Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Lương
Ngày gửi: 22h:47' 25-11-2017
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về Dự giờ Toán Lớp 5C
Kiểm tra bài cũ:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
5,38 + 1,2 + 4,62
a)
5,1 + 2,56 + 4,9
= (5,1 + 4, 9) + 2,56
b)
= 10 + 2,56
= 12,56
= (5,38 + 4,62) + 1,2
= 10 + 1,2
= 11,2
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
Ta thực hiện phép tính trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có: 4,29m = 429cm
Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
1,84m = 184cm
Toán
245 (cm) = 2,45m
4
4

2
5
1
2
9
1
8
4
(cm)
4
4

2
5
1
2
9
1
8
4
(m)
,
,
,
1,84m
? m
A
B
C
4,29m
Phép trừ hai số tự nhiên khác với phép trứ hai số thập phân như thế nào?
4,29 – 1,84 =
4,29
1,84
429
184
429 – 184 =
-
-
2,45
245
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
4

2
5
5
8
1
2
6
,
,
,
9
6
4
0
1
1
Phép tính của ví dụ 2 khác với ví dụ 1 như thế nào?
Ví dụ 1: 4,29 – 1,84 = Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ví dụ 1:
4,29 – 1,84 = ? (m)
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
45,8
19,26

26,54
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
68,4
25,7
42,7

a)
46,8
9,34

b)
37,46
Bài tập 1. Tính:
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Vậy: 45,8 – 19,26 = ?
Ví dụ 1:
4,29 – 1,84 = ? (m)
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
45,8
19,26

26,54
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Bài tập 2. Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4=
b) 5,12 – 0,68=

30,4
41,7
72,1

0, 68
5, 12
4, 44
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Vậy: 45,8 – 19,26 = ?
Bài tập 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
Bài giải
Số đường lấy ra cả hai lần là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Số đường còn lại là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 ki-lô-gam đường
10,5kg
8kg
? kg
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Toán
28,75 kg
Bài tập 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
10,5kg
8kg
? kg
Bài giải
Số đường còn lại là:
28,75 – (10,5 + 8) = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 ki-lô-gam đường
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Toán
Ví dụ 1:
4,29 – 1,84 = ?
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
45,8
19,26

26,54
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Vậy: 45,8 – 19,26 = ?
Trò chơi: Ô cửa bí mật
1
2
3
4
5
6
1. Để thực hiện phép trừ hai phân số ta thực hiện theo máy bước?
A. 1 bu?c
B. 2 bu?c
C. 3 bu?c
2,5 - 1,35 = ?
2. Em hãy chọn kết quả đúng :
A. 1,25
B. 1,15
C. 2,35
3,3 - 0,03 = ?
A. 3,33
B. 0,33
C. 3,27
3. Em hãy chọn kết quả đúng :
15 - 1,5 = ?
4. Em hãy chọn kết quả đúng :
A. 13,25
B. 13,5
C. 16,5
15,5 - 1,55 = ?
5. Em hãy chọn kết quả đúng :
A. 13,95
B. 14,55
C. 12,95
Một tràng pháo tay của các bạn
Bạn may mắn nhận được một phần quà là ….

KẾT THÚC TIẾT HỌC
 
Gửi ý kiến