Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Mốt
Ngày gửi: 08h:52' 25-03-2013
Dung lượng: 289.5 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VẠN NINH
TRƯỜNG PT CẤP 1-2 VẠN THẠNH
MÔN TOÁN
BÀI: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
TIẾT: 52
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Thơ
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Kiểm tra bài cũ
Bài 1: Tính
15,32 + 41,69 + 8, 44 =
65,45
Bài 4: Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,3m vải, ngảy thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?
Bài giải:
Số mét vải người đó dệt trong ngày thứ hai là:
28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
Số mét vải người đó dệt trong ngày thứ ba là:
30,6 + 1,5 = 32,1 (m)
Số mét vải người đó dệt trong cả ba ngày là:
28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
Đáp số: 91,1 (m)
Tìm hiểu bài
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m trong đó đoạn AB dài 1,84m . Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu mét ?

ABC: dài 4,29 m
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có:
4,29m =
1,84m =
429cm
184cm
429
184
-
245
(cm)
245cm =
2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
Đặt tính
Thông thường ta đặt tính :
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
4,29
1,84
-
5
4
2
,
(m)
Thực hiện phép trừ như trừ số tự nhiên
 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ
-Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như các số tự nhiên .
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Tìm hiểu bài
b) Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
- Học sinh thảo luận nhóm đôi
- Đại diện học sinh trình bày
Ta đặt tính rồi làm như sau:
45, 8
19,26
2
6
5
4
,
-
0
+ Muốn trừ một số thập phân cho một
số thập phân ta làm như sau :
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau .
Trừ như các số tự nhiên .
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
Tìm hiểu bài
Chú ý:
Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ. Rồi trừ như các số tự nhiên
Luyện tập
Bài 1: Tính
Học sinh đọc yêu cầu đề bài số 1
Học sinh làm bảng con
 Đại diện trình bày bảng lớp :

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
68,4
25,7
-
42,7
46,8
9,34
-
0
37,46
Học sinh thảo luận nhóm đôi
Thực hiện phép tính trên bảng con
Kiểm tra kết quả
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Luyện tập
Bài 2: Đặt tính rồi tính
72,1
30,4
5,12
0,68
69
7,85
41,7
4,44
61,15
,00
-
-
-

Tóm tắt đề toán :
Một thùng đựng : 28,75kg đường
Người ta lấy ra : 10,5 kg đường
Sau đó lấy ra : 8 kg đường nữa
Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường ?
Học sinh thảo luận nhóm 4
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Luyện tập
Bài 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Bài 3:
Bài giải :
Số ki – lô – gam đường còn lại sau khi lấy ra 10,5 kg
đường là :
28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
Số ki – lô – gam đường còn lại trong thùng là:
18,25 – 8 = 10, 25 (kg)
Đáp số : 10, 25 kg đường

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Luyện tập
Bài 3:
Cách 2 : Bài giải
Số ki - lô - gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8 = 18,5(kg)
Số ki - lô - gam đường còn lại trong thùng là
28,75 - 18, 5 = 10,25(kg)
Đáp số : 10,25 kg
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Luyện tập
Trò chơi đúng /sai

80 - 62,5 = 17,5
Đ
27,6 - 16,5 = 11,1
Đ
15,2 - 4,18 = 11,03
S
2,5 - 2,46 = 0,04
Đ

Củng cố :
+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta làm như thế nào ?
 Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
 Trừ như các số tự nhiên .
 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Dặn dò :
Về nhà làm lại bài tập trong sách giáo khoa và coi trước tiết luyện tập trang 52 sách toán 5
Chúc các em chăm ngoan học giỏi

Kính chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ
******************
 
Gửi ý kiến