Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tóm tắt Tiểu thuyết lịch sử Tam quốc diễn nghĩa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hà Phương
Ngày gửi: 00h:07' 16-03-2016
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Welcome to you

Nhóm 1:
Tóm tắt tiểu thuyết lịch sử:
Tam quốc diễn nghĩa
(La Quán Trung)
Hon c?nh ra d?i:


Bắt nguồn từ câu chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng
“Tam quốc diễn nghĩa” ra đời vào thời nhà Minh (1368- 1644)
Nội dung chính
Bộ Tam quốc diễn nghĩa kể về câu chuyện lịch sử phức tạp nói về triều đại Đông Hán với Tây Tấn Võ Đế trong 100 năm
Tóm tắt tác phẩm
Truyện lấy bối cảnh vào thời suy vi của nhà Hán khi mà những hoàng đế cuối cùng của nhà Hán quá tin dùng giới hoạn quan mà gạt bỏ những bề tôi trung trực. Triều đình ngày càng bê tha, hư nát, khiến kinh tế suy sụp và an ninh bất ổn.
Hình 1: Bản đồ Trung Quốc thời nhà Hán
Thời đó đất nước chia thành ba phần: Ngụy-Thục-Ngô. Và mỗi phần lại có tướng chỉ huy riêng
Hình 2: Khu vực ba nước
Thục Hán
Thục Hán (221 – 263) là một trong ba quốc gia trong thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc (khu vực Tứ Xuyên ngày nay).
  Có một số sử gia cho rằng Thục Hán là triều đại cuối cùng của nhà Đông Hánvì vua Thục Lưu Bị thuộc dòng dõi hoàng tộc
Hình3: Lưu Bị
Tào Ngụy
Tào Ngụy là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, kinh đô ở Lạc Dương.  Tào Ngụy do Tào Tháo xây dựng tiền đề nhưng con trai Tào Tháo là Tào Phi là người thiết lập nên Tào Ngụy.
Nhà Ngụy kéo dài từ 220 đến 266 theo dương lịch, chiếm cứ vùng bắc Trung Quốc.
Hình 4: Tào Tháo
Đông Ngô
Ngô là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốctrong lịch sử Trung Quốc được hình thành vào cuối thời Đông Hán. Người đặt nền móng đầu tiên cho nước Ngô là Tôn Kiên.
Hình thế 3 nước theo hình chân vạc đã có từ nhiều năm trước khi nhà Đông Hán mất (220): trong khi Tào Tháo chiếm giữ trung nguyên, Lưu Bị chiếm giữ Ích châu thì họ Tôn chiếm giữ Giang Đông
Hình 5:Tôn Kiên

Đến đời Hán Linh Đế, loạn giặc Khăn Vàng nổ ra do Trương Giác, một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh, cầm đầu.
Hà Tiến chỉ huy các quan đại thần chẳng mấy chốc dập tắt được quân nổi loạn. Hà Tiến là anh rể vua và nhờ đó mà nhậm được chức đại tướng quân của triều đình. Tuy nhiên, Hà Tiến lại mắc mưu của đám hoạn quan, bị chúng lừa vào cung và giết chết. Liền sau đó các quan đại thần nổi giận chạy vào cung giết sạch đám hoạn quan này.
Hình 6: Trương Giác
Đổng Trác là thứ sử Tây Lương. Đổng Trác nhân cơ hội này vào cung bảo vệ vua. Sau đó ông ta phế truất Linh Đế và lập Trần Lưu Vương lên làm hoàng đế, rồi làm tướng quốc nắm hết quyền triều chính vào tay mình. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến quan lại vô cùng phẫn nộ, họ hội quân với Viên Thiệu và lập mưu khiến Đổng Trác dời đô từ Lạc Dương về Trường An.

Hình 7: Đông Trác
Cuối cùng Đổng Trác bị giết bởi chính người con nuôi của ông ta là Lữ Bố, do cùng giành giật một người con gái đẹp là Điêu Thuyền.

Hình 8:Lữ Bố
Hình 9:Điêu Thuyền
Tôn Kiên là cha của Tôn Sách và Tôn Quyền, lợi dụng lúc lộn xộn, đã lấy được ngọc tỷ triều đình và chạy về vùng Giang Đông. Không còn triều đình trung ương vững mạnh, các quan lại quay về địa phương của mình và bắt đầu giao chiến với nhau. Nhiều anh hùng như Tào Tháo và 3 anh em kết nghĩa Lưu Bị,Quan Công, Trương Phi mặc dù chưa chính thức được ban tước và quân, cũng bắt đầu xây dựng lực lượng riêng 


Hình 10:Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào
Tào Tháo hùng tài đại lược chiêu nạp nhân tài lấy danh nghĩa tôn phò nhà Hán chấn áp chư hầu,đánh bại đối thủ chính Viên Thiệu thống nhất miền Bắc dựng nên nhà Ngụy. Tôn Quyền kế thừa sự nghiệp của cha anh làm chủ Đông Ngô. Lưu Bị xuất thân tay trắng,sau nhờ Gia Cát Lượng bày mưu tính kế mới xây dựng được sự nghiệp. Lưu Bị liên minh với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, thế chân vạc Tam Quốc bắt đầu hình thành
Sau đó Lưu Bị chiếm được Tây Thục,coi mình là người kế tục nhà Đông Hán.

Ngay cả khi Tào Tháo,Lưu Bị và Tôn Quyền chết cục diện Tam quốc vẫn được duy trì.Cả ba vua cuối cùng của ba nước là Tào Hoán, Lưu Thiện và Tôn Hạo, được sống cho đến tận cuối đời.Và thế là thời đại Tam Quốc cuối cùng cũng chấm dứt sau gần một thế kỷ đầy xung đột. 

 
Gửi ý kiến