Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 6 > Số học 6 >


Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp (280 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Tập hợp các số tự nhiên (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Ghi số tự nhiên (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân (86 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Phép trừ và phép chia (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §9. Thứ tự thực hiện các phép tính (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (200 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §13. Ước và bội (368 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (306 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (289 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §16. Ước chung và bội chung (379 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §17. Ước chung lớn nhất (456 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất (529 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (221 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm (228 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Tập hợp các số nguyên (175 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (165 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu (227 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Cộng hai số nguyên khác dấu (212 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên (139 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §7. Phép trừ hai số nguyên (163 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §8. Quy tắc dấu ngoặc (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §10. Nhân hai số nguyên khác dấu (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §12. Tính chất của phép nhân (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương II. Số nguyên (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Phân số bằng nhau (165 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Tính chất cơ bản của phân số (202 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Rút gọn phân số (253 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số (222 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §6. So sánh phân số (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §7. Phép cộng phân số (265 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (220 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §9. Phép trừ phân số (289 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §10. Phép nhân phân số (290 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (159 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §12. Phép chia phân số (307 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §16. Tìm tỉ số của hai số (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §17. Biểu đồ phần trăm (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương III. Phân số (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Cuối năm phần Số học (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (771 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (302 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail