Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Trang trí lọ hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Dương Văn Trọng
Ngày gửi: 12h:08' 02-04-2019
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Mĩ Thuật
CHỦ ĐỀ:TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT ( 5 TIẾT)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Mĩ Thuật
THỰC HÀNH

Tiết 4: Tạo hình 3D lọ hoa và những hoa giấy( Từ vật tìm được)
Chủ đề: Tạo dáng và trang trí đồ vật ( 5 Tiết)
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mĩ Thuật
Bài học đến đây kết thúc
Chân thành cám ơn
 
Gửi ý kiến