Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Ngày gửi: 05h:11' 12-10-2018
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT THƯỜNG TÍN
nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự tiết dạy hội giảng
Môn: Địa lý 9
Trường THCS Võn T?o
GV dạy: D?ng H?ng Tuy?n
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Với cây trồng các yếu tố quan trọng hàng đầu là:
a. Địa hình, khí hậu
b. Khí hậu,sông ngòi
c. Sông ngòi, đất
d. Khí hậu, đất
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Vùng trồng nhiều chè nhất nước ta là:
Vùng Bắc Trung Bộ
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Vùng Tây Nguyên
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
3. Vùng trồng nhiều cà phê nhất nước ta là:
a. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
b. Vùng Bắc Trung Bộ
c. Vùng Tây Nguyên
d. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du V miền núi bắc bộ với Tây nguyên.

Bài tập1. Căn cứ vào bảng số liệu trong bảng thống kê sau:
Bảng 30.1. Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001
a)Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở cả hai vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
b) So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở 2 vùng.
Hoạt động nhóm:


1. Bài tập 1
Nhóm 1,4: Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được cả ở 2 vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không được trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Nhóm 2: So sánh sự chênh lệch về diện tích , sản lượng cây chè ở 2 vùng.

Nhóm 3: So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng cây cà phê ở 2 vùng.
5 phút
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.

Bài tập1. Căn cứ vào bảng số liệu trong bảng thống kê sau:
Bảng 30.1. Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.
Bảng tổng so sánh tổng hợp
Bài tập 1
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên
Cà phê, Cao su, Hồ tiêu, Điều.
Chè, Quế, Hồi, Sơn.
Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng.
Đất feralít trên đá badan (1,36 triệu ha,chiếm 66% diện tích đất badan cả nước).
Khí hậu cận xích đạo (có 2 mùa mưa và khô rõ rệt).
Miền núi bị chia cắt v
vựng d?i trung du
Đất feralít trên đá vôi và các loại đá khác.
Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.
Bài tập 1
PHÚ THỌ
HÀ GIANG
YÊN BÁI
THÁI NGUYÊN
CHÈ SHAN TUYẾT-HÀ GIANG
CHÈ TUYẾT CỔ THỤ SUỐI GIÀNG-YÊN BÁI
CHÈ THÁI NGUYÊN
CHÈ BÚP KHÔ TÂN CƯƠNG-THÁI NGUYÊN
CÁC THƯƠNG HIỆU TRÀ CỦA VÙNG
CĐY CNG NGHI?P ? TĐY NGUYÍN
HỒ TIÊU
ĐIỀU
CÀ PHÊ
CAO SU
CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên
Bài tập 1.
*Thị trường cà phê: Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức,.
* Th? tru?ng chố: Tõy , EU, Nh?t B?n, Hn Qu?c,.
Chố v Cà phê của nước ta xuất kh?u sang thị trường nào ?
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên
Bài tập 1

Những khó khăn trong trồng cây công nghi?p lâu năm ở 2 vùng.
* Khó khăn:
- T©y Nguyªn: khÝ hËu cã mïa kh« kÐo dµi => c©y trång thiÕu n­íc vÒ mïa kh«; ®Êt b¹c mµu nhanh.
- Trung du và miền núi Bắc Bộ: địa hình bị chia cắt; thời tiết diễn biến thất thường.
- Diện tích rừng đang bị thu hẹp
- Sự cạnh tranh trên thị trường.
* Biện pháp:
A. Nâng cao chất lượng giống cây trồng.
B. Tăng cường công nghệ chế biến và bảo quản.
C. Chủ động thị trường.
D. Hạn chế phá rừng để bảo vệ môi trường sinh thái.
E. C? 4 đáp án trên.
? Để phát triển bền vững cây công nghiệp, 2 vùng này cần phải thực hiện nh?ng bi?n pháp nào trong số các bi?n pháp sau:
Bài tập 1.
Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê, chè.
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.
Bài tập 2.
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.
* Đặc điểm sinh thái, tình hình sản xuất và phân bố của cây chè, cà phê trên thế giới.
a. Cây chè:
- Quê hương của cây chè là vùng ĐN Trung Quốc, Mianma và Việt Nam. Loại đất thích hợp với cây chè là đất feralit
- Khí hậu thích hợp cho chè là cận nhiệt: nhiệt độ từ 15-200C, tổng nhiệt lượng hàng năm 80000C, lượng mưa hàng năm 1500-2000mm, độ ẩm 70-80%
- Trên thế giới có 44 quốc gia trồng chè. Năm 2000 và 2001 các nước trồng nhiều chè nhất là Ấn Độ 0,8 triệu tấn; TQ 0,7 triệu tấn; Xrilanca 0,3 triệu tấn; Keenia 0,24 triệu tấn; Việt Nam 0,07 triệu tấn ( đứng thứ 8 trên thế giới)
b. Cây cà phê:
- Cà phê là loại cây công nghiệp nhiệt đới. khí hậu nóng với nhiệt độ thích hợp trên 200C, lượng mưa trung bình năm lớn khoảng từ 1900- 3000 mm, song mùa thu hoạch lại phải khô ráo, phát triển trên đất badan.
- Trên thế giới có 73 quốc gia trồng cà phê. Năm 2000 và 2001, những nước trồng và xuất khẩu cà phê nhiều nhất thế giới là Brazin 1,8 triệu tấn; Việt Nam 0,8 triệu tấn ( thứ 2 thế giới); Côlômbia 0,6 triệu tấn..
Bi t?p 1
Bài tập 2: Viết báo cáo về cây chè, cây cà phê
Tình hình sản xuất
Phân bố
Tiêu thụ sản phẩm
Tiết 35 - Bài 30 : thực hành
So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.
Hoạt động nhóm:
Nhóm 1,2: Viết báo cáo về cây cà phê
Nhóm 3,4 viết báo cáo về cây chè
10 phút
“Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi !
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt”… ( Tố Hữu)
Thật vậy, nếu ai đã một lần đặt chân đến thăm Trung du và miền núi Bắc Bộ, nơi đây phong cảnh đẹp tuyệt vời và có sức hấp dẫn du khách lạ kì. Đến đây bạn sẽ thấy thế mạnh nổi bật về nông nghiệp của vùng là trồng các loại cây công nghiệp cận nhiệt đới, trong đó chiếm ưu thế là cây chè.
Cây chè được trồng nhiều ở các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, chiếm 68,8% về diện tích, 62,1% sản lượng chè búp khô của cả nước. Tại sao cây chè lại được trồng nhiều ở đây ư! Bởi nhờ có khí hậu cận nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh và đất Feralít vùng đồi núi rất thích hợp cho cây chè phát triển. Chè là thức uống quen thuộc hàng ngày của người dân Việt Nam và là thức uống được ưa chuộng ở nhiều nước trong khối EU, khu vực Tây Nam Á, ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Các thương hiệu chè ngon, nổi tiếng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như chè Shan ở Hà Giang, chè Tuyết ở Lào Cai, chè Mộc Châu ở Sơn La, chè Tân Cương ở Thái Nguyên,…
Việt Nam là nước xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên Thế giới(2013), chính vì thế mà cây chè phát triển mạnh và chiếm ưu thế nhất trong các cây công nghiệp lâu năm được trồng ở vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ .
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
CỦNG CỐ
Loại cây trồng được ở cả 2 vùng TD-MN Bắc Bộ và Tây Nguyên
a) Cà phê, điều
b) Cao su, chè
c) Cà phê, cao su
d) Chè, cà phê
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
CỦNG CỐ
2. Diện tích và sản lượng cây cà phê ở Tây Nguyên so với TD- MN Bắc Bộ:
Lớn hơn rất nhiều
Nhỏ hơn rất nhiều
Bằng nhau
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
CỦNG CỐ
3. Diện tích và sản lượng chè ở Tây Nguyên so với TD-MN Bắc Bộ :
Lớn hơn
Nhỏ hơn
c) Bằng nhau
HỌC VUI - VUI HỌC
* THỂ LỆ:
Mỗi bạn khi lên tham gia trò chơi được nhận một nội dung giới thiệu về cây chè hoặc cây cà phê, bạn hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho mọi người về loại cây mà mình nhận được.
Các bạn khác sẽ đóng vai trò trọng tài đánh giá hai bạn bằng cách giơ tay đồng ý.
Bạn nào làm tốt hơn sẽ được nhận một món quà.
EM LÀ HƯỚNG DÂN VIÊN DU LICH
chè
Cà phê
Cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc
QUÊ TÔI Ở ĐÂU?
Cao
Nguyên
bốn
mùa
hoa
Nổi
tiếng
với
những
đồi chè
trải
dài.
Có trang trại nuôi bò sữa lớn nhất miền Bắc
Dõy l noi no?
Một thành phố trên Cao Nguyên
Nơi đây có rất nhiều thác nước nổi tiếng
Nơi
đây
nổi tiếng với các lễ hội của người Tây Nguyên
Nơi đây nổi tiếng với các lễ hội cà phê
DẶN DÒ
Hoàn thiện bài báo cáo vào vở
Xem lại kiến thức từ bài 17 đến bài 30 chuẩn bị tiết ôn tập
Trân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến