Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thùy Dung
Ngày gửi: 21h:19' 27-05-2014
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
Happy New Year
Happy New Year -ABBA


Good morning Everybody
WELCOME TO MY CLASS
was/
were
ordinary/
past tense
verbs
be
went
go
saw
see
had
have
bought
buy
gave
give
taught
teach
took
take
Click here


Unit 9
AT HOME AND AWAY
B1,2
B – Neighbors
4- material (n):
5- dressmaker (n):
6- hairdresser (n):
chất liệu / vật liệu (vải)
thợ may quần áo phụ nữ
thợ uốn tóc nữ
7- clever (adj):
khéo tay
1- neighbor (n):
người hàng xóm
2- cut – cut (v):
3- make – made (v):
cắt
chế tạo, làm
Click here
NEW WORDS
LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
a. Hoa has short hair.
b. Hoa has a nice dress.
c. Hoa’s aunt is a teacher.
d. Hoa’s neighbor is a farmer.
TRUE / FALSE PREDICTIONS.
T
T
F
F
hairdresser
dressmaker
Now answer.
a. What does Hoa’s aunt do?
……………………………………..
She is a hairdresser
b. What does Mrs. Mai do?
……………………………………..
She is a dressmaker
ANSWER.
Use:
Yes, he/she did
No, he/she didn’t
a. Did Hoa buy the dress?
b. Did her aunt make Hoa’s dress?
c. Did her aunt cut Hoa’s hair?
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
No, she didn’t
No, she didn’t
Yes, she did
MODEL SENTENSES
Yes –no question:
- Did + S + Verb + O ?
Answer:
- Yes, S + did
- No, S + didn’t
or:
Homework
Do exercise B1,2 in workbook
Write 3 activities you did and didn’t do yesterday.
- prepare: B3,4
THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
HAPPY NEW YEAR
 
Gửi ý kiến