Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bao Thanh Thiên
Ngày gửi: 19h:20' 09-11-2017
Dung lượng: 917.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Năm học 2017- 2018
MÔN TOÁN 5
Tiết 52: Trừ hai số thập phân
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Tâm
Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5B
TRÒ CHƠI
Lựa chọn kết quả đúng cho các câu hỏi sau đây
ai nhanh ai đúng
1 / Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm :
14,7 + 5,6 < 9,8 + 9,75
Sai
2/ Tính bằng cách thuận tiện nhất
2,96 + 4,58 + 3,04 = ( 2,96 +3,04 )+ 4,58 = 10,58
Đúng

Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
1,84m
4,29m
? m
4,29 - 1,84 = ?(m)
Ta có: 4,29m = cm
429
…………
1,84m = cm
………..
184
429
184
_
5
245 cm= m
……
2,45
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
2
Ñặt tính rồi tính:
4,29 - 1,84 = ?(m)
4
2
(cm)
4,29

_
1,84
(m)
,
4
5
Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số b? trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ
4 , 2 9
1 , 8 4
-
2 4 5
,
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
45,8
19,26
-
0
4
5
,
6
2
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
GHI NHỚ
34,9 – 23,79
ĐÚNG GHI Đ, SAI GHI S
a
b
c
34,9
23,79
-
11,29
34,9
23,79
-
11,11
3 4,9
23,7 9
-
20,7 0
Đ
S
S
Bài tập
1


53,6
Tính:
3,45
3,813
Bài tập
Tính:
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


78,2
24,6
5,12
1,67
-
4,36
0,547
-
-
36,107

60,203
24,096
-
2
Đặt tính rồi tính:
84,5 – 21,7
9,28 – 3,645
84,5
21,7
-
62,8
9,28
3,645
-
5,635
57 – 4,25
57
4,25
-
,00
52,75
0
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
3
Một thùng đựng 17,65 l dầu. Người ta lấy ở thùng ra 3,5 l dầu, sau đó lại lấy ra 2,75 l nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu l dầu?
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
Tóm tắt:
Thùng dầu có: 17,65 l dầu
Lần đầu lấy: 3,5 l
Lần sau lấy: 2,75 l
Trong thùng còn lại …. lít dầu?
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Cách 1: Bài giải
Số l dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5 l dầu là :
17,65 – 3,5 = 14,15 (l)
Số l dầu còn lại trong thùng là:
14,15 – 2,75 = 11, 40 (l )
Đáp số : 11, 40 l
Cách 2 : Bài giải
Số l dầu lấy ra tất cả là :
3,5 + 2,75 = 6,25 (l)
Số l dầu còn lại trong thùng là
17,65 - 6,25 = 11,40 (l)
Đáp số : 11,40 l
Thùng dầu có: 17,65 l
Lần đầu lấy: 3,5 l
Lần sau lấy: 2,75 l
Trong thùng còn lại …. lít dầu?
3
Tóm tắt:
a – b – c
a – ( b + c )
1
5,12
1,67
-
60,203
19,096
-
53,6
3,45
36,107
Bài tập

78,2
24,6
-
Tính:
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

9,28
3,645
-
5,635
-
,00
57
2
Đặt tính rồi tính:
84,5 – 21,7
9,28 – 3,645
84,5
21,7
-
62,8
57 – 4,25
4,25
52,75
3
Một thùng đựng 17,65 l dầu. Người ta lấy ở thùng đó ra 3,5 l dầu, sau đó lại lấy ra 2,75 l nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu ?
4,36
0,547
-
3,813
0
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Kính chào thầy cô
cùng các em học sinh
 
Gửi ý kiến