Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 01h:15' 03-11-2016
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý Thầy Cô và các em
đến dự buổi học hôm nay
Bài 15.
THỦY QUYỂN.
MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

1. THUỶ QUYỂN
2. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG
3. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

11/3/2016
I. THUỶ QUYỂN
Khái niệm
? Quan sát các hình ảnh sau và dựa vào kiến thức mục I . 1 trong sách giáo khoa, em hãy cho biết thủy quyển là gì?
- Hơi nước trong khí quyển
- Nước trên lục địa (băng, hồ, sông, suối,…)
- Nước trong biển, đại dương
THỦY QUYỂN
THỦY QUYỂN
Khái niệm:
THỦY QUYỂN
2. Vòng tuần hoàn nước:
Vòng tuần hoàn nhỏ
Nước ngầm
Sông, suối
Vòng tuần hoàn lớn
Vòng tuần hoàn nhỏ
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG
BỐC HƠI
MÂY
MƯA
Vòng tuần hoàn lớn
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG
BỐC HƠI
MÂY
LỤC ĐỊA
MƯA
CÁC DÒNG CHẢY
2. Vòng tuần hoàn nước:
NƯỚC TRONG ĐẠI DƯƠNG
HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN
NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
Địa thế, thực vật và hồ đầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Chế độ mưa:
* Chế độ mưa: Là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ở vùng khí hậu nóng hay vùng địa hình thấp vùng ôn đới → Chế độ sông gần trùng với chế độ mưa
11/3/2016
Sông Hồng mùa khô Mùa mưa
Sông Đồng Nai mùa khô Mùa mưa
11/3/2016
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Chế độ mưa: Là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ở vùng khí hậu nóng hay vùng vĩ độ thấp ôn đới → Chế độ sông gần trùng với chế độ mưa
* Băng tuyết:
* Băng tuyết: Là nguồn cung cấp nước cho sông ở vùng khí hậu lạnh và vùng địa hình cao đới nóng.
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Chế độ mưa: Là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ở vùng khí hậu nóng hay vùng thấp vĩ độ cao
→ Chế độ sông gần trùng với chế độ mưa
* Băng tuyết: Là nguồn cung cấp nước cho sông ở vùng khí hậu lạnh hay vùng cao đới nóng.
* Nước ngầm:
* Nước ngầm: Cung cấp nước, điều tiết nước cho sông.
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Địa thế:
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
* Địa thế: Tốc độ dòng chảy của sông
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
Địa thế, thực vật và hồ đầm
11/3/2016
Vì sao ở miền Trung nước ta, mực nước lũ ở các sông ngòi thường lên rất nhanh?
BẠCH MÃ
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Địa thế:
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
Địa thế, thực vật và hồ đầm
* Thực vật:
Một phần len trong rễ cây và xuống đất
Mưa rơi xuống bề mặt đất
Một phần cung cấp nước cho sông
* Thực vật: Điều hòa dòng chảy cho sông ngòi, làm giảm lũ lụt
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
II- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông
* Địa thế:
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm
Địa thế, thực vật và hồ đầm
* Thực vật:
* Hồ đầm:
Điều hoà chế độ nước sông
Biển Hồ
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông A-ma-dôn
Sông Nin
Sông I-ê-nit-xây
Bản đồ tự nhiên thế giới
Sông Iênitxây
Sông Nin
Sông A-ma-dôn
Nơi bắt nguồn
Chiều dài
Vị trí
D. tích lưu vực
Nguồn cấp nước chính
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Nin
Hồ Victorya
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Nin
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Iênitxây
Sông Nin
Sông A-ma-dôn
Từ hồ Victoria
Nơi bắt nguồn
Hướng N – B
6685 km
Nhất TG
Chiều dài
Khu vực XĐ, cận XĐ, nhiệt đới Châu Phi
Vị trí
2.881.000 Km2
D. tích lưu vực
Mưa và nước ngầm
Nguồn cấp nước chính
Hồ Victorya
SÔNG NIN
MÙA CẠN
MÙA LŨ
Sông A-ma-dôn
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Dãy An Đet
SÔNG A MA DÔN
SÔNG A-MA-DÔN
MÙA CẠN
MÙA LŨ
Sông Iênitxây
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Iênixây
Câu 1: Ở vùng khí hậu ôn đới, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là:
A. Nước ngầm B. Nước mưa
C. Băng tuyết D. A và B đúng
Câu 2: Sông ngòi Việt Nam có nguồn cung cấp nước từ đâu:
A. Nước ngầm B. Nước mưa
C. Băng tuyết D. A và B đúng
Câu 3: Nhân tố nào có vai trò điều hoà chế độ dòng chảy của sông, hạn chế lũ:
A. Chế độ mưa B. Thực vật
C. Băng tuyết D. Địa thế
Câu hỏi củng cố :
Câu 4: Hướng chảy chính của sông Iênitxây là:
 A. Bắc – Nam B. Nam – Bắc
 B. Đông – Tây D. Đông – Nam
Câu 5: Có bao nhiêu nhận định đúng về các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông:
1. Sông ở miền ôn đới phụ thuộc vào chế độ mưa
2. Sông ở đới nóng phụ thuộc vào chế độ mưa
3. Địa thế ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy sông
4. Các hồ thuỷ điện là nguồn cung cấp nước cho sông
5.Thực vật điều hoà chế độ nước sông
A. 1 B.2 C.3 D.4
Trắc nghiệm khách quan :
Câu 6: Có bao nhiêu nhận định không đúng về các con sông trên trái đât:
1. Sông amazôn là sông có diện tích lưu vực lớn nhất
2. Sông Nin là sông có chiều dài lớn nhất
3. Sông Iênixây là sông lớn thứ 2 của thế giới
4. Sông Amazôn có nguồn cung cấp nước là băng tuyết
5. Sông Amazôn bắt nguồn từ hồ Victorya
A. 2 B.3 C.4 D.5
Câu 7: Sông ngòi ở miền núi thường thuận lợi cho ngành nào phát triển:
A. Thuỷ lợi B. Thuỷ sản
C. Thuỷ điện D. A và B đúng
Trắc nghiệm khách quan :
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến