Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 20. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoang` An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 28-12-2010
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Tiết: 61 Môn: Làm văn
Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh
I. Tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh:
1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh
- Chuẩn xác: là rất trúng, rất đúng. Nó là chuẩn được chọn làm mốc để nói, làm cho đúng.
Trình bày về vấn đề gì phải đúng với chân lí, với chuẩn mực được thừa nhận thì văn bản thuyết minh mới có giá trị. Chuẩn xác là yêu cầu cơ bản, đầu tiên của văn bản thuyết minh.
Tìm hiểu thấu đáo, phải quan sát tỉ mỉ, kĩ càng.
Thu thập tài liệu tham khảo.
Luôn luôn nhật thông tin mới, những thay đổi thường xuyên để vấn đề thuyết minh có tính thời sự.
2. Luyện tập - Trả lời câu hỏi:
a. Đối chiếu với SGK Ngữ văn lớp 10, ta thấy người viết diễn đạt không chuẩn xác. Vì:
+ Chương trình ngữ văn 10 không phải chỉ có học văn học dân gian.
+ Chương trình ngữ văn 10 về văn học dân gian không phải chỉ có ca dao, tục ngữ mà còn có truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười.
+ Chương trình văn học dân gian lớp 10 không có câu đố.
b. Trong câu sau có điểm nào chưa được chuẩn xác?
- "Thiên cổ hùng văn" là áng hùng văn của nghìn đời.
c. Có nên sử dụng văn bản sau đây để thuyết minh về nhà thơ NBK không?
- Người viết không hề thuyết minh, làm rõ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ.
II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh:
- Hấp dẫn là sự lôi cuốn, thu hút.
1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh.
+ Đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động, những con số chính xác để bài văn không trừu tượng, mơ hồ.

+ So sánh để làm nổi bật sự khác biệt để tạo ấn tượng cho người đọc, người nghe.
+ Kết hợp, sử dụng nhiều kiểu câu làm cho bài văn thuyết minh không đơn điệu.
+ Phối hợp nhiều hiểu biết về tự nhiên, xã hội, các ngành, nghề... để bài viết hoặc nói phong phú về nhiều mặt.
2. Luyện tập:
Về văn bản 1:
- Đưa ra 2 ví dụ có địa chỉ cụ thể (Trường ĐH Y khoa Bai - lo, I - li - noi) và các con số cụ thể (20-30%; 25%...) để chứng minh và lôi cuốn sự chú ý của bạn đọc.
VÒ v¨n b¶n 2:
- ViÖc kÓ tãm t¾t truyÒn thuyÕt hoang ®­êng x­a ®Ó t¹o nªn sù hÊp dÉn (vÎ ®Ñp li kú, huyÒn ¶o) cña v¨n b¶n thuyÕt minh giíi thiÖu danh lam th¾ng c¶nh hå Ba BÓ.
- BiÖn ph¸p trªn kh«ng vi ph¹m tÝnh chuÈn x¸c cña ®èi t­îng v× t¸c gi¶ ®· nãi râ: ®©y lµ truyÒn thuyÕt theo c¸ch lý gi¶i cña ng­êi x­a ®Ó ng­êi ®äc kh«ng tin ®ã lµ sù thËt.
III. Luyện tập:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓