Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §16. Tìm tỉ số của hai số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Giang
Ngày gửi: 21h:45' 10-05-2021
Dung lượng: 469.5 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mỹ Linh)
1. Tỉ số của hai số:
Khái niệm:

là tỉ số thì a và b có thể là số nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân….…
? Khi nói phân số thì a và b phải là các số nào?
Khi nói tỉ số thì a và b có thể là các số như thế nào?
là phân số thì a và b phải là các số nguyên.
Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.
Ví dụ: Tìm thương của phép chia 2,5 cho 10
Thương của phép chia 2,5 cho 10 là tỉ số của 2,5 và 10.
2,5 : 10 = 0,25
Vậy tỉ số của hai số a và b là gì?
Thương trong phép chia số a cho số b khác 0 là tỉ số của hai số a và b
Tiết 98. TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
Tỉ số của a và b ký hiệu là a: b hay
Chú ý:

1. Tỉ số của hai số:
* Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m. Tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.
Giải:
AB = 20cm, CD = 1m = 100cm.
Tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là:

Tiết 98. TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
2. Tỉ số phần trăm:
* Ví dụ1: Tỉ số phần trăm của hai số 5 và 10.
Muốn tìm tỉ số phần trăm của 5 và 10 ta làm như thế nào?
Tìm tỉ số phần trăm của 5 và 10 ta lấy:
* Ví dụ2: Tỉ số phần trăm của 78,1 và 25 là:
Tiết 98. TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
Trong thực hành ta hay dùng tỉ số dưới dạng phần trăm với kí hiệu % thay cho

2. Tỉ số phần trăm:
* Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm thế nào?
a) Tìm tỉ số phần trăm của 5 và 8:
b) Tìm tỉ số phần trăm của 25kg và tạ
Ta có: tạ = 30kg
Tiết 98. TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
Ví dụ: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1cm, khoảng cách b trên thực tế là 1km. Tìm tỉ số của a và b.
Vì: a = 1cm;
b = 1km = 100000cm
3. TØ lÖ xÝch:
Giải:
Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:
(a, b cùng đơn vị đo).
=>T
Tiết 98. TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
?2. Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài 16,2cm. Tính tỉ lệ xích của bản đồ.
3. TØ lÖ xÝch:
Giải:
a = 16,2 cm; b = 1620 km = 162 000 000 cm
Sơ đồ tóm tắt nội dung bài học
- Học thuộc khái niệm tỉ số của hai số a và b, phân biệt với phân số.
- Nắm vững quy tắc tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số.
- Vận dụng linh hoạt công thức tính tỉ lệ xích.
Làm các bài tập 138; 140; 141 trang 58 SGK;

Chú ý bài tập 140 SGK tại sao Chuột nặng hơn Voi?
- Tiết sau luyện tập.

Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến