Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bài 1 : tin học nghề

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 19h:12' 15-08-2015
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Bài 1
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
NGHỀ TIN HỌC
TIN HỌC VĂN PHÒNG
1. Khái niệm về nghề nghiệp
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
Ngh? bao g?m nhi?u chuyn mơn, l m?t ho?t d?ng lao d?ng m trong dĩ, nh? du?c do t?o, con ngu?i cĩ du?c nh?ng tri th?c, nh?ng k? nang d? lm ra cc lo?i s?n ph?m v?t ch?t hay tinh th?n no dĩ, dp ?ng du?c nh?ng nhu c?u c?a x h?i.
2. Ngh? nghi?p xc d?nh v? th? trong x h?i
Sự lao động bằng nghề nghiệp là một điều kiện để con người xác lập được vị thế xã hội. Không gắn mình vào cuộc sống xã hội, không tham gia vào hoạt động xã hội, con người không xác định được vị thế xã hội của mỗi con người. Không phải có nghề là có vị thế xã hội ngay mà phải giao lưu, mở rộng tri thức, kĩ thuật mới, công nghệ mới, luôn nâng cao chất lượng…, dần dần xác định được vị thế xã hội mình.
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
3. Nghề tin học văn phòng, vai trò của tin học trong sản xuất và đời sống
a. Nghề tin học văn phòng:
- Là việc ứng dụng tin học vào công tác văn phòng làm cho công tác văn phòng trở nên tiện lợi, nhanh chóng chính xác, khoa học tiết kiệm và hiện đại
Một số công việc của nghề tin học văn phòng như:
- Soạn thảo văn bản, lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm hồ sơ, gởi nhận văn bản
- Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng giúp tự động hóa việc nhập, lưu trữ, xử lí và trình bày số liệu
- Sử dụng mạng máy tính trong việc chia sẻ tài nguyên, tìm kiếm, trao đổi thông tin.
b) Đối tượng và công cụ lao động của nghề tin học văn phòng:
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
Đối tượng:
+ Các chương trình ứng dụng trong công tác văn phòng như thư điện tử, soạn thảo văn bản, bảng tính, hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Các loại văn bản hành chính, bảng biểu trong công việc văn phòng
+ Tài nguyên trên mạng.
Công cụ:
+ Máy vi tính, các thiết bị kết nối mạng internet
+ Các thiết bị lưu trữ dữ liệu
+ Máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại.
Việc ứng dụng tin học giúp:
- Tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí
- Làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức
- Làm thay đổi phong cách sống
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành khoa học khác
- Góp phần phát triển kinh tế xã hội.
c) Vai trò của tin học trong sản xuất và đời sống
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
4 . Đặc điểm và các yêu cầu của nghề tin học văn phòng
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
* Đặc điểm:
- Phải kết hợp học lí thuyết với thực hành, tự khám phá tìm hiểu, học từ nhiều nguồn khác nhau. Làm việc theo nhóm, có ý thức tự giác.
- Luôn ứng dụng những tiến bộ của tin học vào việc xử lí các công việc của văn phòng.
* Yêu cầu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính.
+ Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng.
+ Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo bộ phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Open Office...)
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng
+ Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu
- Thái độ:
+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc.
+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.
4 . Đặc điểm và các yêu cầu của nghề tin học văn phòng
Bài 1: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ TIN HỌC
 
Gửi ý kiến