Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hường
Ngày gửi: 16h:57' 07-12-2017
Dung lượng: 333.2 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
L?p 5
Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017
TOÁN
Bài tập ứng dụng: Hà giúp mẹ đi chợ mua 0,5kg thịt và 1,2kg cá. Hỏi Hà mua cả hai loại đưuợc bao nhiêu ki- lô- gam?
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có: 4,29m = 429cm
1,84m = 184cm
429
184
245(cm)
245cm = 2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m).
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

4,29
1,84
2,45(m)
b) Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ.
45,8
19,26
26,54
Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Tính:
+ Tính
a) b) c)
68,4
25,7

46,8
9,34

50,81
19,256

+ Đổi phiếu, chữa bài cho nhau
+ Nói cho bạn nghe cách làm
1
+ Đặt tính rồi tính
72,1 - 30,4 b) 5,12 - 0,68 c) 69 - 7,85
+ Đổi phiếu, chữa bài cho nhau
+ Nói cho bạn nghe cách làm
2
+ Đọc bài toán: Một thùng đựng 28,75kg đu?ng. Ngu?i ta l?y t? thựng dú ra 10,5kg du?ng, sau dú l?i l?y ra 8kg du?ng n?a. H?i trong thựng cũn l?i bao nhiờu ki-lụ-gam du?ng?
+ Trả lời câu hỏi: Bài toán cho biết gì? Tìm gì? Muốn tìm trong thùng còn bao nhiêu ki-lo-gam đưưuờng,em làm nhưu thế nào?
+ Tự trình bày bài giải vào phiếu
+ Đổi phiếu, chữa bài cho nhau
+ Nói cho bạn nghe cách làm
3
Bài tập ứng dụng: Nhà bạn Lan có 12,3kg gạo. Trong một ngày nhà bạn đã ăn hết 2,5kg gạo. Hỏi nhà bạn Lan còn bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?
 
Gửi ý kiến