Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Hữu Tấn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:37' 17-11-2021
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người

TOÁN 5
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
(TRANG 53)
1.Kết quả phép tính này đúng hay sai ?
5 , 0 3
4 , 9 1
9 , 9 4
+
KHỞI ĐỘNG
Đúng.

Toán
2. Kết quả phép tính này đúng hay sai ?
5,3
4,9 1
5, 4 4
+
Sai.
? Nhắc lại cách cộng hai số thập phân
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
- Cộng như cộng các số tự nhiên
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
TOÁN
C
A
B


.

.

.
1,84m
?m
4,29 m
Toán
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)

Ta có:
4,29m
= 429cm
1,84m
= 184cm
429
184
2
4
5
(cm)
245cm = 2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)

Toán
Trừ hai số thập phân
1.Ví dụ 1:
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
4 , 2 9
1 , 8 4
2
4
5
,
* Thực hiện như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
2.Ví dụ 2:
45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8

1 9 , 2 6
5
2
6
4
,
0
* Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
(m)

Toán
Trừ hai số thập phân

Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp đó là chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Toán
Trừ hai số thập phânBài 1 : Tính :
a) 6 8, 4
2 5, 7
4 2, 7
4 6, 8
9, 3 4
0
3 7, 4 6
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Toán
Trừ hai số thập phânBài 2 : Đặt tính rồi tính:
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
7 2, 1
3 0, 4
4 1, 7
5, 1 2
0, 6 8
4, 4 4

Toán
Trừ hai số thập phân
c) 69 – 7,85
69
7,85
61,15
28,75 kg
?kg
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( Kg )
Đáp số : 10,25 kg
Tóm tắt
Bài 3.
10,5kg
8kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Hoặc:
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 10,5 – 8 = 10,25 (kg)
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki lô gam đường ?
Cách 1:
Bài giải:
Bài 3.
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – (10,5 + 8) = 10,25 (kg)
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki lô gam đường ?
Quy tắc: Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.

Toán
Trừ hai số thập phân

RUNG CHUÔNG VÀNG
TRÒ CHƠI
1
2
3
4
5
H?t gi?
Đúng ghi Đ, sai ghi S
80 - 62,5 = 17,5
Đ
27,6
16,5
1,1 1
-
Đúng ghi Đ, sai ghi S
5
4
3
2
1
H?t gi?
S
55,2
4,18
1,44
-
Đúng ghi Đ, sai ghi S
5
4
3
2
1
H?t gi?
S
1
2
3
4
5
H?t gi?
Đúng ghi Đ, sai ghi S
2,5 - 2,46 = 0,44
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,9
9,7
3,2
Đ
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
15,68
8,6
14,82
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
100
5,4
5,6
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ
34,9
23,72
11,18
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con
 
Gửi ý kiến