Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

TIẾT 30_TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN(Tiết 2-Số học 6)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Bảy (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 07-11-2022
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1.Tập hợp số nguyên gồm các loại số nào? Nêu kí hiệu?
Câu 2. Vẽ tia số. Biểu diễn số 2 và 5 trên tia số, nhận xét vị trí
của số 2 và số 5 và so sánh.

ĐÁP ÁN

Câu 1
Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên dương, số 0 và số
nguyên âm.
Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …}
Câu 2
O

2

5

Điểm 2 nằm trước (nằm bên trái) điểm 5và 2<5

?
? Cho hai số tự nhiên a và b. Trên tia số nếu điểm a nằm trước điểm b
thì a < b. Đối với số nguyên thì điều đó còn đúng không?

2.Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
a) Trục số
-4

-3

O

-2

-1

0

1

2

3

4

HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐÔI (3 phút)

Hãy tham khảo SGK, thảo luận và trình bày
Khi đó ta được một trục số
O nhóm nội dung sau:
vàogốc
bảng
+) Vẽ tia số nằm ngang có chiều từ trái qua
1 Chiều từ trái sang phảiphải,
biểudương;
diễn các
số 1;2;3;4
là chiều
chiều
ngược lại là chiều âm.
trênatia
Điểm biểu diễn số nguyên
gọisố.là điểm a.
2
+) Vẽ tia đối của tia số rồi biểu diễn bên trái
số 0 các số nguyên âm -1;-2;-3;-4.

3
2

Ta cũng có thể vẽ trục
số như hình
3.7/SGK/60

1

O 0
-1
-2
-3

Hình 3.7

? Trên trục số, mỗi
điểm sau nằm cách gốc
O bao nhiêu đơn vị?
a) Điểm 2
b) Điểm -4

a) Điểm 2 cách gốc
O hai đơn vị.
b) Điểm -4 cách gốc
O bốn đơn vị.

6

5

4

5 đơn vị
3 2 1

Luyện tập 2 Xuất phát từ
gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào
nếu:
a) Di chuyển 5 đơn vị theo
chiều dương?
b) Di chuyển 5 đơn vị theo
chiều âm?

5 đơn vị
O

1

2

3

4

5

6

a) Điểm 5
b) Điểm -5

PHIẾU HOC TẬP 1

Xem trục số nằm ngang dưới đây, điền các từ: bên phải,
bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu < ; > vào ô trống
dưới đây cho đúng:
nhỏ hơn và viết
a) Số 2 nằm bên trái số 4 nên 2…...................4
< 4…2. >
2…4 hay
nhỏ hơn và viết b) Số -3 nằm bên trái số -2 nên -3………….-2
< -2…-3. >
3…-2 hay
lớn hơn hay
c) Số 4 nằm bên phải số -1 nên ta viết 4………….-1
-1…4. <
<

2.Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
a) Trục số
-4

-3

O

-2

-1

0

1

2

3

4

Khi đó ta được một trục số gốc O
Chiều từ trái sang phải là chiều dương; chiều ngược lại là chiều âm.
Điểm biểu diễn số nguyên a gọi là điểm a.
2 Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm trước điểm b
+)
3 số a nhỏ hơn số b, kí hiệu athì
1

HĐ3 Trên trục số, các số nguyên âm
nằm trước hay nằm sau gốc O?
Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0;1;1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
HĐ4 Quan sát trên trục số (H.3.6) ta
thấy:
3<5 nhưng -3>-5
4>1 nhưng -4<-1
Theo em thì trong hai số -12 và 15 số nào lớp hơn?

Trên trục số, số
nguyên âm nằm
trước số 0
-1<0<1

-12>-15

Các
con hãy
2.Thứ
tự trong tập hợp các số nguyên
+) So sánh số
a) Trụcâm
sốvới số
nguyên
0, với số nguyên
b) So sánh hai số nguyên
dương
Mọia,b
sốlànguyên
âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số
+)+Khi
số
nguyên
dương.
nguyên dương và
+)Nếu
hai –a
số nguyên dương và a>b thì –a<-b.
a>b.
hãya,b
solàsánh
*Chú
và -bý:
+) Kí hiệu ≤ nghĩa là “a+) Kí hiệu ≥ nghĩa là a>b hoặc a=b”.

Chim cánh cụt
học bài.

Bài 1.Hãy hoàn thành bài tập sau:
Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) -5 là số…, 12 là số… nên -5….12.
b) Vì 35…50 nên -35…-50.

a) -5 là số nguyên âm, 12 là số
nguyên dương nên -5<12.
b) Vì 35<50 nên -35>-50.

Bài2. (Luyện tập 3a)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng
dần: 2;-4;0;5;-22;-3;9.
Các số sắp xếp theo thứ tự
tang dần là; -11;-4;-3;0;2;5;9.

Bài 3( Luyện tập 3 b)
Trong tập  x  /  5  x 2những số nào lớn hơn -1?

0;1;2

Chú ý

1. Số nguyên
Z={…-3;-2;-1;0;1;2;3…}

2. Thứ tự trong tập hợp
các số nguyên

Mọi số nguyên
âm đều nhỏ
hơn 0 và nhỏ
hơn mọi số
nguyên dương

Nếu a,b là hai
số nguyên
dương và
a>b thì –a<-b

Nhận xét
Trục số
So sánh hai số
nguyên
+) Kí hiệu ≤ nghĩa
là “a+) Kí hiệu ≥ nghĩa
là a>b hoặc a=b”.

VẬN DỤNG 2

Nhiệt độ trung bình vào tháng giêng của ba thành phố lớn
của nước Nga được ghi lại trong bảng bên.
Thành phố
Moscow ( Ma-xcow-va)

Nhiệt độ
-90 C

Saint Peterburg (Xanh Pê- téc- bua)
Vladivostock (Vơ- la- đi- vo- xtốc)

-8o C
-12o C

Hãy sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về
nhiệt độ. Theo em thời tiết ở nơi nào lạnh hơn?

+) Sắp xếp ba thành phố trên
theo thứ tự giảm dần về nhiệt
độ: Saint Peterbufg, Moscow,
Vladivostok.
+) Thời tiết ở Vladivostok lạnh
hơn cả.

TRANH LUẬN

Giả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống một
trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương, ta
nói kiến bò được 4 đơn vị; nếu nó đi được 4 đơn vị theo
chiều âm, ta nói kiến bò được -4 đơn vị.
a) Em hiểu thế nào nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn
vị” và “Kiến b bò được -15 đơn vị”?
b) Từ nhận xét rằng 12>-15, An kết luận: Kiến A bò
được quãng đường dài hơn kiến B”. Em có đồng ý
với An không?

TRANH LUẬN
a)Kiến A bò được 12 đơn vị có nghĩa là
bò được 12 đơn vị theo chiều dương.
Kiến B bò được -15 đơn vị nghĩa là bò
được 15 đơn vị theo chiều âm.
b) Em không đồng ý với ý kiến của An.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập kiến thức về số nguyên, thứ tự trong tập hợp các số
nguyên.
- Làm bài tập 3.3 đến 3.8/SGK/61.
- Đọc trước bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên.
 
Gửi ý kiến