Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Trò chơi vận dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Khánh
Ngày gửi: 20h:55' 05-03-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Chiếc nón kì diệu
Play
A
Ă
Â
B
C
D
Đ
E
Ê
G
H
I
K
L
M
N
O
Ô
Ơ
P
Q
R
S
T
U
Ư
V
X
Y
S
Ô
N
G
U
Y
Ê
N
T
Ô
Đây là số tự nhiên có duy nhất hai ước
Chữ A, không có chữ A
Chữ Ă, không có chữ Ă
Chữ Â, không có chữ Â
Chữ B, không có chữ B
Chữ S, có một chữ S
Đáp án
Chữ C, không có chữ C
Chữ Ô, có hai chữ Ô
Chữ T, có một chữ T
Chữ N, có hai chữ N
Chữ Ê, có một chữ Ê
Chữ G, có một chữ G
Chữ U, có một chữ U
Chữ Y, có một chữ Y
Chữ D, không có chữ D
Chữ Đ, không có chữ Đ
Chữ E, không có chữ E
Chữ H, không có chữ H
Chữ I, không có chữ I
Chữ K, không có chữ K
Chữ M, không có chữ M
Chữ L, không có chữ L
Chữ O, không có chữ O
Chữ Ơ, không có chữ Ơ
Chữ P, không có chữ P
Chữ Ư, không có chữ Ư
Chữ Q, không có chữ Q
Chữ R, không có chữ R
Chữ V, không có chữ V
Chữ X, không có chữ X
S

N
G
U
Y
Ê
N
T

A
Ă
Â
B
C
D
Đ
E
Ê
G
I
K
L
M
N
O
Ô
Ơ
P
Q
R
S
T
U
Ư
V
X
Y
H
Đáp án
Khi nào thì AM + MB = AB ?
M
N
M
Ă
G
I
B
A
V
A
A
Chữ H, không có chữ H
Chữ A, có ba chữ A
Chữ Ă, có một chữ Ă
Chữ Â, không có chữ Â
Chữ B, có một chữ B
Chữ C, không có chữ C
Chữ D, không có chữ D
Chữ Đ, không có chữ Đ
Chữ E, không có chữ E
Chữ Ê, không có chữ Ê
Chữ G, có một chữ G
Ư
Chữ I, có một chữ I
Chữ K, không có chữ K
Chữ L, không có chữ L
Chữ M, có hai chữ M
Chữ N, có một chữ N
Chữ O, không có chữ O
Chữ Ô, không có chữ Ô
Chữ Ơ, không có chữ Ơ
Chữ P, không có chữ P
Chữ Q, không có chữ Q
Chữ R, không có chữ R
Chữ S, không có chữ S
Chữ T, không có chữ T
Chữ U, không có chữ U
Chữ Ư, có một chữ Ư
Chữ V, có một chữ V
Chữ X, không có chữ X
Chữ Y, không có chữ Y
M
N
M

G
I
B
À
V
A
A

4
1
2
3
Chủ đề của bức tranh trên là gì?
Phương tiện giao thông
Câu hỏi 1
Cách viết một tập hợp như thế nào?
Thường có hai cách:
Liệt kê các phần tử của tập hợp.
Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
Câu hỏi 2
Tập hợp Z là tập hợp:
A. Các số tự nhiên
B. Các số nguyên
C. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời
D. Các bộ phận của con người
Câu hỏi 3
Tìm ước chung lớn nhất của 52; 64
Ta có:
52 = 2^2.13
64 = 2^6
=>ƯCLN(52, 64) = 2^2 = 4
Câu hỏi 4
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là:
Điểm M nằm giữa A và B và cách đều A và B
Game: Shark Attack
Cả lớp sẽ chia thành hai đội: hai tổ ngoài cùng là đội Gà, hai tổ trong cùng là đội Mèo.
Mỗi thành viên trong hai đội sẽ lần lượt ra câu hỏi cho đội bạn (chủ đề: kiến thức toán kì I).
Mỗi thành viên có 90 giây để chuẩn bị câu hỏi.
Một người của đội bạn đại diện trả lời câu hỏi
Đội bạn không trả lời được thì con vật đại diện của đội bạn sẽ leo xuống một bậc.
Con vật của đội nào xuống chỗ cá mập đói trước là đội đó thua.
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
0:59
0:58
0:57
0:56
0:55
0:54
0:53
0:52
0:51
0:51
0:51
0:50
0:49
0:48
0:47
0:46
0:45
0:44
0:43
0:42
0:41
0:40
0:39
0:38
0:37
0:36
0:35
0:34
0:33
0:32
0:31
0:30
0:29
0:28
0:27
0:26
0:25
0:24
0:23
0:22
0:21
0:20
0:19
0:18
0:17
0:16
0:15
0:14
0:13
0:12
0:11
0:10
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:03
0:02
0:01
0:00
Game: Shark Attack
s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
n
u
y
ê
n
â
m
t

p
h

p
h
é
c
h
i
a
p
o

t
h

n
đ
g
n
g
u

i
c
h
s

n
u
y
ê
n
b
a
á
i
k

o
g
p
n
b
g
c
ư

c
h
u
n
g
l

n
n
h

t
c
a
u
h
đ

i
n
Các số bé hơn 0 được gọi là gì?
Sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn một số đối tượng nào đó là gì?
Đây là phép toán nào: 48 : 8?
Hình gồm hai điểm và các điểm nằm giữa hai điểm đó là?
Số chia hết cho cả a và b là gì của a và b?
Điền vào chỗ trống:
Tập hợp Z là tập hợp các ............
Hai tia tạo thành một đường thẳng gọi là:
Bạn có 18 cái kẹo, bạn muốn chia đều cho 6 người bao gồm bạn. Hỏi mỗi người có bao nhiêu cái kẹo?
Trong tập hợp ước chung của hai hay nhiều số, số lớn nhất sẽ là số như thế nào?
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác