đáy
ĐV phù du
Tôm, cá
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
Đường biểu diễn sự cung cấp
ĐV đáy
Tôm, cá
TV đáy – TV bậc cao
TV phù du - Vi khuẩn
ĐV phù du
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
Vi khuẩn
Đường biểu diễn sự phân hủy
Bùn đáy ao
TV phù du - Vi khuẩn
TV đáy – TV bậc cao
ĐV phù du
ĐV đáy
Tôm, cá
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
Vi khuẩn
Đường biểu diễn sự phân hủy
Bùn đáy ao
ĐV đáy
Tôm, cá
TV đáy – TV bậc cao
TV phù du - Vi khuẩn
ĐV phù du
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
Vi khuẩn
Đường biểu diễn sự cung cấp
Đường biểu diễn sự phân hủy
Bùn đáy ao
TV phù du - Vi khuẩn
TV đáy – TV bậc cao
ĐV phù du
ĐV đáy
Tôm, cá
I/ NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CỦA TÔM, CÁ.
Gồm 2 loại:
1/ Thức ăn tự nhiên
2/ Thức ăn nhân tạo
II/ QUAN HỆ VỀ THỨC ĂN
Quan hệ về thức ăn là thể hiện sự liên quan giữa các nhóm sinh vật trong vực nước nuôi thủy sản.
Tuần 33
Tiết 47
Bài 52. THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THUỶ SẢN
Sơ đồ 16. Quan hệ về thức ăn của tôm, cá
Chất dinh dưỡng hòa tan
Chất vẩn
Vi khuẩn
Đường biểu diễn sự cung cấp
Đường biểu diễn sự phân hủy
Bùn đáy ao
TV phù du - Vi khuẩn
TV đáy – TV bậc cao
ĐV phù du
ĐV đáy
Tôm, cá
Là loại thức ăn có sẵn trong môi trường nước nuôi thuỷ sản, rất giàu dinh dưỡng
Thế nào là thức ăn tự nhiên?
Thức ăn tự nhiên là thức ăn có sẵn trong nước còn thức ăn nhân tạo là thức ăn do con người tạo ra để cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.
Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo?
Thức ăn trực tiếp của tôm,cá là…………
Thực vật phù du, vi khuẩn, thực vật đáy, thực vật bậc cao, động vật phù du, động vật đáy, chất vẩn.
Thủy sản tăng trưởng nhanh, năng suất cao, chóng thu hoạch
Ưu điểm của thức ăn nhân tạo?
Ưu điểm của thức ăn tự nhiên là gì?
Giàu chất dinh dưỡng, rẻ tiền, dễ kiếm
Học bài 52: Thức ăn của động vật nuôi thủy sản
Trả lời các câu hỏi SGK/ 143.
Đọc trước bài 51 : TH: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến