Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ thị kim ly
Ngày gửi: 16h:03' 15-12-2020
Dung lượng: 13.2 MB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
LỚP 9/1
Tổ 2 Chào Mừng Các Bạn
Một số hình ảnh về thường biến
Bài 27:
Tiết 30
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: khoai tây mọc ngoài sáng có màu xanh, mọc trong tối có màu tím.
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: rau muống trên cạn tưới đủ nước: thân vươn lên cao, lá xanh mướt (phía trên bên trái); rau muống trên cạn thiếu nước, thân dài bò lan trên mặt đất, lá vàng xanh (phía trên bên phải); rau muống nổi trên mặt nước bò lan, thân to rỗng chứa không khí .
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Khi mọc trong nước: lá hình dài để tránh sóng ngầm, khi mọc trên mặt nước: lá có phiến rộng để nổi trên mặt nước
Khi mọc trong không khí: lá có hình mác để tránh gió lạnh
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Cáo vào mùa hè: Bộ lông xám, lẫn với màu đất
Cáo vào mùa đông: Bộ lông trắng, lẫn với màu tuyết
Cáo đã thay đổi màu lông để phù hợp với môi trường
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Cải trồng giữa luống, được chăm sóc đầy đủ
Cải ở ngoài rìa, không được chú ý chăm sóc
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: su hào được chăm sóc tốt lá xanh mướt và thân to; chăm sóc không đúng kỉ thuật lá vàng và thân nhỏ.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
NĂNG SUẤT RUỘNG 1 SẼ CAO HƠN RUỘNG 2
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Cây đậu
Cây đậu trồng trong tối
Cây đậu trồng ngoài sáng
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Lá lốt mọc ở ngoài sáng
Lá lốt ở trong bóng râm
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
Thường biến: bèo tây trôi nổi trên nước có cuống ngắn, phình to chứa không khí (bên phải); bèo tây ở cạn có cuống lá dài, vươn cao, không phình to (bên trái).
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: bạch đàn mọc riêng lẻ thân thấp, xù xì, to về bề ngang, cành lá phát triển sum xuê, tỏa nhiều cành nhánh (bên trái); bạch đàn mọc thành cụm, thành rừng có thân nhỏ, láng, ít cành nhánh và tập trung phát triển chiều cao (bên phải)
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: Cáo Bắc Cực có bộ lông màu trắng vào mùa đông (bên trái) và màu nâu xám vào mùa hè (bên phải).
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: giống như Cáo Bắc Cực, Cú Tuyết có bộ lông màu trắng vào mùa đông (bên phải) để lẫn trong tuyết và màu đốm đen vào mùa xuân khi tuyết tan để lẫn với cây rừng và đất đá (bên trái).
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bèo sống ở dưới nước
Bèo sống ở trên cạn
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Khóm lúa được chăm sóc, bón phân tốt
Khóm lúa ở điều kiện bình thường
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Câu hỏi nhận xét:
Aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi tính traïng chaát löôïng vaø tính traïng soá löôïng nhö theá naøo?
Trả lời:
- Caùc tính traïng chaát löôïng phuï thuoäc chuû yeáu vaøo kieåu gen, ít chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng .
- Caùc tính traïng soá löôïng thöôøng chòu aûnh höôûng nhieàu cuûa moâi tröôøng töï nhieân, ñieàu kieän troàng troït, chaên nuoâi  bieåu hieän kieåu hình khaùc nhau.
Cám Ơn Các Bạn Đã Theo Dõi
 
Gửi ý kiến