Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 6 > Số học 6 >


Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Ghi số tự nhiên (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phép trừ và phép chia (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §13. Ước và bội (363 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §16. Ước chung và bội chung (379 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §17. Ước chung lớn nhất (447 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất (522 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Tập hợp các số nguyên (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Cộng hai số nguyên khác dấu (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Phép trừ hai số nguyên (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Quy tắc dấu ngoặc (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §10. Nhân hai số nguyên khác dấu (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §12. Tính chất của phép nhân (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Số nguyên (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phân số bằng nhau (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Tính chất cơ bản của phân số (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Rút gọn phân số (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. So sánh phân số (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Phép cộng phân số (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Phép trừ phân số (289 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §10. Phép nhân phân số (285 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §12. Phép chia phân số (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §16. Tìm tỉ số của hai số (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §17. Biểu đồ phần trăm (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phân số (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm phần Số học (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (762 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0