Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 15h:36' 18-03-2019
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN

LỚP 4/4
GIÁO VIÊN: BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO.
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
HIỆU VÀ TỶ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ.
125m
Chiều dài:
Chiều rộng:
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
125 : 5 x 2 = 50(m)
Chiều dài hình chữ nhật là :
125 : 5 x 3 = 75 (m)
Đáp số :
Chiều rộng : 50m
Chiều dài : 75m
Bài giải
?
?
24
Ta có sơ đồ :
Số lớn:
Số bé :
*Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó.
Bài giải
*Số bé :
*Số lớn :
?
?
2 phần ( 5 - 3 = 2 )
24 : 2 = 12
Lấy giá trị một phần nhân với 3
Lấy số bé cộng hiệu của hai số.
Ta có sơ đồ:
*Bài toán 1:

24
*Gợi ý:
- 24 là giá trị của mấy phần bằng nhau ?
-Muốn tính giá trị một phần, ta làm th? no?
Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế
( tìm số bé) ta làm th? no?
- Tìm soá lôùn ta laøm thế nào?
Bài giải
?
?
24
Số lớn: 60
Đáp số: Số bé: 36;
Số lớn là:
Số bé là:
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
Ta có sơ đồ :
Số lớn:
Số bé :
*Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tìm hai số biết hiệu và tỷ số của hai số đó.
24 : 2 x 3 = 36
36 + 24 = 60
5 – 3 = 2 (phần)
Bài giải
12m
?
Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16(m)
Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : 3 x 7 = 28(m)
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)
Đáp số: Chiều dài: 28m;
Chiều rộng: 16m.
Chiều rộng:
Chiều dài:
Ta có sơ đồ :
?
* Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng chiều rộng.
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tìm hai số biết hiệu và tỷ số của hai số đó.
+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa bài toán.
* Cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:
- Hãy nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tìm hai số biết hiệu và tỷ số của hai số đó.
+ Tìm số lớn ( lấy số bé cộng hiệu)
+ Tìm số bé ( hiệu chia hiệu số phần bằng nhau,rồi nhân với số phần của số bé
+ Tìm hiệu số phần bằng nhau.
Bài giải
?
?
123
*Bài tập 1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Số thứ hai là: 82 + 123 = 205
Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)
Đáp số: Số thứ nhất: 82
Số thứ hai: 205
Số thứ nhất:
Số thứ hai:
Toán
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tìm hai số biết hiệu và tỷ số của hai số đó.
Mẹ hơn con 25 tuổi , tuổi con bằng tuổi mẹ .
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Tuổi con:
Tuổi mẹ:
? tuổi
? tuổi
25 tuổi
Bài 2:
Tính tuổi của mỗi người .
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Tuổi con:
Tuổi mẹ:
? tuổi
? tuổi
25 tuổi
Bài 2:
Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 2 = 5 (phần)
Tuổi con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)
Đáp số : Tuổi con : 10 tuổi
Tuổi mẹ : 35 tuổi
Tóm tắt:
Bài giải:
Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:
9 - 5 = 4 (phần)
Số lớn là: 100 : 4 x 9 = 225
Số bé là: 225 - 100 = 125
Đáp số: Số lớn: 225
Số bé: 125
* Số bé nhất có ba chữ số là: 100.
AI NHANH NHẤT
Bài 1:
Hiệu của hai số là 10. Tỉ số của hai số đó là .
Tìm hai số đó.
Số bé và số lớn là:
a. 10 và 5
b. 5 và 10
c. 15 và 5
d. 5 và 15
d. 5 và 15
Bài 2:
Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.
Tuổi con và tuổi mẹ là:
a. 5 và 30
b. 10 và 25
c. 10 và 35
d. 35 và 10
c. 10 và 35
Bài 3:
Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số.
Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Số thứ nhất và số thứ hai là:
a. 25 và 125
b. 225 và 125
c. 125 và 25
d. 125 và 225
b. 225 và 125
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến